Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Helsingør - Kronborg

Helsingør
Kronborg Slot

Kronborg Slot
Wikipedia - om Kronborg Slot
Helsingørby.dk - om Kronborg
Oplev byen


Helsingør - Kronborg
Seværdigheder - oplevelser - attraktioner


Helsingør er en af vore ældste byer som voksede op omkring Kronborg Slot.
Andre landes skibe var forpligtiget til at lægge ind for at betale told af medbragte varer. Samtidig købte skipperne til den videre færd og det var med til at give Helsingør handel og omsætning.

Helsingør er af vore historiske mest spændende byer. 
I 1417 opfandt den danske konge Erik af Pommern, at opkræve en Øresundstold af skibe som passerede gennem Øresund.
Det vakte naturligvis harme hos de store søfartsnationer i Europa.
Men beskeden var klar: betal eller vi skyder skibet i sænk.
Et ganske godt påfund: Skibene betalte og Øresundtolden blev først ophævet i 1857.
De mange toldpenge brugte de danske konger til at bygge slotte, føre krige og til deres private liv og levned.
Erik af Pommern opførte en borg som vi kalder for "Krogen". En senere konge Frederik 2. nedrev Krogen og opførte det nuværende Kronborg Slot.

I ly af Kronborg Slot voksede byen Helsingør op. Skibe lagde til for at betale told, samtidig blev der provianteret og sømænd gik i land, her var der druk og løse piger. De driftige købmænd opførte borgerhuse og købmandsgårde.

Sådan var livet i Helsingør i 500 år. Øresundstolden blev ophævet i 1857 og Helsingør mistede sin økonomiske betydning.
Kronborg Slot og de mange historiske bygninger i Helsingør står endnu.


Kronborg Slot - fra søsiden
Foto: Kongelige Slotte - Thomas Rahbeck
Links til Helsingør
Helsingør.dk - hjemmeside
Helsingør Leksikon - artikler
Wikipedia - om Helsingør
Helsingør.nu - nyheder i Helsingør
Helsingør Dagblad - nyheder i Helsingør