Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Borgerskabets København og Grevinde Danners lejlighed

Grevinde Danners lejlighed
Borgerskabets København
Kong Frederik 7.
Frederik 7. var konge 1848 til 1863.
Han giftede sig med balletdanser Louise Rasmussen og adlede hende til Grevinde Danner.
Frederik var populær blandt folket, men hende brød de sig ikke om.
Hun var født udenfor ægteskab og i arbejderklassen.
Da kongen døde i 1863 blev hun straks sat ud afgemakkerne og hun købte derfor et hus i Ny Vestergade.
Lejligheden på første sal blev dekoreret efter tidens stil af byens bedste kunstnere.
Vi besøger hendes lejlighed. 

Borgerskabets København
Turen begynder foran Christiansborg Slot og Frederik 7. statuen.
Videre til Vingårdsstræde hvor Louise Rasmussen boede, til Vimmelskaftet 44 hvor hun havde en modebutik og sluttelig til hendes lejlighed Ny Vestergade.

I 1800-tallet voksede en ny samfundsgruppe frem nemlig borgerskabet.
De tjente gode penge på handel og industri, og byggede flotte byejendomme i København.
Borgerskabet blev en ledende magtfaktor i København, de havde mange meninger og holdninger til kendte mennesker.
Frederik 7. var en populær konge og blev kaldt for Frederik Folkekær.
Kongen levede et lystigt og syndigt liv, og var gift et par gange, det behagede ikke det bedre borgerskb i København.
Hos bogtrykker Carl Berling lærte kongen balletdanseren Louise Rasmussen at kende. De fattede sympati for hinanden og de indledte et forhold.

Louise Rasmussen åbnede modebutik i Vimmelskaftet 38 og hun forsøgte at blive medlem af det bedre borgerkab, hvilket ikke lykkedes.
I 1850 blev Louise Rasmussen "gift til venstre hånd" med Frederik 7., noget som borgerskabet absolut ikke brød sig om.
Parret købte Jægerspris Slot i 1854 for at kunne trække sig tilbage fra storbyens sladder.

Da Frederik 7. døde i 1863 blev Grevinde Danner blev straks sat ud af de kongelige gemakker på Christiansborg. 
Hun købte ejendommen en ejendom i Ny Vestergade i 1864, året efter kongens død.
Ejendommen er kendt som Huset med de buede vinduer, idet alle ruderne er fremstillet af buet glas.
Hun boede selv i lejligheden på 1. sal.
Hun fik tidens kendte kunstnere til at dekorere vægge og lofter.
Grevinde Danner boede på Jægerspris Slot om sommeren og i sin lejlighed om vinteren. Hun døde i 1874 og ligger begravet i Jægerspris have. 

Oldenborg slægten ophører
Regeringen fik i første omgang forhindret ægteskabet med Louise Rasmussen. 
Frederik 7. to første ægteskaber var barnløse og tronfølgen ikke var sikret. Hvis Frederik og Louise fik børn, ville de ikke være arveberettigede.
Med gennemførelsen af Junigrundloven 1849 blev kongens popularitet så stor, at han satte sin vilje igennem: "Ved kongelig resolution af 8. august 1850 blev Louise Rasmussen ophøjet til lensgrevinde af Danner".
Samme dag blev hun og kongen viet i Frederiksborg Slotskirke af biskop J. P. Mynster. Hun var kongens hustru til venstre hånd. Det betød, at deres børn ikke fik arveret til tronen.
De fik ikke børn og kongen forblev dermed barnløs. Dermed ophørte Oldenburgslægten i Danmark.
Den følgende kongeslægt var Glücksburgerne, som stammer fra slottet af samme navn lige nord for Flensborg. Christian 9. var den første konge i slægten.

Grevinde Danner (1815-1874)
var elskerinde til Frederik 7.
Det kunne det bedre borgerskab ikke lide.Frederik 7.
Foto: Wikipedia


Guiden fortæller og viser
Grevinde Danners lejlighed vises frem


Grevinde Danners lejlighed ligger i en ejendom
Lejligheden bruges til møder og lokalerne kan lejes
til private selskaber og møder


Et kik ind i stuerne


Flot dekorerede lofter
Læs mere 
Danmarkshistorie - om Frederik 7.
Wikipedia - om Frederik 7.
Nationalmuseet - Om Frederik 7. og Louise Rasmussen
Kongernes Samling - om grevinde Danner
Berlingske Tidende - her boede grevinde Danner
Danner.dk - Danners historie

Teatermuseet - Frederik og Louise

 
Foto: Wipedia og Kulturens Venner