Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Fyrkat vikingeborg

Fyrkat - vikingeborg ved Hobro
Fyrkat er en cirkelborg fra vikingetiden, af samme type som de fem andre trelleborge og beliggende i Himmerland – det nordlige Jylland nær Hobro. Fyrkat har en indre diameter på 120 m og indeholder 16 langhuse, 4 i hver del af borgen.
Borgen huser i dag museet Vikingecenter Fyrkat.
Velkommen til vikingeoplevelser.
Fyrkat Vikingeborg - hjemmeside
Wikipedia - om Fyrkat 

Store Danske Encyklopædi

Uden for Hobro ligger et vidnesbyrd om vikingetiden (ca. 750-1050), vikingeborgen Fyrkat.
Der har ligget adskillige vikingeborge rundt om i Danmark. Der er kun bevaret to borge, Fyrkat og Trelleborg. Men der ses spor af to andre vikingeborge: Nonnebakken ved Odense og Aggersborg ved Limfjorden.
Vikingetiden er en historisk vigtig periode i Danmarkshistorien. Læs om vikingetiden

Om vikingeborge
Vikingeborge er cirkelborge, også kendt som trelleborge, opkaldt efter Trelleborg ved Slagelse. Fyrkat er af samme type.
Formålet med opførelsen af disse cirkelborge er endnu ikke opklaret, men ud fra dendrokronologiske undersøgelser kan man datere tidspunktet for deres opførelse ret præcist. De er alle opført omkring år 1000 e.Kr. Fyrkat er fra ca. 980.

Diskussionen om, hvorvidt trelleborgene har været brugt som opsamlingslejre for vikingehære inden deres togter, som handelspladser eller kongelige magtcentre, er endnu ikke slut. En ting er dog sikkert. Bag udførelsen af disse omfattende bygningsanlæg har stået en stærk centralmagt, da disse har krævet et stort administrativt netværk og arbejde for at kunne gennemføres.

Om Fyrkat
Fyrkat består af en fire meter høj jordvold, den såkaldte ringvold, der gennemskæres af fire portåbninger, hvorfra lige linjer, anlæggets akser, krydses midt på pladsen.
Akserne er markeret med betonpæle og disse er med til at illustrere de fire afdelinger med hver fire nøjagtige huse, som Fyrkat er inddelt i.

Vikingecentret Fyrkat
Ved Fyrkat ligger Vikingecentret, der har udstillinger om Fyrkats historie, de andre trelleborge og om vikingerne.

Vikingespil og -marked
For at levendegøre vikingetiden for publikum er der oprettet en amatørforening "Fyrkatspillet". Foreningens medlemmer skriver handlingstekster og opfører hver sommer en slags totalteater, som foregår i det rekonstruerede langhus og med publikum som deltagere i stykket.
Forud for forestillingerne tilbydes et vikingetaffel med bålstegt lam, grønsager og brød.
Fyrkatspillet er nu vidt udbredt og kendt, og har sat byen Hobro på KulturDanmarkskortet.
Desuden afholdes vikingemarked nogle weekender om året. Ved disse markeder fortælles der historier og anekdoter om vikingetiden, og der gives smagsprøver på mad, som man kunne have tilberedt dengang.

https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1132