Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Boulevardbanen - byvandring

Boulevardbanen
Om "skinner, tog og hovedbanegårde - 1847-1911
Boulevardbanen
Byvandringens undertitel kunne være:
"Tog, skinner og banegårde fra 1847 til 1911".
Først tur omkring Hovedbanegården, oplev Hovedbanegården inde og ude - Vesterport Station - Palads Teater, fjernelse af fæstningsterrænet og udgravningen af Boulevardbanen fra Hovedbanegården - Vesterport - Nørreport til Østerport.
 
I 1850'erne blev byens volde sløjfet og København voksede først ud af Vesterbrogade, senere Nørrebrogade og Østerbrogade.
Fra cirka 1860 til 1900 nedlagde man voldanlægget og anlagde de nuværende voldparker Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg.
"Boulevardbanen" er strækningen fra Hovedbanegården via Nørreport Station til Østerport Station.
Boulevardbanen blev anlagt fra cirka 1885 til 1911. Arbejdere udgravede tunnelrør langs Nørre Voldgade og Øster Voldgade.
Derved blev jernbanedriften omlagt.

Lidt historie
Første jernbane i Danmark gik fra København til Roskilde. Den blev anlagt i 1847. Jernbanen gik ud langs Halmtorvet til Valby og videre ud. 
I 1864 til 1911 blev Københavns anden Hovedbanegård opført, den lå hvor Paladsteatret ligger i dag.
Jernbanesporene gik forbi Søpavillionen, hvor sporene deltes henholdsvis mod Frederiksberg og Nørrebroparken.
I Nørrebroparken lå en station og sporenes førtes videre mod Hellerup, Helsingør og Hillerød.
Sporene mod Frederiksberg førtes videre mod Roskilde. 
Nu når man var igang med at fjerne voldene omkring - fremkom et genialt forslag.


En ingeniør Holger Hammerich foreslog at anlægge "Boulevardbanen", dvs. linieføringen fra Hovedbanegården via Vesterport og Nørreport til Østerport.
Så man fjernede alle voldene og man gravede 15 meter ned og lagde spor mod Nørreport og Østerport.

Med anlæggelsen af Boulevardbanen anlagde man Københavns tredie og nuværende Hovedbanegård i 1911.
Spændende byvandring langs jernbanen.

Hør om og se
1) Første og anden banegård i København
2) Hovedbanegårdens historie og vi ser den ude og inde.
3) En spændende bygning at opleve.
4) Holger Hammerich og Heinrich Wenck - 2 centrale personligheder 
5) S-tog indføres i 1932
6) Fæstningsarealet (volde og voldgrav) fjernes
7) 4) Veterport Station og Nørreport Station
8) Østerport Station - hvor turen slutter

 

Preussisk damplokomotiv bygget 1918
Wikipedia artikel
Læs mere her
Wikipedia - om Boulevardbanen
Hovedstadshistorie - om Boulevardbanen
Filmcentralen - de første tog på Boulevardbanen
Kbh-billeder - om Boulevardbanen
Københavns Jernbaneklub - Boulevardbanen 1917
 Omnia - arbejde på Boulevardbanen
Dengang.dk - første prøvetog på Boulevardbanen
Dansk Kulturarv - sidste stump af Østervold graves bort