Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kalundborg - Visit Kalundborg

Kalundborg

Kalundborg.dk - kommunens website
Visit Vestsjælland - turistsamarbejdet i Vestsjælland

Wikipedia - om Kalundborg


Turistguide til Kalundborg
Oplevelser - seværdigheder - attraktioner

Når man nærmer sig Kalundborg, springer byens flotte vartegn, den femtårnede domkirke, en i øjnene som noget af det første. Domkirken er med sine mange tårne den eneste af sin slags i hele landet og er afgjort et besøg værd, hvis man er på de kanter. Herefter kan man lægge vejen forbi den gamle bydel med de charmerende bindingsværkshuse og toppede brosten.

Kalundborg er en usædvanlig kombination af en middelalderby med skønne gamle huse og en moderne industriby. Omkring kirken ligger de middelalderlige gader Adelgade og Præstegade.
I Præstegade ligger Danmarks ældste borgerhus, et gotisk toetagers hus og byens gamle latinskole.
I Adelgade ligger Lindegården, en sekslænget bindingsværksgård fra 1600- og 1700-tallet, her har Kalundborg og Omegns Museum til huse. Her finder man også Bispegården, der 1539-1854 rummede byens rådhus, og en munkestensbygning med blændingsgavl.
Vistit Vestsjælland - turistsamarbejde. Ingen bykontor i Kalundborg

Kalundborg Kommune blev ved kommunalreformen i 2007 lagt sammen med 4 andre kommuner.

Vor Frue Kirke - er domkirke og opkaldt efter Jomfru Maria (Vor Frue Kirke). Kirken hører blandt Nordens mest særprægede og gådefulde kirker. Den er opført i munkesten (tegl) i perioden 1170-90 og menes opført af Esbern Snarre og dennes hustru Ingeborg. Gundplanen har form som et græsk kors med lige lange korsarme. Kirken har fem karakteristiske tårne. Det midterste tårn er 41 meter højt har form som en kvadrat. De fire andre tårne er ottekantede og er placeret over hver korsarm. Den farvestrålende altertavle er udført af billedskærer Lorentz Jørgensen fra Holbæk. Kirken har gennemgået to restaureringer i 1867-71 og 1917-21. Flere steder ses Hvideslægtens karakteristiske palmettebort udhugget i stenarbejderne.
Wikipedia - om Vor Frue Kirke

Kalundborg Slot - Det ældste borganlæg blev ifølge Saxo opført ca. 1170 af Esbern Snare og lå på en tresidet borgbanke ved vestenden af en større banke, hvor byen fik sin plads. Formodentlig ca. 1300 blev by og borg omsluttet af en kunstigt opstemmet sø, Munkesøen, og ved byens østende anlagdes en ny borg. Denne blev i 1350'erne kraftigt udbygget af Valdemar 4. Atterdag, som samtidig omgav byen med en ringmur. Den vestre borg tjente ved middelalderens slutning udelukkende som staldgård. Den østre borg, der herefter entydigt omtales som Kalundborg Slot, var et efter danske forhold usædvanlig kraftigt, koncentrisk anlæg med dobbelt ringmur omkring et femfløjet bygningskompleks. Af de fem ydre ringmurstårne var det største "Folen"; det tjente som statsfængsel, og her havde rigets arkiv til huse indtil 1582.
I 1549 blev Christian 2. overført til Kalundborg Slot, hvor han levede de sidste ti år af sit liv.
Slottet blev nedrevet under den svenske besættelse 1658-60. I et lille, grønt anlæg ses ruiner af "Folen" og slottets ydre ringmur. Ruiner af den ældre, vestre borg og byens ringmur kan ses i parken Lindevænget vest for højbyen.
Wikipedia - om Kalundborg Slot 
Esbern Snares By


Det katolske tiggermunkekloster - i Kalundborg blev grundlagt ca. 1239 af franciskanermunke, der også blev kaldt gråbrødre. Beboerne i klostret var opdelt i to grupper. Der var munkene, der tog sig af studier, forkyndelse, læge- og lærdom, og så var der lægbrødrene, som fungerede som håndværkere, medhjælpere og billig arbejdskraft. Selv om der i dag ikke er synlige rester af klostret, lever mindet videre i byen, fordi ejeren af Kalundborg Slots Ladegård i 1907 omdøbte gården til Kaalund Kloster.

Kalundborg og omegns museum
Museets betydelige samlinger belyser den kulturhistoriske udvikling på Kalundborgegnen fra oldtiden til vore dage. Særlig berømt er museets dragtsamling fra perioden 1750 - 1900 og udgravningerne af en stor og rig vikingeboplads ved Tissø.
Læs mere om museet på
Kalundborg Museums Hjemmeside

Landbrugsmuseet på Birkendegaard
Museet skal i første omgang afspejle udviklingen i landbruget gennem en stor samling af landbrugsredskaber, men de forskellige håndværk, som var knyttet til landbruget, belyses også. Museet, som ligger i det gamle mejeri på herregården Birkendegaard, blev åbnet i april 1998, og er allerede under yderligere udvidelse.

 

Ulstrup Mølle fra 1894 er en hollandsk gallerimølle. Møllen er gennemrestaureret og fremstår i dag i meget fin stand.

Loch Ness
I naturlandskabet i Spangsbro kan både børn og voksne slappe af med madpakker, leg og fodring af talrige andefugle, ligesom der er mulighed for at opleve den vilde flora og fauna på Gisseløre tange ud mod Kalundborg Fjord.

Røsnæs og Asnæs
Landskabet omkring Kalundborg består af halvøerne Røsnæs og Asnæs, der omgiver den tragtformede Kalundborg Fjord. Halvøens sydkyst består af 20-40 m høje klinter og erosionskløfter. Mod nordøst strækker kommunen sig ud i Saltbæk Vig. I området nord for Ulstrup ligger Røsnæs Havn fra 1949. Sjællands vestligste punkt ligger ved Røsnæs Fyr fra 1846. Langs nordkysten ligger tre kolonier med en betydelig del af kommunens ca. 1900 sommerhuse.
Asnæs præges af et herregårdslandskab med det fredede overdrev Dyrehaven mod vest. Hovedgården Østrupgård på Asnæs blev oprettet 1704 efter nedlæggelse af landsbyen Østrup. Gården blev 1754 omdøbt til Lerchenborg efter general Christian Lerche, der lod den indgå i stamhuset af samme navn. En del af godset blev i første halvdel af 1900-tallet udstykket til statshusmandsbrug.


Historie
Egnen omkring Kalundborg er rig på kulturminder fra ældre stenalder og bronzealder. Der er bevaret mange gravhøje og stormandsgrave rundt om på markerne. Der har tidligere ligget et fiskerleje her ved navn Hærvig.
Kalundborg blev grundlagt med en borg og en kirke i ca. 1170 af Esbern Snarre. Kirken var et led i befæstningen og samtidig en enestående kirkebygning. Senere kom der munke til Kalundborg og byggede deres klostre. Der har bl.a. været et franciskanerkloster og et Sankt Jørgens Hospital.
De følgende århundreder opstod der to bydele, henholdsvis Højbyen omkring Vor Frue Kirke og Nederbyen. Der var ofte strid mellem de to bydele om retten til at drive handel. I 1660 blev Esbern Snarres Slot revet ned, og byens næringsliv gik kraftigt tilbage.
Byens havn havde af udskibning af korn og færgefart til Århus. Da jernbanen førtes fra Roskilde til Kalundborg medførte det et handelsmæssigt opsving. Der kom hurtigt en fast dampskibsforbindelse til Århus.
I 1917 kom industrien til byen, da Kalundborg Skibsværft åbnede, men det krakkede allerede i 1921. Efter Anden Verdenskrig åbnede flere virksomheder, bl.a. Carmen Curlers, Novo Nordisk og Asværket, Danmarks største kraftværk.
I første halvdel af 1900-tallet opstod et smalt bælte af parcelhuse vest for den gamle bydel langs kysten. I 1960'erne og 1970'erne blev byen udbygget, dels mod nord med blandet bebyggelse, dels videre mod vest forbi Blindeinstituttet og det nedlagte Kysthospital. Med sommerhuse, golfbane og campingplads strækker byområdet sig helt til Ulstrup.


Oplev også andre byer på Sjælland
Holbæk
Nykøbing Sjælland
Korsør
Slagelse
Sorø

 


Kalundborg Kirke
Foto: Visit Vestsjælland