Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kongens Nytorv - Holmens Kanal - Holmens Kirke

Holmens Kanal
Kgs. Nytorv

Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail


Holmens Kanal og Kongens Nytorv
København blev grundlagt af biskop Absalon i 1167. Datidens København var cirka på størrelse med Gammeltorv og Nytorv.
København voksede de følgende århundreder og da Christian 4. blev konge i 1596 lå byen indenfor Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Øster Voldgade (Gothersgade i dag).
Christian 4. udvidede storbyen med Ny København, dvs. Kongens Have, Nyboder, Kastellet og Frederiksstaden dvs. kvarteret omkring Amalienborgpalæerne.
Herved blev København dobbelt så stor i størrelse. Østervold som lå langs Gothersgade og Kongens Have blev sløjfet.
Den militære Østerport blev flyttet ud til Østerport Station. Herved opstod Bredgade, som dengang hed Norgesgade.
Vold og voldgrav på Kongens Nytorv blev nedlagt. 

Kgs. Nytorv og Nyhavn blev anlagt af Christian 4. i begyndelsen af 1670’erne. De følgende årtier fik Kongens Nytorv opført flere fine palæer. Først Charlottenborg 1672-77 og ”Thotts Palæ”  1683-86. Sidstnævnte Thotts Palæ blev oprindelig opført af søhelten Niels Juel. Han fik grunden som tak for sin indsats ved "Slaget i Køge Bugt" i 1676. Facaden blev ombygget i klassicistisk stil at statsminister Otto Thott i 1760. 
I 1930 købte den franske stat palæet og bygninger huser den franske ambassade i dag.


Hotel D’Angleterre begyndte i andre bygninger i 1756. Den engelske klub holdt møder på hotellet, så ejeren følte sig inspireret til at opkalde hotellet for D'Angleterre (England på fransk).
H.C. Andersen har boet her nogle gange i 1860'erne og forretningsmanden C.F. Tietgen ville gøre det til et af Europas fineste hoteller.
Den storslåede nutidig bygning blev opført 1872-73 og gennem 150 år er bygningerne renoveret flere gange. Sidste renovering 2011-2013 som kostede 500 mio. kr.

Det Kongelige Teater
Det første teater blev anlagt i 1748 på gaden hvor Holmens Kanal møder Kongens Nytorv. På det første Kongelige Teater havde Johanne Luise Pätges sin første succeser. Hun giftede sig med teaterdirektør Johan Ludvig Heiberg i 1831 og hun var teatrets førstedame i 268 forestillinger.
Bygningerne var efterhånden for gammeldags og forholdene for små. Derfor blev det nuværende Kongelige Teater opført i 1875.
På et fotografi ses begge teatre før det første DKT bygning fra 1748 blev revet ned.
Vi møder Johanne Luise og Johan Heibergs grave på Holmens Kirkegård. Tag med på denne tur og hør hele deres historie.

Stærekassen blev opført 1929-31. Først havde Danmarks Radio til huse her og senere som Skuespilscene. Foran teatret i Tordenskjoldsgade ses en mosaikudsmykning som viser dansk åndsliv fra 1800– og 1900-tallet.

Hotel du Nord lå hvor Magasin du Nord ligger i dag. Hotellet blev oprettet i 1796 og blev byens populære hotel i 1800-tallet. Det var her at borgerskabet boede og H.C. Andersen boede her flere gange i 1835-45.
I 1870 indrettede 2 handelsmænd, Emil Vett og Theodor Wessel, en butik i Hotel du Nord, dermed var Magasin du Nord en realitet.
1889 købte de 2 handelsmænd Hotel du Nord og rev bygningen ned. I stedet opførte de nuværende stormagasin opført i fransk renæssancestil.
Magasin du Nord blev hurtigt til en livsstil og samlingspunkt for københavnerne. Omkring 1918 var ansat 1.800 ekspedienter og flere hundrede syersker.
I 1895 fik stormagasinet Skandinaviens første elevator, som var et tilløbsstykke for kunder og ansatte. I 1953 fik butikken Danmarks første rullende trappe.


Erichsens Palæ blev opført i årene 1787-1799 af hofbygmester C.F. Harsdorff. Bygherre var skibsreder Erich Erihsen (1752-1837). Palæet blev købt af Kjøbenhavns Handelsbank i 1888. Ved senere banksammenlægninger er Erichsens Palæ nu hovedsæde for Danske Bank.

Gammelholm var området mellem Nyhavn, Kgs. Nytorv og Holmens Kanal. På Gammelholm lå flådens leje, hvor man byggede tremastede orlogsskibe. Det var høje tremastede træskibe med store sejl. Noget lignende som skibet Gustav Wasa i Stockholm.
I 1606 lod Christian 4. udgrave Holmens Kanal til udvidelse af Gammelholm.
Efter 1858 blev Holmens Kanal tilkastet og nuværende boulevard anlagt. Efter nedrivningen af det første DKT (fra 1748) blev Holmens Kanal og Kongens Nytorv til en færdselsåre.

Niels Juel (1629-1697) var søofficer og ledede Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1676.  Det lykkedes at splitte og nedkæmpe de svenske orlogsskibe, og vandt dermed over den mægtige svenske flåde.
I 1876 var det 200 år siden det berømte slag. Efter nederlaget ved slaget i krigen 1864 havde Danmark brug for mental oprejsning og derfor foreslog en gruppe borgere at arrangere en indsamling til en skulptur af Niels Juel.
Billedhugger Theobald Stein vandt en konkurrence og skabte den nuværende skulptur, som blev opsat 21. september 1881. Monumentet forestiller admiral Niels Juel ombord på sit flagskib Christianus Quintus, støttet til en motérkanon og med løftet kommandostav som signal til, at slaget i Køge Bugt kunne begynde.

Holmens Kirke var oprindelig ankersmedje, men bygningen blev af Christian 4. ombygget til nuværende Holmens Kirke i 1606.
Kirken har stadig det oprindelige inventar, dvs. alter, prædikestol og pulpiturer fra 1600-tallet.
I det store gravkapel står sarkofager for kendte personer, det er bl.a. Jens Juel, Peter Wessel Tordenskjold og Niels W. Gade. Der står i alt 18 sarkofager i kapelsalen. 

Skipperboderne var tjenesteboliger for ansatte kaptajner og styrmænd i flåden. Skipperboderne lå hvor Bremerholm ligger i nutiden. Til flådens matroser byggede Christian 4. liggende boliger i Nyboder.


Søhelten Niels Juel
står stolt på Holmens KanalNiels Juels palæ fra 1680'erne
senete Thotts palæ og
nu den franske ambassade
.


Metro byppladsen på
Kongens NytorvMagasin bygning fra
1890'erneHolmens Kirke var engang
ankersmedje - nu prægtig kirkeSarkofager på gravkapellet