Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Garnisons Kirkegård - omvisning - byvandring

Garnisons Kirkegård
Dag Hammerschiölds Alle 10
2100 Købehavn Ø
Kirkegårdens hjemmeside 
Privat omvisning på Garnisons Kirkegård
Guide Morten Lander Andersen
Telefon 24 82 26 29

Se alle ture
 
På Østerbro i København gemmer på to prægtige kirkegårde, som rummer masser af historie og prægtige gravpladser. Det ene er Holmens Kirkegård, der er opringelig orlogsflådens kirkegård. 

Den anden er Garnisons Kirkegård, som er Hærens Kirkegård og den ligger ved Dag Hammerschiölds Alle på Østerbro.
Kirkegården ligger lidt gemt bag den amerikanske ambassade.
Garnison = militær = soldater kirkegård.
Den er en selvstændig, menighedsrådsdrevet kirkegård underlagt Hærens øverste myndighed.

Kirkegården er også for almindelige borgere og kulturpersonligheder.

I 1600-tallet var der ikke mere plads på Middelalderbyens kirkegårde efter flere pestangreb, der medførte mange døde.
Derfor gav kong Frederik 3, i året 1664 ordre til anlæggelse af to kirkegårde udenfor byens volde.
En kirkegård for søens folk = Holmens Kirkegård.
En kirkegård for militærets folk = Garnisons Kirkegård.
Således havde hæren og flåden særlige begravelsespladser. 

Det valgte område var dog ganske uegnet til formålet. Det er gammel strandeng, hvor grundvandet stod så højt, at det var svært at få ligene anbragt dybt nok nede.
I 1671 gjorde man dog visse forbedringer ved at indhegne området med palisader og grave grøfter.
13. juli 1671 var der officel indvielse af kirkegården. Den var dog ikke særlig benyttet de første årtier.
I 1706 indviedes den nye Garnisonskirke ved Sankt Annæ Plads, hvorfor de mest velbeslåede ønskede enten at blive jordet inde i selve kirken, eller på den omkringliggende kirkegård.

Pestkirkegård
I 1711 blev København angrebet af en frygtelig pestepidemi, der dræbte 23.000 københavnere. På grund af smittefaren skulle alle pestdøde være begravede indenfor 24 timer, uden nogen former for ceremoniel.
Man blev nødt til at etablere endnu en kirkegård, Den kommunale Pestkirkegård, klos op ad Garnisonskirkegården for at få plads til de mange lig.
På grund af pesten var det ikke kun militærpersonel, der blev jordfæstet her. Men først fra 1720 anvendtes Garnisons Kirkegård regelmæssigt som almindelig kirkegård.
Navnet "Garnisons Kirkegård" har været anvendt siden 1728.

Fællesgraven - krigen 1864
Heltene fra Treårskrigen 1848-50 og Krigen 1864 blev begravet på Garnisons Kirkegård.
Olaf Rye er blandt de berømteste.
Blandt veteranerne fra 1864 kan nævnes Christian de Meza og N.C. Lunding.
De mange faldne fra 1864 blev i 1885 samlet i en stor fællesgrav, hvor over der året efter rejstes et monument med indskriftet "Herunder gemmes Støvet af 226 Krigere fra 1864".


Garnisons Kirkegård
Fællesgrav for faldne i 1864

Wiki foto Leif Jørgensen x 2