Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Ladby Skibet - vikingegrav

Ladby Skibet

Vikingevej 123
5300 Kerteminde
Museets hjemmeside
Wikipedia - Ladby Skibet
Visit Kerteminde - om Ladby Skibet


Vikingetiden er international kendt periode af Nordens historie. Der var befolknings overskud i samfundet og derfor sejlede man ud for at bosætte sig andre steder.
Skibsteknikken udviklede sig til fantastiske både, som vi endnu er imponeret af deres tekniske formåen.

Vikingeskibsmuseet Ladby er Danmarks eneste skibsgrav fra vikingetiden.
Det var i vikingetiden ikke usædvanligt, at en magtfuld høvding eller konge blev begravet i sit skib sammen sine private ejendele.

Omkring år 925 blev et skib trukket op på land. Den døde stormand blev gravlagt sammen med sine heste, hunde og andet kostbart gods.
I 1934 blev Ladby skibet opdaget og fik navn efter den nærvedliggende landsby. I de efterfølgende år og igen i 1984 blev der udført arkæologiske udgravninger. Det blev dog tidligt klart, at der inden fundet allerede havde været gravrøvere på spil, og de mest værdifulde affekter er fjernet.

Af det oprindelige skib er der kun dets aftryk og forskellige jernnagler tilbage. Men udgravningen giver et imponerende indtryk af det dengang 22 meter lange skib med plads til op til 32 roere. Rundt om aftrykket er bygget en glasmontre så besøgende kan komme helt tæt på dette historiske fund.

Ud over skibet indeholder det lille museum også udstillinger over de andre vikingefund, der er gjort i lokalområdet.

Museum Ladbyskibet havde i 2013 i alt 23.000 besøgende gæster
.


Kopi af Ladby skib
Foto: Colourbox