Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Korsør - Visit Korsør

Korsør

Korsør.dk - kommunens website
Visit Vestsjælland
Wikipedia - om Korsør


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

I 1100-tallet blev der opført fæstninger ved Nyborg, på Sprogø og ved Korsør Nor, som led i  bevogtningen af Storebælt. Fæstningen ved Noret, Tårnborg, suppleredes ca. 1280 med en fæstning, nærmere bæltet og af dette anlæg er tårnet bevaret.

Korsør har gennem århundrede været overfartsby over Storebælt til Nyborg. Der var gode dage med pænt vejr til overfarten og der var dage hvor skibstrafikken blev indstillet pga. dårligt vejr.
Kongerne har også benyttet denne sejlrute og på dårlige sejldage, opholdt de sig på Kongegården - i kortere eller længere tid.
Om vinteren sejlede man med isbåde - se mere under isbådsmuseet.
Sejlskibstiden ophørte i slutningen af 1800-tallet og der var jernbanefærger fra 1883 til 1997 og bilfærger fra 1930 til 1998. Med etableringen af Storebæltsforbindelsen. Nu kommer vi hurtigt fra Østdanmark til Vestdanmark. Nu står der kun en jernkonstruktion hvor færgerne lagde til.

Korsør i nutiden
De fleste kører forbi Korsør og ærgerligt nok, for byen har faktisk meget at byde på. 
Byens gader, pladser og havneområdet er gjort pånere, så Korsør har et godt look nu.  
Korsør Havn ved at udvikle sig til fritidsområder med boliger, lystyachthavne, butikker og seværdigheder. Parker ved havnen og tag en gåtur rundt i Korsør.

Top 10 seværdigheder Korsør
Korsør Fæstning
Korsør Nor -
Korsør Lystskov - er en gammel, kommunal skov i udkanten af Korsør. Skoven er overvejende gammel bøgeskov med et rigt dyreliv og planteliv. Skoven rummer flere historiske minder, hvilket flere dysser og høje vidner om, og er et yndet værested for byens borgere og gæster
Udsigtsbakken - attraktivt nyt boligområde, med en enestående udsigt.
Vikingeborgen Trelleborg - er nu under Nationalmuseet og her er mange oplevelser.
Panzermuseum East - ligger i Slagelse

Visit Vestsjælland - turistsamarbejde. Turistsamarbejde for Slagelse, Skælskør og Korsør.
Hent inspiration på denne side.

Korsør Bykontor - ligger midt i den gamle bydel ved Skt. Povls Kirke - på Kirkepladsen.
Hjælpsomt kontor til byens borgere, foreninger, erhverv og turister.
Åbent onsdag 12-17 og fredag kl. 10-15

Madmarked - Kirkepladsen 10 - i det gamle apotek.
Korsør Madmarked åbnede i 2014 og her findes bageri, storkøkken, dagligvarer. take away, frokost, drikke kaffe og meget mere.

Kongegården - eller Rasmus Langelands Gård - Algade 25.
Bygningen er et af Danmarks væsenligste borgerlige rokokkohuse i provinsen. Først lå et gæstgiveri, men i 1761 blev den store rokokogård opført.
I 1997 blev Kongegården indrettet som et regionalt center for billedkunst og musik, der bl.a. omfatter Korsør Kunstforening, friboliger for kunstnere, Isenstein-Samlingen og Korsør Koncerterne. 
I koncertsalen afholdes koncerter med jazz, klassisk musik m.v.  
Wikipedia - læs om husets historie

Kulturhuset - en stor del af Korsørs kulturelle aktiviteter er i dag samlet under samme tag i kulturhuset på Halsskov. I den nyrenoverede bygning findes en smuk aula og en ny teatersal: Spillestedet.
I Spillesalen kan man opleve musikarrangementer, teater og foredrag med såvel lokale som landskendte kunstnere.

Skulpturer
Jens Baggesen skulptur - han er født i korsør i 1764. Opstillet 1906
Hele anlægget omkring selve den fine statue er fint og velafpasset digteren, der på heldige dage kan ses med en rose i hånden. Stemningsfuldt og en smuk erindringsbærer om en af Danmarks store guldalderdigtere.
Dampfærgekaptajn - placeret ved det gamle rådhus, han står tavst og styrer, med blikket rettet mod horisonten (i dag nok Føtex). Der er noget både stødt og roligt men også ensomt ved denne tunge statue.
Skulptur - ved Korsør Sejlklub.
Den Grønne bølge -
Vandkunst -
De syv dage - 
Listen fortsætte snart 

Korsør Fæstning - på nordsiden af Noret.
På den næsten syv meter høje borgbanke ses fundamenter af en ringmur, som omgav den ca. 30 gange 30 meter store borgplads, og det bevarede Tårnborg af et muret tårn, ca. 9 gange 9 meter.
Efter tårnets murværk at dømme, er tårnet opført cirka 1280 og det næst bedst bevarede middelalderborgtårn (efter Gåsetårnet i Vordingborg).
I Erik af Pommerns regeringstid blev tårnet gjort tykkere og forhøjet til 23 meters højde.
Tårnet måler cirka 9 x 9 meter og murene er 2,3 meter tykke. Kun første andet stolværk har rummet beboelser og i kælderen var der fangerum. En ringmur har været tilsluttet tårnet og dørene sad højt oppe.
Slottet blev nedrevet i 1700-tallet til fordel for et søbatteri. Der er bevaret er volde, bastioner, en imponerende magasinbygning i tre stokværk fra omkring 1600 og det ca. 25 meter høje fæstningstårn Tårnborg


Korsør by & Overfartsmuseum -  ligger ved Korsør Fæstningen.
Museet startede i 1983 med Skibsmaskinchef Poul Bell som foregangsmand sammen med andre interesserede fra DSBs' Store Bæltoverfart, og andre med historisk interesse i Korsør.
Museet fik af Korsør Kommune stillet den bygning til rådighed som tidligere havde huset vandrehjemmet på Fæstningen.
Byogoverfartsmuseet - læs mere her


Storebælt.dk - Storebæltsforbindelsen er et af verdens største broprojekter.
Ved betalingsanlægget findes en udstilling, hvor man kan opleve, hvordan det hele blev til.
I udstillingen beskrives via modeller, video og tekstplancher - byggeriet af Storebæltsbroen.
Rundvisninger, foredrag og særarrangementer arrangeres efter ønske. I centret er en dejlig cafe med udsigt over Storebæltsbroen.
Storebælt.dk

Halsskov - er den nordligste bydel i Korsør. Bydelen var tidligere kendt for sin nærtliggende, store færgehavn, Halsskov Færgehavn, hvorfra DSB's bilfærger afgik til Knudshoved ved Nyborg på Fyn. Halsskov er nu udgangspunkt for Storebæltsforbindelsen, hvis betalingsanlæg også befinder sig på stedet.
Wikipedia - læs videre her

Isbådsmuseet - ligger ved Halsskov Odde ved Storebæltsforbindelsen.
Fra By & Overfartsmmuseet - har vi lånt denne tekst.
Danmark har isbåde i århundreder været et transportmiddel over Storebælt, når der var isvinter. 
Efter at en privat båd med 3 personer og 25.000 rigsdaler var forlist, blev isbådetrafikken i 1794 overtaget af Postvæsenet.
Turen over Bæltet kunne tage fra 6 timer til flere døgn, men der var mulighed for at overnatte og få forplejning på Sprogø.
En prominent rejsende var Kong Frederik 6., som på vej hjem efter Kielerfreden i januar 1814 måtte tage turen over Storebælt i isbåd.
I forbindelse med indsættelsen af jernbanefærger mellem Korsør og Nyborg i 1883 anlagde man Halsskovbanen fra Korsør Station til isbådestationen ved Halsskov Odde og Knudshovedbanen fra Nyborg Station til isbådestationen ved Knudshoved. Så hvis færgelejerne frøs til, kunne man flytte overfarten til Halsskov-Knudshoved. Her kunne den nyanskaffede isbryder måske gå ind til kysten for at afsætte og opsamle passagerer, eller man kunne i værste fald stadig benytte isbådene.


Sprogø - er beliggende midt i Storebælt og nu en del af Storebæltsforbindelsen.
Den oprindelige ø er en del af en israndslinje fra Langeland til Halsskov og består af flere små enkeltbakker. Terrænet når sit højeste niveau, 24 m.o.h., i Fyrbakken. Bakkerne er delvis omgivet af aflejringer fra Litorinahavet.
Storebæltsforbindelsen er anlagt gennem den nordlige del af den oprindelige ø og har med sine trafikanlæg udvidet øen mod nordøst og øst. Sprogø er således fra et areal på 39 hektar udvidet til ca. 150 hektar. Øen ligger i Danmarks nedbørsfattigste område og har en unik flora og mange grønbrogede tudser, som man har søgt at skåne og beskytte.

Tårnborg Kirke - ligger smukt ved Korsør Nor - ca. fire km nordøst for Korsør.
Det er en stor teglstensbygning, hvis romanske kerne, kor og skib, er opført i nær tilknytning til borgen Tårnborg. Inventaret er overvejende fra 1800-tallet, f.eks. altermaleriet fra 1882 af fruen på nabogården Tårnholm, Charlotte Oxholm (1846-1922).
Hovedgården Tårnholm blev oprettet 1774 af proprietær Christen Eggers (d. 1793) til Dyrehovedgård, der købte en af parcellerne af Det Antvorskovske Rytterdistrikt.


Galleri - kunsthåndværk
Galleri Susanne Thea - Sandvejsbanken 2A - Korsør
Simones Galleri - Algade 42 - Korsør  
Keramiker Nelly Gaskin -
Hanne A. Keramik -
Listen fortsættes snart


Gravhøje og monumenter
I Korsør Kommune er 11 storstensgrave og 22 gravhøje bevaret, mens 13 storstensgrave og flere end 60 høje er sløjfet. Ved Korsør Nor blev der i 1943 fundet en mandsgrav fra Ertebølle-kulturen, muligvis en bådbegravelse. Ved undersøgelser 1987-89 i anledning af anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen blev der ved Horsekær udgravet tre stammebåde fra Ertebølle-kulturen og ved Oleslyst et 40 meter langt fiskegærde, lavet af vidjemåtter mellem lodrette pæle og kulstof 14-dateret til ca. 3250 f.Kr. Nordvest for Gammel Forlev ligger en gravplads fra vikingetiden.

Historie
Korsør Kommune blev sammenlagt med bl.a. Slagelse ved kommunalreformen i 2007. Den oprindelige kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Tårnborg og Vemmelev-Hemmeshøj og Korsør købstad, alle i Slagelse Herred.
Kommunens landsbykirker er alle meget store, hvilket sammen med ruinerne af den betydelige borg Tårnborg og befæstningsanlægget på Sprogø vidner om områdets strategiske og økonomiske betydning allerede i middelalderen. Kirkerne i Vemmelev og Hemmeshøj stammer fra romansk tid og er bygget af kampesten, mens Tårnborg Kirke er opført af røde teglsten.
Borgen Tårnborg, der blev opført i 1100-tallet, blev nedrevet ca. 1400. Af Tårnborg Slots Ladegård (også kaldet Korsør Slots Ladegård) opstod i 1600-tallet hovedgården Dyrehovedgård. Den blev 1846 omdøbt til Tårnborg og delvis udstykket i 1901.
Hovedgården Tårnholm blev oprettet 1774 af proprietær Christen Eggers til Dyrehovedgård, der købte en af parcellerne af Det Antvorskovske Rytterdistrikt. Syd for Noret blev hovedgården Bonderup i 1728 oprettet på basis af en landsby af samme navn med ni gårde. Rådmand Peder Jensen i Slagelse lod gårdene rive ned og byggede en avlsgård på stedet. Den har siden 1825 været forenet med Espe Gods (Skælskør Kommune).
Landsbyerne havde alle trevangsbrug indtil udskiftningen, der skete meget hurtigt 1794-98.

Korsør web oplevelser
Korsør Golfklub - bold, motion og venskaber

Slagelse.dk - om Korsør Lystskov
Hotel Comwell Korsør - et godt sted at hygge og sove
Kulturarven i Slagelse Kommune - informativ side om kultursteder
Korsør Bibliotek og Borgerservice - praktisk sted
Madmarked i Korsør
kkk

Overnatning
Comwell Korsør
Comwell Klarskovgaard
Hotel Postgården
Korsør Vandrehjem Svanegården -
Only Sleep - ligger ved E20 motorvejen


Storebæltsbroen er et flot bue
Foto: Visit Denmark
Oplev andre byer på Sjælland
Slagelse
Skælskør
Sorø
Holbæk
Kalundborg