Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Leonora Christine

Leonora Christine i Blåtårn

Wikipedia - om Leonora Christine
Rosenborg - om Leonora Christine
DR.dk - lille film om Jammersminde 


Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail


Leonora Christine er datter af Christian 4. Hun er født i 1621 og betegnes ofte som kongens yndlingsdatter.
Hun blev som 15-årig gift med rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Ved giftermålet var hun 15 år og han var 36 år.
Altså en moden mand, som var Christian 4.'s betroede højre hånd.

Leonora Christine er datter af Kirsten Munk
 Da dronningen var død før Leonora blev født, og der ikke var andre ledende damer ved hoffet i København, var det let for hende at tiltrække sig opmærksomhed, hun udfyldte så at sige den ledige rolle som landets førstedame.

Byvandring om Leonora Christine begynder ved Rundetårn og fortsætter ad Købmagergade til Højbro Plads, hvor parret havde deres gård. Videre ad Amagertorv til Christiansborg Slotsplads.
Vi går ned i ruinerne under Christiansborg Slot, hvor resterne af Blåtårn kan ses.

Leonora Christine er datter af Kirsten Munk og Christian 4. Som 9-årig blev hun forlovet med adelsmanden Corfitz Ulfeldt. Han var 21 år ældre. De blev gift da hun var 15 år og de havde havde et lykkeligt ægteskab og de fik 15 børn.
Corfitz Ulfeldt blev medlem af Rigsrådet og statholder i København, dvs. en slags borgmester i København.
Staden København byggede en stor gård i Løvstræde, der hvor Gråbrødre Torv ligger i dag.
Christian 4. døde i 1648, og Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt kom i unåde hos Frederik 3. og Sophie Amalie.
Corfitz Ulfeldt havde "taget af kassen" var anklagerne og derfor måtte de flygte til Sverige. 
Corfitz Ulfeldt gik i svensk krigstjeneste og han kom tilbage med de svenske soldater, der besatte Danmark i 1658. Ved fresforhandlingerne sad han som forhandler for svenskerne. 
Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt blev anklaget for landsforræderi og de blev fængslet i 17 måneder på Hammershus på Bornholm. De flygtede på dramatisk vis.

Corfitz Ulfeldt blev aldrig anholdt, men Leonora Christine blev anholdt og indsat i Blåtårn i næsten 22 år (1663-1685).
Under sit fængselsophold skrev sin selvbiografi Jammers Minde, en skildring af fængselslivet.
Jammersminde blev ved hendes død afleveret til tyske slægtninge,
Ved Leonora Christines død i 1698 blev Jammersminde manuskriptet videregivet til familiemedlemmer i Tyskland. Jammersminde blev først kendt i 1867 og skabte sensation. Det er en fremragende selvbiografi, som er skarp og velskrevet skildring af menneskelig fornedrelse og sjælelig storhed.
Leonora Christine blev løsladt i 1685 og hun flyttede til Birgittinerordenens kloster i Maribo.
Leonora Christina Ulfeldt blev begravet i klosterkirken, den nuværende Maribo Domkirke. Hendes lig blev kort tid efter fjernet fra gravstedet, antagelig af nogle af hendes sønner.

Corfitz Ulfeldt fik en skamstøtte på Gråbrødre Torv, hvor han havde boet. Så kunne borgere spøtte på den, når de passerede stenen. Skamstøtten findes endnu og kan ses i Nationalmuseets have. Corfitz Ulfeldt døde på mærkværdig vis på en båd på Rhinen.
Det vides ikke hvor Corfitz Ulfeldt ligger begravet.

Hurtigfærgen til Bornholm blev opkaldt efter Leonora Christine. Navnet er både hadet og elsket. Nogle bornholmere krævede en lokal folkeafstemning om navnet. Læs mere

Leonora Christine er også navnet på en søsterloge. Læs mere