Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Christianskirken

Christianskirken
Kirkens historie og seværdigheder

Oplev Christianskirken og andre kulturoplevelser
Mangler Du en privat guide
Send en mail


Christianskirken
Christianskirken rejser sig smukt og stateligt for enden af Strandgade i København.
Kirken er et vartegn og identitet for borgere på Christianshavn, og mange turister bliver da også tiltrukket til at besøge kirken. 
I 1700-tallet manglede den tyske befolkning på Christianshavn en kirke til tysksprogede gudstjenester.
De ansøgte Frederik 5. og fik tilladelse til lade opføre en kirke på en grund, som blev skænket af kongen. Derfor hed den Frederiks Tyske Kirke fra opførelsen. 
Kongen gav tilladelse at afholde lotterier for at skaffe midler tilopførelse af kirken, derfor benævnes den ofte som Lotterikirken.
Kirkebygningen er tegnet af Nikolaj Eigtveds tegnestue, som også leverede tegninger til Eigtveds Pakhus og  de 4 prægtige Amalienborg palæer.
I slutningen af 1800-tallet var den tyske menighed skrumpet betragteligt ind og derfor blev Christianskirken lukket som tysk kirke. Christianskirken åbnede så som dansk folkekirke i 1905.
Christianskirken er en rektangulær bygning med tårn på den vestre langside ud med Strandgade. Således passer det med at alter står i øst.

Interiør
Ved første syn ligner den en teaterkirke med pulpiturer, næsten som loger i Det Kongelige Teater. Nicolai Eigtved har da også leveret tegninger til det første kongelige teater i 1748, så ideen er nok derfra.
I 1700-tallet opstod en stor pietisme i Tyskland, en fromhedsbevægelse som søgte at reformere Lutherdommen. Derfor blev prædiken på den tid det centrale i gudstjenesten.
Prædikestolsaltre kendes fra 1700-tallets tyske kirker med tilknytning til tysk eller hollandsk protestantisme.
Christianskirken fik indretning med prædikestolsalter, dvs. at prædikestolen er placeret over alterbordet. Øverst ses orglet fra 1761. Det har 25 stemmer og er ombygget et par gange.
Andre prædikestols altre kendes fra Frederiksberg Kirke, Vartorv Kirke og Augustenborg Slotskirke.

Gravkrypten
I middelalderen begravede man de døde under kirkegulvet. Det problem løste Eigtved ved at skabe en krypt med 48 kapeller under kirken.
Her ses nogle af de smukeste smedejernsgitre, som er lavet af dygtige kleinsmede. Dengang var menigheden med til at financiere kirkens drift. Først købte de en loge og senere betalte de for at få en sarkofag opstillet i krypten.
Der er gravlægninger fra 1761 og frem til nutiden. Kistebegravelse er ikke mere muligt. Nedlæggelse af urner i gulvet er stadig muligt.

Christianskirken i nutiden
Sognepræst Flemming Pless er med til at skabe det levende image som præger Christianskirken.
Der arrangeres løbende rock, revy og ballet i det teatralsk udformede kirkerum.
Utallige kunstnere har optrådt i Christianskirken. Et af de smukkeste kunstneriske indslag var Etta Cameron med sin  gospel og jazz sang. Hun døde desværre alt for tidiligt og ligger begravet på Assistens Kirkegården.
Hver år i december afholder DR Cafe Hack en julekoncert i Christianskirken.  
Christianskirkens hjemmeside
Wikipedia - om Christianskirken
Store Danske Encyklopædi - om Christianskirken 


Christianskirken
Wiki: Foto: Ib Rasmussen


Der er ofte koncerter i kirkenDen smukke krypt under Christianskirken


Grundtvig boede Strandgade 4 i årene 1829-1840.
Han afholdt aftensang i Christianskirken 1832-1838.
Læs mere på Grundtvig.dk
Andre kirker i København
Holmens Kirke - Christian 4.'s kirke
Russiske Kirke - prægtig og flot
Skt. Ansgar Kirke - den katolske domkirke
Skt. Petri Kirke - den tyske kirke
Vor Frelser Kirke - prægtig barok kirke
Vor Frue Kirke - domkirken