Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kastellet

Kastellet
350 års militærhistorie
Oplev Kastellet på en omvisning
Se kommende datoer her
Kastellet byder på en historisk rundvisning med besøg i et soldaterhjem anno 1780, Kastelskirken, Krudttårnet og Struenses fængsel.
Kastellet i København stod færdigt i 1664. Det er nu 350 år siden og har derfor har Kastellet rundt jubilæum i 2014.

 

Gennem 1000 år var det nødvendig for danske byer at forsvare sig mod ydre fjender. Derfor fik mange byer anlagt fæstningsanlæg, dvs. høje volde og vandgrav.
Vigtigst var det naturligvis, at forsvare vores hovedstad København. Byen var omgivet af et mægtigt forsvarsanlæg.
Christian 4. udvidede København med Ny København i begyndelsen af 1600-tallet. Der skulle anlægges nye forsvarsvolde og Kastellet var en del af forsvaret.
Under Frederik 3. begyndte man at anlægge Kastellet, som vi kender det i dag.
Den hollandske fæstningsingeniør Henrik Ruse fik overdraget det store arbejde med anlæggelse af volde, bastioner og voldgrav. Arbejdet begyndte i 1661 og på kun 3 år blev Kastellet færdig.
28. oktober 1664 kunne det første regiment soldater marchere ind på Kastellet og tage det i brug.
Det er nu 350 år siden og i jubilæumsåret 2014 blev afholdt mange arrangementer for at fejre jubilæet.
Kastellets Venner's hjemmeside - her kan du bl.a. bestille en guide til historisk rundtur på Kastellet.
Kastellets hjemmeside
Wikipedia - om Kastellet


Kastellet er et spændende sted at
få en omvisning af en Kastellets guider.
Begyndelsen
Kastellet hed først Citadellet Friedrichhavn, det blev senere til Københavns Kastel. Nu kun Kastellet.
Et citadel er en mindre italiensk by med høje bymure omkring eller et kastel, som er et stærkt forsvarsanlæg. Et kastel er ofte en del af bymuren omkring byen.
Kastellet i København er et femstjernet anlæg med 5 bastioner og 3 raveliner.
En bastion er en fremspringende del af voldlinien, hvorfra der kan rettes ild langs med voldlinien. På billedet ses 5 bastioner.
En ravelin er et ydre forsvarsværk i form af en ø i voldgraven mellem 2 bastioner.
Læs mere på Wikipedia om Kastellet

Foreningen Kastellets Venner blev dannet i 2003 og foreningens formål er, at udbrede og fastholde et Europas smukkeste og bedst bevarede fæstningsanlæg. Desuden at medvirke til at gøre fæstningen til et levende og spændende sted at besøge.
Hjemmesiden har mange informationer om Kastellets historie og Foreningen Kastellets Venner.
Foreningen har 18 guider som på spændende vis holder rundvisninger som varer 1½ time. Mange private grupper bestiller rundvisninger med Kastellets guider.
Kulturens Venner afholder også rundvisninger med Kastellets guider.

Kastellets fængsel fra 1700-tallets


Kastellet - læg mærke til slottet i midten,
det blev aldrig opført.
Fundamentet findes stadig under Kastelspladsen


En tung og tyk dør ind til krudttårnet


Kastellets mølle -
den sidste af møllerne på voldene


Kastelskirken - enkel og smuk