Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Frederiksberg seværdigheder

Frederiksberg
Byvandring
Privat gruppe - få Jeres egen guide
Læs mere her 
Næste Frederiksberg byvandringer
Frederiksberg by og have ligger som en kulturperle midt i København.
Kulturperlerne er et barok slot, to flotte store haver, kirker og 5 attraktive museer.

Lidt historie
Der lå engang 2 mindre landsbyer: Nyby og Solbjerg.
I 1652 beordrede Frederik 3. bønder fra Store Magleby til at bostætte sig i Allégade, som derved er den ældste gade på Frederiksberg.
Deres by Ny-Hollænder landsby. Deres landsby nedbrændte under Svenskekrigene 1658-60.
Landsbyen blev genopført, men den nedbrændte igen i 1695.
Nu forbød kongen en genopbygning af landsbyen, da han havde andre planer for området.


I årene 1699-1703 lod Frederik 4. anlægge Frederiksberg Slot og tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken. Det nye slot blev kongefamiliens sommerbolig.
I 1700-tallet opførte rige københavnske familier lystvillaer på Frederiksberg Allé, Allegade og Pilealle.


I årene 1800-1850 vokser en by op omkring slottet og efter 1850 kom der forlystelser og familiehaver.
Ved Alhambravej lå forlystelsesstedet Alhambra, som blev anlagt i 1857 af Georg Carstensen. Han var også grundlægger af Tivoli.


Frederiksberg ca. 1850-1950
Fra 1850 flytter landbefolkningen til København og Frederiksberg, og der sker en industrialisering i samfundet.
Samtidig sker en industrialisering med gasværker, bryggerier, vindmølledrift, dampmaskiner og andre emner, som relaterer sig til tiden 1850-1950.
Der opstår industrier langs jernbanen og langs Vesterbrogade og Rahbecks Allé. 

Frederiksberg Rådhus


Frederiksberg Have en sommerdag
Slottet i baggrunde

 
Frederiksberg Have blev anlagt sammen med slottet i begyndelsen af 1700-tallet. Haven var kun for kongefamilien, men blev offentlig i 1852. 
Haven i nutiden er en romantisk landskabshave med flere søer og kanaler. I midten af haven ligger det kinesiske lysthus.

Frederiksberg Have er meget besøgt både sommer og vinter.

Frederiksberg Kirke er opført afden protestantiske menighed i 1732-34. Det er en ottekantet kirke med pyramidetag og spir. Kirken havde oprindelig tegltag, men blev udskiftet med skifer i 1876.
Guldaldermaleren C.W. Eckersberg har malet altertavlen, der efter hollandsk-reformert tradition er anbragt under prædikestolen. 
Frederiksberg Kirke blev i årene 2016-2018 lukket og ført tilbage til sin oprindelige udformning fra 1732.
Wikipedia - om Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirkes hjemmeside

Frederiksberg Kirke


Storm P. Museum
 
Frederiksberg Ældre Kirkegård blev anlagt sammen med kirken. Oprindelig er kirkegården anlagt uden stier, så man måtte skræve over gravene. Kirkegården fik ordnede forhold i midten af 1800-tallet.
Kirkegården rummer grave for betydelige kulturpersonligheder bl.a. Adam Oehlenschläger, familien Colin, Kamma og Knud Lyne Rahbek, Anders Sandøe Ørsted og mange flere. Se de kendtes grave og hør deres historie.
Læs mere


Kendte borgere på Frederiksberg
Mange kendte mennesker har gennem tiderne boet og levet på Frederiksberg. Mange af disse bedste borgere ligger begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård.
København har i 1800-tallet gennemlevet 2 store åndsepoker: Guldalderen ca. 1820-1850 og epoken ca. 1870-1910. 
Kendte Frederiksbergborgere er bl.a.
Holger Drachmann (1846-1908) sås meget spadserende på Frederiksberg.
Han ligger begravet på Skagen.

Følgende var kendte skikkelser på Frederiksberg
og ligger begravet på kirkegården
Adam Oehlenschläger (1779-1850) var et kendt ansigt i gadelivet.
Knud Lyhne og Kamma Rahbeck er kendt i byens kulturliv. 
Jonas Colin (Kgl. Teaters direktør da H.C. Andersens ønskede ansættelse som 14-årig. 
Price familien og
Zoologisk Haves grundlægger og mange flere.

 

Holger Drachmann boede på
Frederiksberg
Læs mere om Frederiksberg
Wikipedia - om Frederiksberg
Store Danske - om Frederiksberg
Frederiksberg.dk - kommunens side
 
Oplev Frederiksberg.dk - seværdigheder
Visit Frederiksberg - officielle turistside
Frederiksberg byportal