Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Golden Days Festival Kulturfestival

Golden Days Festival
Afholdes 4. - 20. september 2021

Antikken
Golden Days 2020 måtte desværre aflyses som så meget andet grundet Coronaen.
Men vender tilbage i 2021 med et stolt emne: ANTIKKEN.

Antikken - er en af grundstenene i vor moderne civilisation. 
For 2000 år siden tænkte man store tanker - både i Athen og Grækenland. 
Grækerne og Romerne byggede templer og tænkte store tanker. De grundlagde arkitekturhistorien, som senere generationer har støttet sig til, har hentet inspiration og videre udviklet klassicismen i renæssancen, barokken og endelig i Nyklassicismen fra cirka 1850 til cirka 1930.Golden Days tager sit udspring i kulturepoken Guldalderen i dansk malerkunst i perioden cirka 1820-1850.
Den første Golden Days blev afholdt i 1994 og tog sit udgangspunkt Guldalderperioden.
Golden Dats festival får et nyt tema hvert år. I 2014 var temaet "Krig no.1" som referer til Den Første Verdenskrig som begyndte i 1914.
Se oversigt over alle festivaller <=


Siden 2002 har kulturfestivallen Golden Days været afholdt hvert år i september måned. Temaerne har været forskellig hvert år. Golden Days er et samarbejde mellem 60 kulturinstitutioner og turistattraktioner.
Golden Days står også bag hjemmesiderne:
Goldendays.dk - er festivallens hjemmeside.
Kulturklik.dk - som omhandler museer, udstillinger og arrangementer i København og Nordsjælland.
Guldalder.dk - som er en guide til dansk guldalder (ca. 1800-1850).
Brug kulturen.dk - mange kulturinstitutioner tilbyder at afholde arrangementer.
Kirkegaard2013.dk - hjemmeside i anledning af Kirkegaard året 2013
Teaterliv - teaterforestillinger i København