Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Anchers Hus - Skagen

Anchers Hus
Markvej 2-4.   Skagen
Åbent april til oktober
Vinterlukket øvrige måneder

Skagen er i nutiden synonymt med den pragtfulde natur og Skagensmalerne. 
De fattige fiskere, Brøndums Hotel og tilrejsende malere er en heldig kombination og gav et lykkeligt udfald.
Inden Krøyer og Ancher døde, var Skagens Museum en realitet.  
Efter Michael og Anna Anchers død, stod det klart for deres datter Helga Ancher, at huset på Markvej 2 skulle bevares for eftertiden.

Familien Ancher
Michael Ancher (1849-1927) kom til Skagen så tidlig som 1875 og han deltog i Anna Brøndums konfirmation.
I årene 1878-79 begyndte det berømte boheme liv på Skagen og det varede til cirka 1910.
I 1880 ægtede Michael Ancher Anna Brøndum og sammen fik de Helga, der ligesom forældrene blev maler.
Familien flyttede ind på Markvej 2 den 1. maj 1884. De indrettede sig med tidens herskende mode, nemlig klunkestilen.
 
Dengang bestod huset kun af den lange, lave længe ud mod Markvej, så pladsen har nok været lidt trangt.
I 1913 beder Michael Ancher arkitekten Ulrik Plesner at tegne en atelierbygning mod nord og en mellemgang som forbindes med hovedhuset.
Den 60 m2 store atelier er Michael Anchers arbejdsrum - her står alt fremme, som da han levede.
Anna Ancher havde også et lille næsten ydmygt atelier, det var privat og ingen fik lov til at komme derind.

Anchers Hus bliver museum
Michael Ancher døde i 1927 og Anna Ancher døde i 1935, og datteren Helga Ancher flyttede nu til Brøndums Hotel, som stadig var ejet af Brøndum familien.
Forældrenes hus stod urørt hen fra 1935 til 1967, da det åbnede som museum. Helga Ancher døde i 1964 og hun havde forud stiftet et fond til samme formål.
I årene 1935 til hendes kom Helga Ancher af og til i forældrenes hus, men ellers stod det urørt hen. Helga Ancher døde i 1964 og da havde hun testamentet huset og dets indbo til Staten.
1967: Efter 3 års renovering åbnede Anchers Hus som museum. 
1990: Den fredede Saxils Gård blev købt til museet. Her afholdes skiftende udstillinger samt butik og cafe.
2014: fusionerede Anchers Hus med Skagens Museum, og dermed blev det til et statsanerkendt Museum.
2017: 50 års jubilæum som museum.
Publikum har adgang til hele huset, dog ikke første salen med de private rum, bl.a. soveværelse.
HUSK - besøg Anchers Hus - når/hvis turen går til Skagen.

Saxils Gård
I den store have  ligger den gulkalkede Saxils Gård, der er to længer som står vinkelret på hinanden.
Bygningerne er opført ca. 1780, senere ombygget, bl.a. 1915 af Ulrik Plesner.
Længerne bruges til særudstillinger og til Saxild Kaffehus.


Anchers Hus på Markvej

Et varmt hjem at besøge
Foto: Anchers Hus
 
Familien Ancher

"Michael Peter Ancher" blev født i 1849 på Bornholm. Han fik ikke nogen god skolegang, men fik interesse for malerkunst og blev optaget på Akademiet i 1871-75. I sommeren 1874 var han første gang på Skagen og var med til Anna Brøndums konfirmation.
Her fik han interesse for fiskernes liv og arbejde i det hele taget.
Efter sin afgang fra Akademiet i 1875 tog han igen til Skagen og blev nu her i længere tid.
Han giftede sig med Anna Brøndum i 1880 og de fik datteren Helga i 1883. I 1884 købte de så huset på Markvej 2-4.

Anna Ancher - født Brøndum - 1859-1935 - datter af krovært Erik Andersen Brøndum.
I 1870'erne kom mange gæster tilrejsende som boede på Brøndums Hotel. Det var især kunstnerne, som fik stor betydning for Anna Brøndum.
Hun oplevede deres arbejde og malerier, som vakte hendes interesse. Hun fik en åndelig kraft med hjemmefra, da moderen var interesseret i litteratur og religion.
En af kunstnerne vakte hendes interesse, Michael Ancher - som hun giftede sig med på hendes 21 års fødselsdag.
Ægteskabet gav begge ægtefæller mulighed for at udfolde sig kunstnerisk.
Læs videre på Wikipedia

 

Læs mere om Anchers Hus
Wikipedia - om Anchers Hus
Toppen af Danmark - Anchers Hus og Saxilds Gård

Toppen af Danmark - introduktion til Anchers Hus
Realdania - har støttet med 4 mio. til gennemgribende renovering af Anchers Hus i 2009-10.
Skagennu.dk - om private oplevelser i Skagen
Skagennu.dk - Skagensmalerne
Kristelig Dagblad - på besøg i en tidslomme. Rigtig god artikel.
Nordjyske Dagblad - skriver om 50 års jubilæum for Anchers Hus som museum i 2017. Rigtig god artikel.
Politiken Kunst - prægtig bog om Michael og Anna Anchers hjem