Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kerteminde - Visit Kerteminde

Går turen til Hovedstaden
Tag med på kulturoplevelser
Se alle ture

Egeskov hjemmeside
Wikipedia - om Egeskov Slot
Visit Fyn - om Egeskov


Alle elsker Egeskov Slot - en stor oplevelse for alle aldre.
Selv H.C. Andersen ville have nydt en dag på Egeskov Slot og i den eventyrlige have.
Digteren Hans Christian Andersen var jo god til at invitere sig selv til ophold på danske herregårde, så han har jo nok også opholdt sig på Egeskov Slot.
Egeskov Slot ligger på Sydfyn og slottet og parken har åben fra ultimo april og indtil slutningen af  efterårsferien. Entreprisen er cirka 195 kr. og det er absolut værd for at opleve det hele.


Godt besøgt
Egeskov er en af de mest besøgte seværdigheder i Danmark og man bør tilbringe en hel dag her, så meget er der at opleve.
I 2016 strømmede hele 260.000 besøgende gennem kasseapparaterne.
Derfor smiler Michael Ahlefeldt og direktør Henrik Neelmeyer over det gode resultat.
TV2 Fyn - se artikel og billede

Historisk
Her lå engang et middelalderligt voldsted - med brystværn øverst og voldgrav.
Så man kunne forsvare sig i ufredstider.
I 1400-tallet lå her en større gård i landsbyen Egeskov under Skinkel slægten.
I 1500-tallet overgår gården ved giftermål til Brockenhuus slægten.
Denne slægte skabte det Egeskov som vi kender idag. 
I 1600-tallet overgår til slægten Ulfeldt.
I 1784 overgår herregården til slægten Bille-Brahe.
I 1882 overgår stedet til Ahlefeldt slægten.
Siden 1992 er greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille ejer og han og det store personale gør et stort arbejde for at underholde og gøre alle glade.
Wikipedia - læs Egeskovs historie her


Oplev
Selve slottet og dets fantastiske historie
16 forskellige haver
5 forskellige udstillinger

Markeder - Sankt Hans - Slotsløb - og meget mere
Tag gerne en hel dag til at besøge Egeskov Slot og park.


Prægtige Egeskov Slot
Foto: Wiki Malene Thyssen

 

Kerteminde

Visit Kerteminde
Visit Fyn
Wikipedia 


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Kerteminde har altid været kendt som byen med de røde tage og for sangen om Amanda.
Kong Erik af Pommern gav Kerteminde sin købstadsstatus den 7. december 1413.
Johannes Larsens Museum og det maritime oplevelses center Fjord & Bælt, det er endnu en god grund til at lægge vejen forbi Kerteminde og Fyns Hoved.


Naturen omkring Kerteminde er præget af havet, kyst, strand, strandenge med græssende køer, skovarealer, marker og rekreative grønne områder.
Fra Bogense kysten er der en vid udsigt til Jylland, Æbelø og Endelave.


SKULPTURER
MERE FRA TORNØES HOTEL

Bymiljø

Hyggelige Kerteminde byder på en gåtur i centrum.
Turen begynder ved Amanda statuen - hun er Kertemindes mest berømte kvinde.
Statuen er skabt af Robert Lund-Jensen som en fiskerpige og udødelig gjort i visen "Min Amanda".
Byens renæssancehavn er genskabt som den så ud for 400 år siden.
Realdania har betalt 15 millioner kroner i projektet, det er jo ganske fint.
Vi går over Langebro og Fiskergade på venstre side.
4 parallel skyder gennem middelalderbyen: Skolegade, Langegade, Strandgade og Strandvejen.
Op ad Langegade og på i de smalle gader ses de små huse med røde tage.
Ud til de større gader ligger de store, gamle købmandsgårde.
I den lille by mærkes historiens vingesus overalt:
Skt. Laurentii Kirke er byens sognekirke fra 1476 der er viet til de søfarendes skytsengel, Sct. Laurentius.
købmandsgård
Den Gamle Købmandsgård - Vestergade 3
Tornøes Hotel - Strandgade 2
Andresens Købmandsgård - Andresens Købmandsgård 4 - her ligger en Bed & Breakfast.
Købmandsgården - Langegade 5
Kerteminde Turistbureau - Strandvejen 6
Øsfyns Museum - Strandgade 7 - i de gamle købmandsgårdes bindingsværk.

Kerteminde Marina er en af landets største med sine 700 pladser.
Byen har en populær sandstrand, som både sejlere og folk fra byen flittigt benytter.

Johannes Larsens Museum
På en bakketop med udsigt over Kertemindebugten ligger Johannes Larsens Museum, en fantastisk lille perle med kunstner ægteparrets hjem, udstillingsbygninger, en cafe og en hyggelig have.
I slutningen af 1800-tallet samledes en gruppe fynske malere i Kerteminde. De inspirerede hinanden, lærte af hinanden og dannede venskaber. De malede landbefolkningen, huse, dyr, fugle og naturen.
Derfor lod ægteparret Alhed og Johannes Larsen deres hjem opføre på Møllebakken i årene 1901-02. Hjemmet blev de følgende år samlingsingssted for malere, billedhuggere og der var plads til 16 overnattende gæster. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.
I 1984 overgik villaen til Kerteminde Museum, der åbnede Johannes Larsen Museet i 1986. 
Museets hjemmeside    
SommerDanmark.dk - læs mere

Museet Farvergården
Farvergården er oprindelig en gammel købmandsgård, opført i 1630. Fra 1830 til 1930'erne husede den farverslægten Hinke, hvorefter den i 1937 indrettedes til museum. Museet rummer en bondestue og en borgerstue fra omkring 1850 samt emneudstillinger om barnets verden, fiskeri, håndværk og m.m. Farvergården ligger tæt ved kirken i Langegade og er nem at kende med sin røde farve og sorte bindingsværk. Husk at se indenfor i museumshaven.
Museet Farvergården, Langegade 8, 5300 Kerteminde.
Museets hjemmeside

Samlingsstuen - Andresens Købmandsgård - var egentlig flere købmandsgårde, men de blev sammenlagt af den driftige købmand Jacob Svitzer i 1835. I 1896 brændte det meste af den sydlige købmandsgård - kun det såkaldte Proviantmagasin blev tilbage med den karakteristiske højstolpebygning, som er opført i slutningen af 1500-tallet. Det er med andre ord et stykke gedigent dansk håndværk med 400 år på bagen.
Hjemmeside - læs mere

Ladbyskibet
Den arkæologiske afdeling på Kerteminde-egnens museer. Skibsgraven ved Ladby på Nordfyn er en af de få skibsgrave, der er fundet i Danmark. I 1934 blev vikingeskibet fundet sammen med 11 andre mindre grave, som indeholdt forskelligt gravgods. En høvding blev i omkring år 925 gravlagt i sit skib sammen med sine heste, hunde og øvrigt gravgods. Graven er senere blevet plyndret, måske af en konkurrerende stormandsslægt, som har vist sit overherredømme på denne måde. I dag er graven blevet bevaret køligt bag en montre af glas, hvor den ligger som et tavst vidne om svundne tider.
Museets hjemmeside
Wikipedia - om Ladbyskibet
SommerDanmark.dk - læs mere

Kerteminde Kirke
Kirken viet til Sct. Laurentius. Treskibet langhus samlet under et vældigt tag. Angives at være opført 1476. Ændret stærkt i 1600-tallet, hvor der tilføjedes hvælv og inventaret blev fornyet. Meget smuk, barok altertavle og prædikestol fra 1676. I sakristiet findes skab og kirkeblok fra middelalderen.

Fjord & Bælt
Et spændende oplevelsescenter for både børn, voksne og den, der ønsker seriøs viden om den forunderlige verden under havets overflade. Her kan man komme tæt på Danmarks eneste ynglende hval og de små hvaler. Desuden marsvin og sæler.
Stedets hjemmeside 
SommerDanmark.dk - læs mere


Fyns Hoved
Her fra det dramatisk storslåede Fyns Hoved hentede maleren Johannes Larsen mange af sine motiver, bl.a. de meget fine fugletegninger.
På klare dage kan man med det blotte øje se Sjælland, Samsø, en stor del af Jylland og naturligvis Fyns nordkyst med Æbelø. Fyns Hoved hænger geologisk og naturmæssigt sammen med Lillestrand. Her er et rigt fugleliv og flere sjældne planter. Denne nordligste tip af Hindsholm er et af fynboernes foretrukne udflugtsmål.

Naturforhold
Kommunen er opdelt af den lange, smalle Kerteminde Fjord og af Kertinge Nor, der adskiller halvøen Hindsholm fra resten af kommunen. Trafikalt forbindes kommunen af en 30 m lang bro, Langebro, i Kerteminde by. Til kommunen hører den fredede næsten skovdækkede moræneø Romsø i Storebælt.

Fyn kaldes også Danmarks Have, fordi her er så mildt, blomstrende og rart. Det gælder ikke mindst i Kerteminde, der er en omkring 1000 år gammel udskibningshavn og fiskerby i vandskellet mellem to verdener: Det fynske ø-rige og den blide fjord på den ene side - det åbne Storebælt, de store have og udlandet på den anden side. Midt mellem fjord og bælt er Kerteminde blevet helt sin egen, en blanding af provinsby og en port mod verden.

Kong Erik af Pommern gav byen status som købstad den 7. december 1413. Byen er fortrinsvis en fiskerby, dog også med en del industri (bl.a. konserves). Søens folk har altid sat deres præg på Kerteminde, men i dag er fiskerne ikke alene på bugten. Man ser også tusindvis af lystbåde, der i løbet af året stævner ind i den store marina.

Andre skønne byer
Odense
Svendborg
Fåborg
Assens
Middelfart