Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Brønshøj Kirkegård - omvisning


Brønshøj er landsby tilbage til 1100-tallet med gårde og kirke. 
Nu populær bydel med beboelse, villaer, Vestvolden og Utterslev Mose
Foto: Wikipedia - Kurt Rasmussen
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirkegård
Brønshøj
Landsbyen Brønshøj blev indlemmet i København i 1901.
En landsby med gårde og huse, som ligger 7 kilometer fra København. 
Svenske soldater slog lejr her under Københavns belejring 1658-60, de hav deres by navnet Carlstad.
Efter Anden Verdenskrig er Brønshøj vokset markant og bydelen rummer nu ++ indbyggere. 
3 buslinier 5C, 2A og 350 S forbinder Brønshøj med København.
Siden er Brønshøj vokset  

Brønshøj Kirke - er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.
Næsten som en landsbykirke i Hovedstaden.
Tårnet er tilføjet omkring 1450 og er bygget af røde munkesten i gotisk stil.
Våbenhuset kom til i 1892 og nord sakristiet kom til i 1942.

Kirken blev oprindeligt indviet til Sankt Laurentius og nævnes første gang i to pavebreve fra den 21. oktober 1186 og den 25. marts 1193, hvori det fremgår, at Absalon ejede et bol i Brønshøj samt kaldsretten til kirken. Ligeledes nævnes det i brevet, at Absalon gav begge dele til Roskilde bispesæde, dog med det forbehold at han beholdt brugsretten i sin levetid.

Under svenskernes besættelse i 1658 blev kirkens indre ryddet og antagelig brugt til våbenværksted. Kirken klarede sig dog gennem krigen i modsætning til f.eks. den daværende Rødovre Kirke. Altertavlen og døbefonten blev bevaret, mens det øvrige inventar gik tabt. Ligeledes havde englænderne en lejr på kirkegården i 1807.

Kirkegården - her hviler Brønshøj borgere og kulturpersonligheder.

Her hviler bl.a. skuespiller Jørgen Ryg - musiker Finn Ziegler - spillemand Viggo Gade
Gravsted.dk - her ses hele listen