Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Anholt - Visit-Anholt

Anholt

Visit Anholt 
Visit Danmark
Anholtfærgen
Visit Djursland
Store Danske encyklopædi - om Anholt
Wikipedia - om Anholt
Anholtliv - om dagliglivet her


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

"Naturperlen i Kattegat" - må vel være den rigtige beskrivelse om øen Anholt, som er beliggende for Djursland, ca. 3 timers sejltid fra Grenaa.
På Anholt er himlen høj og et besøg på den pragtfulde ø glemmer du aldrig.
Danmarks mest isolerede øsamfund og noget af Danmarks mest alsidige og bemærkelsesværdige natur.
Anholts areal er 22 km2 og ca. 160 fastboende indbyggere.
11 kilometer lang og 6 kilometer på det bredeste.

Kirken: Den første kirke blev ødelagt af englænderne under besættelsen 1811.
Nuværende kirke ligger på Østervej 14

Fyrtårnet blev bygget 1785-88 og forhøjet 1881. Under Englandskrigene 1807-1814 blev Anholt besat af engelske soldater og udvidet med et forsvarsanlæg. Kan ses som en lille kassemat omkring fyrets base.
Wikipedia - har mere om fyrtårnet på Anholt.

Anholtliv.dk - en flot hjemmeside om kultur, natur og liv på Anholt.
Prøv at bo på Anholt - i 2-4 måneder, en stresset storbyfamilie tilbydes bolig.
Positive historier - om familier som kom til Anholt.
Anholtliv.dk - drives af ansatte på Anholt Skole.
Anholt Skole.net - andre gode og spændende artikler

Turist på Anholt
Omkring 50.000 turister lægger hvert år deres vej forbi Anholt for at opleve dette naturparadis.
Den primære sæson er juni til august, men også besøgende andre af årets måneder. 
Der er flere overnatningsmuligheder og 300-400 sommerhuse til udlejning.
Øens hovedindtægter er turisme og fiskeri. Havnen ligger på vestsiden af øen og her har lægger Anholtfærgen til og her er fiskerbåde og lystsejlere om sommeren.
Anholtfærgen - sejler daglig undtaget lørdag - søndage om vinteren.
Dag om sommeren og enkelte dage dobbeltture.

Overnatning på Anholt
Casablanca - nyt vandrehjem fra 2016. 45 senge og 16 værelser.
Anholt Bed & Breakfast 
Anholt Kro 
Anholt Camping -
Pakhuset Anholt - bed & breakfast
Tanternes Hus - hytteudlejning
Potters Hus - værelsesudlejning
Grenaa Turistkontor - har flere informationer om overnatning og information om Anholt.
Seatravel - om Anholt
Anholt Havn - service side


Foto: Wikipedia - VisitDenmark
Natur
Anholt blev formet af havet efter sidste istid, hvor havbunden hævede sig. Mod vest ligger Morænelandet og mod øst Ørkenen. Begge er dannet af vinden og havet gennem årtusinder.

Fra øens to høje bakker Nordbjerg og Sønderbjerg ser man vand, så langt øjet rækker. Kun i meget klart vejr kan man i det fjerne se den svenske kyst eller Djursland.
Indtil 1500-tallet var Anholt dækket af fyrskov. Fiskerbefolkningen bedrev en omfattende skovhugst, som efterfulgtes af en sandflugt i 1600-tallet.

Ørkenen
Mest af alt er Anholt nok kendt for sit ørkenområde, der dækker omkring 80 procent af øens areal og dermed gør det til Nordeuropas største ørkenområde. Det er flad hævet havbund og ørkenen har aldrig været pløjet, der har isen samme topografi og udseende, wom da isen smeltede for 10.000 år siden.
Ørkenen udgøres hovedsageligt af en strandvoldsslette med grovsandede klitter på op til 24 m og fintsandede klitter langs kysterne.

Mod nordøst ligger Sandmilerne, nogle tyndt bevoksede, op til 21 m høje vandreklitter. Ørkenen og dennes 12 km fortsættelse i Østerrev er dannet af sand og grus, ført med strømmen fra vest og aflejret som strandvolde i læ bag morænebakkelandet. Efterhånden som strandvoldssletten blev tørlagt under landhævningen, har vinden dannet klitterne.

Anholt web seværdigheder
Visit Anholt - turistinformation
Smutturen - om Ørkenen på Anholt
Ø pas - ferie på Anholt
Danske Småøer - 27 små øer
Jyllands Posten - ferie på Anholt og Læsø **
Tripadvisor - oplevelser og seværdigheder på Anholt

Lidt historie
Med sin strategiske placering midt i Kattegat og ikke mindst nærheden til den gamle arvefjende Sverige har Anholt været udsat for lidt af hvert, når Danmark har været i krig.
Ved en af de ydmygende fredsforhandlinger i 1600-tallet med Sverige stod Danmark endnu engang over for at skulle reduceres arealmæssigt. Under fredsforhandlingerne i 1658 skulle Danmark afgive sine skånske besiddelser, og eftersom Anholt også var et Skåneland, skulle øen i realiteten også afgives. Men rygtet vil vide, at en dansk adelsmand så sit snit til at stille et krus øl midt på kortet, så det dækkede Anholt, og derved opdagede de svenske forhandlere ingenting, før det var for sent, og Anholt forblev derfor dansk. Er historien sand, eller er det bare en god historie opdigtet for at mildne de omfattende landafståelser til Sverige? Det vides ikke, men i de efterfølgende årtier blev Danmark hevet til forhandlingsbordet flere gange i forbindelse med tabte krige til Sverige, og havde svenskerne haft tilpas stor interesse i Anholt, havde den nok været svensk i dag.


Oplev andre danske byer
Grenå
Ebeltoft
Randers
Silkeborg
Aarhus