Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kronborg Slot

Kronborg Slot

Kronborg Slot
Helsingør by
Helsingør.dk

 


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser
Kronborg Slot


Det prægtige Kronborg Slot ligger yderst på Sjællands spids, som et levende minde fra Danmarkshistorien.
Slottet er opført af vores store konge Christian i begndelsen af 1600-tallet. Gennem århundreder har slottet været en magtfaktor når Øresundstolden skulle betales. Kronborg Slot er medtaget på Unesco's prægtige liste Worlds Heritage List over verdens kulturarv.
Slottet er kendt verden over fra Sheakspeares tragedie om Hamlet.


Kronborg Slot ligger i Helsingør ved indsejlingen til Øresund og er et af Nordeuropas betydeligste renæssanceslotte.
Det mest verdensberømte slot da det danner rammen om Sheakspeares tragedie om kongesønnen Hamlet.
Hvert år besøges slottet af 200.000 mennesker fra Danmark og andre lande. En tur rundt på slottet og slotskirken er spændende og dramatisk.
Det er desuden muligt at komme ned i de gamle kasematter, der blev benyttet som ammunitionslager og som beskyttelsesrum for slottets soldater.

Lidt historie
I begyndelsen af 1400-tallet opfandt kong Erik af Pommern at opkræve en afgift for at skibe kunne passere gennem Øresund. Han byggede en primitiv borg ved navn Krogen.
Det senmiddelalderlige borganlæg bestod af en ringmur bygget over et kvadratisk grundrids med enkelte stenhuse langs indersiden.
De efterfølgende mange konger fandt Øresundstolden som en god indkomst der financierede slotsbyggerierne, de mange krige som kongerne førte og deres behagelige hofliv.
I årene 1574-76 lod kong Frederik 2. nye fæstningsværker opføre uden om ringmuren. Samtidig påbegyndte han en stor ombygning af borgen, som ved færdiggørelsen i 1585 var forvandlet til et prægtigt slot med tårne og spir i nederlandsk renæssancestil.
Hans van Paeschen forestod første del af byggeriet, hvor slottet rejste sig med røde mure prydet med detaljer i sandsten.
I 1577 blev arbejdet overdraget Antonis van Opbergen, som lod facaderne beklæde med sandsten og tagene kobberdække; samme år fik slottet navnet Kronborg. I slotsgården opstilledes 1583 en pragtfontæne af Georg Labenwolf (fjernet som svensk krigsbytte 1659).
Indvendig lod Frederik 2. slottet pragtfuldt udstyre, bl.a. med Nordeuropas største dansesal, hvortil der blev vævet 40 billedtæpper efter forlæg af Hans Knieper med fremstillinger af 100 danske konger, de såkaldte Kronborgtapeter; 14 er endnu bevaret, de syv ophængt på Kronborg).
I sydfløjens stueetage indrettedes en slotskirke, hvis oprindelige inventar til dels er bevaret.
I 1629 var der brand på Kronborg Slot, og de følgende årtier lod Christian 4. slottet istandsætte ved arkitekt Hans van Steenwinckel d.y. og nyindrettede flere sale.
Kongens kammer fik loftsmalerier af Gerrit van Honthorst, der også udførte en række fædrelandshistoriske malerier til udsmykning af slottet (bortført af svenskerne 1659).
Kronborg anvendtes 1785-1923 primært som kaserne og i årene 1926-34 blev slottet gennemgribende restaureret.
En del af slottets rum er blevet udstyret med møbler, malerier (bl.a. fra Rosenborg Slot) og gobeliner, særlig fra 1500- og 1600-tallet, og fungerer nu som museum. Siden 1915 har det også rummet Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Holger Danske
I kassemetterne står en skulptur af Holger Danskes navn, som er vores sovende nationalhelt. Skulpturen er udført i 1907 af billedhuggeren H.P. Pedersen-Dan.

Kongetapeterne på Kronborg
Omkring 1580 lod Frederik 2 fremstille 40 tapeter med 100 danske konger.
Han følte sig provokeret af den svenske konge Erik 14, som kunne fremvise 143 konger i forlægget til en tapetserie.
Erik 14 nåede det høje tal ved at regne helt tilbage til Noah, som han regnede for at være stamfader til alle svenske konger.
Han nåede dog kun at få fremstillet fire tapeter.
Frederik 2 fik derimod færdiggjort hele serien af danske kongetapeter.
Hele den daværende kongerække var repræsenteret i gobelinserien, inkl. Frederik 2 selv og hans søn, den senere Christian 4. For at nå det høje tal blev alle tænkelige sagnkonger regnet med. I dag er kun 14 af tapeterne bevaret. De syv hænger på Kronborg og de andre syv på Nationalmuseet.
Kronborg Slot er optaget på UNESCOs verdensarvsliste som den ene af tre danske bevaringsværdige kulturfænomener.
De to andre er Jellingestenen og Roskilde Domkirke.


Kronborg billeder
Kongelige slotte - presse - Thomas Rahbeck