Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Brønshøj Kirkegård - omvisning

Brønshøj
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirkegård
Brønshøj
Da København blev grundlagt af biskop Absalon i 1167, da lå der landsbyer omkring København.
Det var bl.a. Brønshøj, Husum, Valby, Glostrup, Vanløse og flere landbyer til. 
Ved Københavns belejring i 1658-60 slog svenske soldater en militærlejr op ved Brønshøj Torv.
Militærlejren fik navnet Carlstad.
Ved englændernes besættelse i 1807 brugte soldaterne kirketårnet som udkikstårn, da den giver en god udsigt over det meste af København. 

Landsbyen Brønshøj blev indlemmet i København i 1901, dengang en almindelig landsby med gårde og huse, som ligger 7 kilometer fra København. 
Efter Anden Verdenskrig er Brønshøj vokset markant og Brønshøj-Husum rummer nu 47.376 indbyggere.
3 buslinier 5C, 2A og 350 S forbinder Brønshøj med København.

Brønshøj Kirke - er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.
Næsten som en landsbykirke i Hovedstaden.
Tårnet er tilføjet omkring 1450 og er bygget af røde munkesten i gotisk stil.
Våbenhuset kom til i 1892 og nord sakristiet kom til i 1942.
Kirken blev i katolsk tid indviet til Sankt Laurentius.
Brønshøj Kirke fejrede kirken sit 800 års jubilæum.
Under svenskernes besættelse i 1658 blev kirkens indre ryddet og antagelig brugt til våbenværksted. Kirken klarede sig dog gennem krigen. Altertavlen og døbefonten blev bevaret, mens det øvrige inventar gik tabt.
Ligeledes havde englænderne en lejr på kirkegården i 1807.
Brønshøj Kirkes hjemmeside

Brønshøj Kirkegård - er fra slutningen af 1100-tallet, og den omkranser Københavns ældste bygning i funktion,
det er Brønshøj Kirke.
På kirkegården hviler Brønshøj borgere og kulturpersonligheder.

Kendte kulturpersonligheder er bl.a. skuespiller Jørgen Ryg og musiker Finn Ziegler.
Gravsted.dk - her ses hele listen

Brønshøj Kirke
Foto: Wipipedia - Jan Rasmussen
Læs mere her
Wikipedia - om Brønshøj
Wikipedia - om Brønshøj Kirke
Danske Film 
Brønshøj Kirke er brugt som lokation i 3 danske film.
Klik på linket og se udsnit af filmene.
Trap Danmark - om Brønshøj Kirke