Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Køge byvandring

Køge byvandring

Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail


Køge er en af Sjællands hyggeligste byer med købmandsgårde, historiske huse og brostensbelagte gader. Torvet er Danmarks største med torvehandel et par gange om ugen.

Gå din egen byvandring ad gader og stræder i Køge. Husk at se kirken og kik ind i nogle af de hyggelige købmandsgårde.
Filmen "Matador" brugte flere gange Køge's bymiljø til optagelser. Læs artikel om KøgeKøge har flere gader gammel danske stavemåder
bl.a. Jærnbanegade

Køge blev anlagt efter kongeligt påbud, fordi der var en naturlig havn i Køge, det skete omkring 1288. Der forelå en tegnet plan som byen blev anlagt efter, dvs. med et centralt torv og retvinkede gader. Samme gadenet som i dag danner rammen om bymidten.
Køge er en af de få byer i landet, som har fleste velbevarede bindingsværkshuse, der blandt Danmarks ældst daterede bindingsværkshus fra 1527. Rådhuset er dateret fra 1552 og er stadig fungerende.
Gamle købmandsgårde ligger med deres pakhuse og gårdspladser ned til Køge Å mod syd og havnen mod øst. I alt ca. 50 fredede bygninger præger bybilledet, som søges bevaret med facade- og skilterestriktioner.
Køge's torv er er provinsens største og med en skulptur af Frederik 6. som står med grundloven i hånden. Skulpturen blev skabt af H.V. Bissen og afsløret 1869.
Kirkestræde leder fra nordsiden til det gamle håndværkerkvarter, hvor borgerskabets kirke, viet til de søfarendes helgen, Skt. Nicolaus, er placeret.
TV serien Matador med manuscript af Lise Nørgaard har brugt bymiljøet i Køge til flere optagelser. Kirken i Korsbæk er faktisk Køge Kirke og i Kirkestræde ligger huset hvor Agnes og Røde boede i TV serien.
Havnen i Køge var udgangspunkt for udenrigshandel med de nordtyske byer, og det store torv var centrum for handel og for ridderturneringer, og det var også her, at man straffede forbrydere, der havde overtrådt byens og landets love.
  Stemningsbilleder fra Køge  
 


Køges ældst daterede hus fra 1527


Huset i Kirkestræde hvor Agnes og Røde
boede i TV serien Matador


Torvet i Køge er provinsens største
og midt på pladsen står skulptur af
Frederik 7. med grundloven i hånden

Der er torvedag hver onsdag og lørdag
på Torvet i Køge

Jazz og hygge i Hugo's gård hver lørdag i sommermånederne
Koege_Husgosgaard2.jpg
Et jazzorkester spiller toner
fra jazzens lange repertoire. Hugos gård

Køge Å flyder stille gennem byen

Kik ind i de hyggelige baggårde i Køge
 
Foto: Kulturens Venner - copyright