Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Ladby Skibet - vikingegrav - Kerteminde

Går turen til Hovedstaden
Tag med på kulturoplevelser
Se alle ture

Egeskov hjemmeside
Wikipedia - om Egeskov Slot
Visit Fyn - om Egeskov


Alle elsker Egeskov Slot - en stor oplevelse for alle aldre.
Selv H.C. Andersen ville have nydt en dag på Egeskov Slot og i den eventyrlige have.
Digteren Hans Christian Andersen var jo god til at invitere sig selv til ophold på danske herregårde, så han har jo nok også opholdt sig på Egeskov Slot.
Egeskov Slot ligger på Sydfyn og slottet og parken har åben fra ultimo april og indtil slutningen af  efterårsferien. Entreprisen er cirka 195 kr. og det er absolut værd for at opleve det hele.


Godt besøgt
Egeskov er en af de mest besøgte seværdigheder i Danmark og man bør tilbringe en hel dag her, så meget er der at opleve.
I 2016 strømmede hele 260.000 besøgende gennem kasseapparaterne.
Derfor smiler Michael Ahlefeldt og direktør Henrik Neelmeyer over det gode resultat.
TV2 Fyn - se artikel og billede

Historisk
Her lå engang et middelalderligt voldsted - med brystværn øverst og voldgrav.
Så man kunne forsvare sig i ufredstider.
I 1400-tallet lå her en større gård i landsbyen Egeskov under Skinkel slægten.
I 1500-tallet overgår gården ved giftermål til Brockenhuus slægten.
Denne slægte skabte det Egeskov som vi kender idag. 
I 1600-tallet overgår til slægten Ulfeldt.
I 1784 overgår herregården til slægten Bille-Brahe.
I 1882 overgår stedet til Ahlefeldt slægten.
Siden 1992 er greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille ejer og han og det store personale gør et stort arbejde for at underholde og gøre alle glade.
Wikipedia - læs Egeskovs historie her


Oplev
Selve slottet og dets fantastiske historie
16 forskellige haver
5 forskellige udstillinger

Markeder - Sankt Hans - Slotsløb - og meget mere
Tag gerne en hel dag til at besøge Egeskov Slot og park.


Prægtige Egeskov Slot
Foto: Wiki Malene Thyssen

 

Ladby Skibet

Vikingevej 123
5300 Kerteminde
Museets hjemmeside
Wikipedia - Ladby Skibet
Visit Kerteminde - om Ladby Skibet


Vikingetiden er international kendt periode af Nordens historie. Der var befolknings overskud i samfundet og derfor sejlede man ud for at bosætte sig andre steder.
Skibsteknikken udviklede sig til fantastiske både, som vi endnu er imponeret af deres tekniske formåen.

Vikingeskibsmuseet Ladby er Danmarks eneste skibsgrav fra vikingetiden.
Det var i vikingetiden ikke usædvanligt, at en magtfuld høvding eller konge blev begravet i sit skib sammen sine private ejendele.

Omkring år 925 blev et skib trukket op på land. Den døde stormand blev gravlagt sammen med sine heste, hunde og andet kostbart gods.
I 1934 blev Ladby skibet opdaget og fik navn efter den nærvedliggende landsby. I de efterfølgende år og igen i 1984 blev der udført arkæologiske udgravninger. Det blev dog tidligt klart, at der inden fundet allerede havde været gravrøvere på spil, og de mest værdifulde affekter er fjernet.

Af det oprindelige skib er der kun dets aftryk og forskellige jernnagler tilbage. Men udgravningen giver et imponerende indtryk af det dengang 22 meter lange skib med plads til op til 32 roere. Rundt om aftrykket er bygget en glasmontre så besøgende kan komme helt tæt på dette historiske fund.

Ud over skibet indeholder det lille museum også udstillinger over de andre vikingefund, der er gjort i lokalområdet.

Museum Ladbyskibet havde i 2013 i alt 23.000 besøgende gæster
.


Kopi af Ladby skib
Foto: Colourbox