Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Mandø - Visit Mandø

Mandø
Vadehavets perle

Oplev Mandø - få inspiration her
Wikipedia - om Mandø
Mandøbussen
Mandø Kro
Dengang.dk - om historie og natur


Turistguide til Mandø
Oplevelser - seværdigheder - attraktioner

Mandø - er Vadehavets perle. Ikke ret stor kun 8 km² og et indbyggertal på cirka 40 indbyggere. Man kommer Mandø via "Låningsvejen" (6 kilometer), der forbinder Mandø med Vester Vedsted i Jylland. 
Et ophold på Mandø er en oplevelse for livet, man bør tage sig tid til at bo her og nyde fred, ro og naturen.
Højsandet Koresand ligger mod sydvest. Et højsand er et område, der som regel ikke er oversvømmet ved højvande.

Mandø by - er beliggende på en klitrække på øens vestligste og højeste punkt. Her ligger byens huse, Brugsen, kroen og Mandø Centret.
Der er også lille campingplads og værelsesudlejning med morgenmad.
Flere af øens beboere er pensionister, der har boet her en stor del af livet.
Turismen er en væsentlig indtægtskilde i sommermånederne.
Nogle få børn kører med traktorbussen til fastlandet og går på Vadehavsskolen i Egebæk-Hvidding.
Kroen og Brugsen (med turistinformation) er byens hjerte, hvor borgere og turister mødes.

Transport og oplevelser
Mandø er en fantastisk oplevelse, det hersker der ingen tvivl om. Besøgende kan opleve den smukke natur med store sværme af fugle og en ro, der giver sjælefred.
Mange grupper kommer i busser fra Jylland og Fyn, og kan nå at opleve Mandø på én dag.
2 firmaer tilbyder transport og oplevelser for grupper:
Mandø Kro - er samlingsstedet, tilbyder weekendophold, overnatning og restaurant.
Huset er oprindelig bygget som forsamlingshus og senere ombygget til kro. Stilen er inspireret af området omkring Mandø.
Gode tilbud til traktor transport og bespisning af grupper. 
Mandø Traktorbusser - drives sammen med kroen og er en unik oplevelse på en tur ved Vadehavet. Se den unikke natur
Mandøbussen - tilbyder traktortransport og driver Restaurant Vadeavet på Mandø.

Mandø Kirke - bygget 1639 og er restaureret i 1727.
Det er en langhusbygning af munkesten og kirken og kirkegården ligger på et værft for at at sikre den under højvande.
Der var en fastboende præst på øen indtil 1996, hvor præsteembedet blev slået sammen med Vester Vedsted. 
Wikipedia - læs mere her 

Mandøs hjemstavnsmuseum - er bygget som et skipperhjem i 1839. Huset er stadig indrettet som på opførselstidspunktet og gæsterne får et indtryk af livet på øen i 1800-tallet.

Foto: Colourbox - Knud Erik Christensen
Læs mere om Mandø
Danhostel-Ribe - om Mandø
Købmand Hansens Ferieudlejning
Dr.dk - Mandøboerne er fanget på øen
Vadehavscentret - om Mandø
Ornitologisk Forening - om fuglelivet på Mandø


Oplev byer og øer i Sydvestjylland
Ribe - måske Danmarks ældste by
Esbjerg - Danmarks yngste by
Tønder - og Tøndermarsken
Fanø - fantastisk oplevelse

Foto: Clourbox -  Knud Erik Christensen 

heart 
https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1154

somdk