Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kongens Lyngby - Bondebyen

Kongens Lyngby
Bondebyen

Cirka 14 kilometer nord for København ligger en af Nordsjællands skønneste byer - nemlig Kongens Lyngby. En aktiv og attraktiv by med butikker og cafeer i hovedgaden, et stormagasin, et storcenter og et kulturhus.  

Lidt historie
Det første Lyngby opstod for 1000 år siden på bakken ovenfor kirken, det som vi dag kalder for "Bondebyen".
Her lå gårde og mindre huse og landsbyen voksede gennem århundrederne.

I 1400-tallet ejede kongen store dele af byen og deraf navnet Kongens Lyngby.
Efter 1770 skete udskiftningen i landbruget (Landboreformerne).
Hidtil havde gårdene ligget samlet i landsbyen, nu flyttede gårdene ud til deres marker.
I 1766 blev Kongevejen anlagt og ind i 1800-tallet flyttede udviklingen fra Bondebyen ned til Lyngby Hovedgade. Her kom butikker og mindre industrier.

Langs Mølleåen voksede industrier frem, som fungerede helt frem til 1950.
Industrierne er væk nu og Kongens Lyngby er nu en betydelig handelsby i Nordsjælland.
Allerede i 1880'erne omtalte man byen på bakken for Bondebyen.
Mod vest ligger Lyngby Sø og Bagsværd Sø, som tiltrækker mange borgere og turister til de grønne områder
.
 
Lyngby Kirke - ligger på en bakke for enden af Lyngby Hovedgade og med Bondebyen som nærmeste nabo.
Kirken er opført i tidlig 1100-tal i romansk stil. Kirkens langhus er i senere århundreder forlænget i gotisk stil og et tårn opført (også gotisk stil).
Finansmanden C.F. Tietgen ejede kirken 1868 til 1901 og han ligger da også begravet på kirkegården.

Lyngby Kirke gennemgik i årene 2011 -2013 en større  renovering og kunstneren Christian Lemmertz har udført et nyt prægtigt alterbord.
Østvinduet var tilmuret, men er nu genåbent og har fået en flot glasmosaik. Krucifikset er en nyskabelse.
I Lyngby Kirkestræde 12 ligger den fredede  præstegård. Bygningen på hjørnet af Lyngby Kirkestræde og Åstræde var  sognerådsbygning frem til 1941, da det nye rådhus blev taget i brug.

Lyngby Kirkes hjemmeside
Wikipedia om Lyngby Kirke
Møllerne - vandet i Lyngby Sø drev møllerne i Lyngby Hovedgade og møllerne langs med Mølleåen. Det er en pragfuld gåtur langs Mølleåen med de gamle mølleanlæg som Strandmøllen, Brede og Rådvad.
 


Bondebyen - her kan du se, hvordan en dansk landsby så ud for 100-200 år siden.
Det er de gamle gårde som udgør kernen i Bondebyen og bønderne ejede gårdene al jord og det gav storhed og rigdom.
Gå f.eks. at på ind Lindegårdens gårdsplads, her fornemmer du fordums storheds tid.
Bondebyen er også husmandshuse, aftægtsvillaer og institutioner, og Bondebyen bærer også præg af at have været en arbejderbeboelsesby fra 1890’erne indrettet i de gamle landbrugsbygninger.
I 1980’erne blev Bondebyen saneret og fik sit nuværende udseende.

Støvlet Katrines Hus


Den gamle købmand
nu spisestedet Frk. Friis
 
 
Bondebyen - byvandring
Bondebyens huse er flot renoverede med stråtag og mange huse med hvidkalket bindinsværk, og derfor er Bondebyen en af de bedst bevarede landsbyer nord for København.
På Høstvej 4 ligger det gamle lyststed Wilhelminelyst (ca. 1790), som var Gyrithe Lembkes barndomshjem.
Over for ligger de tidlige ældreboliger fra 1914 og Høstvej 1 den tidligere rytterskole anno 1714 og 1904 - bygningen er senere blevet brugt til posefabrik.  
Peder Lundsvej 2 - 4 - 6 er smukke huse ca. 1850.
Peder Lundsvej 8 ligger Lindegården, den bedst bevarede af Lyngbys gamle gårde.
De ældste dele er fra midten af 1700-tallet og ellers bygget til flere gange i 1800-tallet.
Lindegården er nu selvejende som kulturstedet Lindegården.
Foran gården lå engang Bondebyens gadekær, som nu forsøges etableret igen.
På modsatte side er der nu liv den gamle købmandsbutik, som nu er opstået som spisestedet Frk. Friis. Her fås bl.a. dagens ret, sandwiches, vin, øl, kaffe og meget mere.
På Gammel Lundtoftevej 31 ligger "Støvlet-Kathrines Hus". Det siges at Støvlet Kathrine har boet her, men det passer næppe. Støvlet Kathrine døde hun i 1805, mens huset først er opført i 1808.
Gå videre ad Asylgade med en række fine huse med bindingsværk og stråtag.
Rundt om hjørnet i Nørregade ligger Georg Russers hus.
I Asylgade 3 ligger "Asylet" som er Bondebyens Børnehave.
I midten af 1800-tallet var et asyl vuggestue og børnehave for kvinder udearbejdende kvinder.
Bondebyposten - se hvad der sker

Wikipedia om Bondebyen i Lyngby
 
Brede Værk
Ved Mølleåen ligger Brede som er et af vore historiske, fredede industrianlæg. Her blev fremstillet klæde fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til 1956.
I 1831 blev værket købt af klædefabrikant Modeweg, der allerede havde en fabrik i København.
Modeweg var en driftig mand, der udvidede produktionen. Han solgte sine varer til skræddere og dele af staten.
I 1960 overtog Nationalmuseet de oprindelige bygninger og har oprettet et industrimuseum. Man kan også opleve arbejderboliger, mesterboliger og fabrikant Modewegs landssted Brede Hovedbygning.
Der arrangeres regelmæssig omvininger.
Brede Værks hjemmeside

Omvisning på Brede
Læs mere her
Wikipedia - om Kgs. Lyngby
Wikipedia - om Bondebyen
Wikipedia - om Lyngby Kirke
Wikipedia - om Lyngby Station
Lyngby Hovedgade 
Lyngby Storcenter
Lyngby Kulturhus