Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Hasle - Visit-Hasle

Hasle

Visit Denmark
Bornholms Turistinformation
Smiling Bornholm
Explore Bornholm
Wikipedia - om Hasle


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

De fleste postkort fra Hasle viser det smukke silderøgeri med dets hvide skorstene og røde tegltag som motiv, og de røgede sild er jo synonym for Bornholm.

Hasle ligger 12 kilometer nord for Rønne og byen har ca. 1700 indbyggere. Fiskeri og stenbrud var hovederhvervene i tidligere tider og havnen i Hasle summede af både og fisk.
Nu er Hasle en handelsby og turisme er en vigtig for byens erhverv.
I sommertiden er Hasle en levende og hyggelig by med turister og lokale beboere.  
Marina Hasle med kiosk, restaurant og bade/toiletfaciliteter.


Nørregade er hovedgaden og det er også hovedlandevej 159 mod Rønne og Allinge/Sandvig.
Hasle havn og Hasle Marina ligger kun et stenkast borte. Her ligger 3 silderøgerier side om side.
Dancenter Hasle har skønne havnehytter somligger skulder ved skulder.
Hasle har små og små krogede gader.Velkommen til Hasle - kik gerne indenfor
Hasle Turistinformation
Storegade 64. Midt på Torvet
Information og salg af overnatning m.v.  

Sildefesten
http://www.hasle-if.dk/Sildefesten

3 silderøgerier - ligger på stribe beliggende ved Hasle Havn.
Et af røgerierne har et lille museum, som da det blev bygget i 1897. 
Hyggeligt at gå her en varm sommerdag og se fiskene blive klargjort og røget i løbet af formiddagen.
Og så spise dagens frokost er naturligvis røget sild med salat og brød.
For årtier siden var der flere hundrede røgerier på Bornholm. I dag er der 10 røgerier tilbage.
Bornholm.info om silderøgerier 
Se alle 10 røgerier på Bornholm

Brogårdsstenen - er Bornholms største runesten er ca. tre meter høj og formodentlig fra omkring 1100. Inskriptionen lyder: "Svenger lod rejse denne sten efter sin fader Tosten og sin broder Alvlak og efter sin moder og efter sin søster."
Store Danske Encyklopædi

Kampstenskirke fra 1300-tallet:
Billedskærerarbejderne på altertavlen er fra 1450 og forestiller lidelseshistorien. På kirkegården står runestenen Marevadstenen.

Skt. Knud kirke.
Den romerske kirke blev bygget i 1200. Koret med den halvrunde apsis har stadig sin oprindelige tøndehvælving; selve skibet har et fladt bjælkeloft. Kirken, især tårnet, blev bygget om i 1879. Inventaret er bl.a. et alter fra 1596, en prædikestol fra 1600 og en romansk døbefont.
Kirkens hjemmeside

Ny kirke - blev bygget i 1200 og er den mindste af de fire bornholmske rundkirker. Oprindelig var rundskibet planlagt til at være i tre stokværk, hvælvingen over det første øvre stokværk blev dog aldrig påbegyndt. Det nederste stokværk har en rund tøndehvælving, som hviler på en massiv midterpille. Kegletaget er fra 1600-tallet, oprindelig har der formodentlig været forsvarsforhandlinger på loftet. Våbenhuset er fra senmiddelalderen. Inde i kirken er der kalkmalerier fra begyndelsen af 1400 tallet, som bl.a. viser Kristi lidelseshistorie, gravlægningen og opstandelsen, himmelfarten samt den vantro Thomas. Der er kun anvendt gult, grønt og lysebrunt. Billedet af den opstandne Kristus over korbuen er fra 1600, og prædikestolen er fra 1610.
I våbenhuset er der to brudstykker af en runesten. Den nederste del af det fristående klokketårn er af kampesten, den øverste del er i bindingsværk. Tre træporte fra hhv. 1678, 1776 og 1809 fører ud til kirkegården. Hjemmeside  - Wikipedia - læs mere her

Jons Kapel - stammer tilbage til middelalder, hvor Jon blev sendt til øen for at gøre befolkningen kristne, fortæller legenderne. Han satte sig i sit lille kapel og befolkningen kom til ham....
Wikipedia - læs mere her 

Salomons Kapel
Ude på Hammerknude ligger et kapel Salomons Kapel fra 1300-tallet. En nærliggende kilde blev betragtet som værende hellig. Befolkningen søgte hertil for at drikke det helbredende vand og for gennem bønner og gaver at opnå helbredelse....
Wikipedia - læs mere her

Industri
Hasle er Bornholms største industriby, her findes en stor produktion af klinker ?? Hasle Klinke og en Chamottestensfabrik åbnede i 1843 og lukkede i 1997.
På et tidspunkt over 700 arbejdere på fabrikken.
Wikipedia - læs mere her
Fabrikken Re-Con i Risskov fremstiller Hasle Klinker i nutiden.

Jernbane på Bornholm
I 1913 blev den smalsporede jernbane fra Rønne til Allinge og Sandvig ført gennem området med stationer i Nyker, Mæby og Klemensker. Kun sidstnævnte sted foregik der en egentlig stationsbyudvikling. Jernbanen blev nedlagt i 1953, men sporarealet udnyttes i form af en meget benyttet cykel- og gangsti.
Wikipedia - læs mere her

Vang er et lille fiskerleje ca. 9 kilometer nord for Hasle. Her har boet mennesker i århundreder som har handlet og fisket. Vang Vandmølle fra 1811 er restaureret flere gange og nu under Bornholms Museum. Stenbruddet Vang Granit er en karakteristisk mørkegrå granit. Stenbruddet blev åbnet efter Christiansborg branden i 1884. En lille hyggelig havn med 25 pladser for lystsejlere. Kiosk, cafeteria og toilet/badefaciliteter.
Læs mere på Wikipedia 

Grønbech Gård
I det skønne Hasle ligger Bornholms Center for kunsthåndværk = Arts and Crafts Association.
Det er et samlingspunkt for øens mange og dygtige kunsthåndværkere, som ligger spredt ud over hele solskinsøen. 
Grønbechsgård blev i 1875 opført lagerbygninger for købmandsvirksomheden Grønbech. Som sådan fungerede bygningerne i nogle årtier, indtil købmandsvirksomheden lukkede.
Bygningerne stod nu tomme i flere år.
I 1999 etablerede den daværende borgmester Birgit Rasmussen Hasle Kommune Foreningen Grønbechs Gård for at give kunsthåndværket en samlet udstillingsplatform.
Kommunen fik bygningerne nænsom restaureret og overgav Grønbechs Gård til foreningen.
Foreningen Grønbechsgård råder over 1500 kvadratmeter fordelt på 3 etager, smukt og velholdt.
I sommermånederne summer der af liv på Grønbechsgård. Der afholdes udstillinger med maleri, keramik, tekstil, mode, smykker, glas, træ og meget mere. Hele sommeren kommer her mange lokale og turister for at se og opleve kunsten.
Et godt sted at begynde inden Du fortsætter ud til kunsthåndværkernes værksteder. 
Grønbechgård
Storegade 47 - Hasle
Tlf. 56 96 18 70.
Stedets hjemmeside   
Grønbech Gård - læs mere
Kunsthåndværkere - læs mere

Svartingdalen er et fredet naturområde for afstressende gåture.....
367 ture


Hasle gode www sider
Tripadvisor - seværdigheder
367 ture Bornholm - Hasle sydstrand
Hasle Marinaguide
Nordliv - lejrskole ved Hasle
Hasle Røgeri - røgede sild
Hasle Bibliotek - for bogorme
You Tube - video om Hasle

Andre skønne byer på Bornholm
Klik og læs mere

Aakirkeby - Bornholms ældste by
Allinge-Sandvig - tvillingebyerne
Bornholm - fakta fra A-Z
Gudhjem - Bornholms perle
Nexø - mellem hav og prægtig natur
Rønne - porten til Bornholm
Svaneke - den mest fortryllende by