Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Maribo - Visit Maribo

Maribo
- Seværdigheder
- Maribo Domkirke
- Knuthenborg
Lolland Kommune website
Maribo.dk
Visit Maribo
Wikipedia - om Maribo

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Maribo er Lollands perle, smukt beliggende ved Søndersø og grønt så langt øjet rækker. Maribo har en prægtig Domkirke og et gadenet fra middelalder er bevaret. Et rådhus fra 1857 er bevaret og Qvades Gård (ca. 1825).
Digterpræsten Kaj Munk blev født i Maribo i 1898, men hans barndomshjem er ikke bevaret. I stdet for står der nu en mindesten på stedet.
Seværdigheder er bl.a. Domkirken, Lollands-Falsters Stiftmuseum og Frilandsmuseet, som omtales nedenfor.
Maribo er Lolland Kommunes administrationsby. Lolland Kommune har 41.615 indbyggere og heraf 5.807 i Maribo.

Velkommen til Maribo. Kontakt gerne:
Maribo Turistbureau - Banegårdspladsen 11 - Maribo
Tlf. 54 78 04 96.
Sammen med Stiftsmuseet
Information - salg - service

Byens navn - betyder Marias bopæl.
Maribo kan føres tilbage til stiftelsen af et birgittinerkloster, som blev indstiftet af Margrethe 1. i 1408.  
Forskellige guidebøger nævner forskellige datoer for grundlæggelsen. 
Klosteret blev opført af munke fra Vadstena i Sverige og indstiftet i 1416 af Erik 7. af Pommern.
Det blev et af de vigtigste klostre i Danmark i senmiddelalderen.
Efter Reformationen omdannedes klosteret (1556) til et adeligt jomfrukloster, som var i funktion indtil 1621.
Leonora Christina boede her 1685-98 og ligger begravet i klosterkirken.
Klosteret lå som genbo til Maribo Domkirke og ved Søndersø.
Klosteret blev nedrevet og er nu udgravet og udlagt som ruinpark.
Wikipedia - om Maribo Kloster.


Maribo Domkirke - er opført omkring år 1400, som den majestætiske gamle klosterkirke til Maribo Kloster, som der er udgravninger af ved siden af kirkken. Den er en treskibet hallekirke med det tidligere nonnekor i øst og munkekoret, det nuværende kor. De lave arkademure langs skibets vægge bærer et processionsgalleri. Et sengotisk relief af Jesus på korset er indmuret i østgavlen. Kirken rummer Nordens nok ældste lærredsmaleri fra 1400-tallets begyndelse, muligvis af den hellige Birgitta. Altertavlen er et elegant snitværk fra 1641.
Wikipedia - om Maribo Domkirke
Maribo Domkirke - hjemmeside

Lollands Falsters Stiftmuseum - finder vi på Banegårdspladsen.
Museets udstillinger er baseret på donationer af oldsager og antikviteter fra købmand Lauritz Schrøder. Dermed fik Maribo et Museum, som åbnede i 1880.
Kunstsamlingerne fra Storstrøm Kunstsamling er indlemmet i Fuglsang Kunstmuseum:
Læs om Stiftsmuseet på Åbne samlinger
Hjemmeside for Fuglsang Kunst


Knuthenborg Safaripark - Danmarks største privatpark (600 hektar) er omgivet af en 8 kilometer lang og 2 meter høj granitmur. Safariparken huser Danmarks største fritgående flokke af antiloper, giraffer, zebraer, kameler, næsehorn. Elefanter, bøfler, løver strudse og aber. I parken er der 16 kilometer køreveje.
Hjemmeside for Knuthenborg Safari

Maribosøerne - ligger naturskønt syd for Maribo og benævnes Naturpark Maribo. De er et af Danmarks ferskvandssystemer.
Der er 3 søer og mange øer, holme og mindre skove. Maribosøerne er fuglebestyttelsesområde bl.a. havørn, rørdrum og knarand.
De meget bugtede søbredder er tæt bevoksede, og søerne har mange skovklædte småøer og holme. Det lave vand, 1- m, enkelte steder 3-5 m, gør søerne følsomme for frost, tørke og forurening.
Søndersø er den største og den mindre Nørresø, søerne er delt af en motorvej.  Søerne blev fredet i 1957 pga. deres store biologiske og rekreative værdi. 
Turbåden Anemonen sejler hver sommer på søerne.
Naturpark Maribo - læs mere

Frilandsmuseet er en afdeling af Lolland-Falsters Stiftsmuseum og ligger meget smukt ned til Maribo Sø.
Museet blev skabt i 1920'erne og 30'erne, og giver et indtryk af Lolland-Falsters bondekultur og byggeskik i årtierne omkring 1800. Museet består af en halv snes huse, en bondegård, en stubmølle og en skole, som rummer en udstilling om landsbyskolernes historie. 
Åbne Samlinger - om Frilandsmuseet
Wikipedia - om Frilandsmuseet

Maribo Miniby - åbnede i 2011 og har omkring 70 huse fra perioden 1850-1900, opbygget som byen så ud i den periode.
Østre Landevej 33. Maribo.
Minibyens hjemmeside

Lollandske herregårde
Lollands muld er rig og det er denne særlige muld der gjorde at Lolland blev det sted i Danmark der blev tættest besat med herregårde og godser.
Flere herregårde har ingen hjemmesider, da godserne er private og lukkede for offentligheden.
Engestofte - klassicistisk herregård opført 1805-06. Oprindelig en gammel kongsgård fra 1400-tallet.
Knuthenborg - hovedbygning og park er fra omkring 1865-75.
Krenkerup -
Kristianssæde -
Lungholm -
Søholt -
Bramsløkke -
Øllingsøe -
Aalholm Gods -
NB. Informationer om godser er på vej.

Maribo web oplevelser
Gå på opdgelse på mange skønne hjemmeside
Nørregadeteatret - Maribo Teater
Der spilles i Det Gamle Elværk - Nørregade Teatret og Friluftsscenen i Bangs Have

Danske Kommuner - turister roser Nakskov og Maribo

Historie
Maribo by opstod ved grundlæggelsen af Maribo Kloster i landsbyen Skimminge i 1416.
I 1488 udstedte klostret en stadsret med regler for byens handelsliv. Ved oprettelsen af Lolland-Falster Stift i 1803 blev Maribo stiftsby og bispesæde.
I 1924 blev klosterkirken domkirke for Lolland-Falsters Stift. Byens næringsgrundlag i ældre tid var først og fremmest handel, bl.a. via Bandholm.
Fra 1896 var der sukkerfabrik i byen (ophørt 1962) og indtil 1906 produktion af jernbanemateriel.
Frem til 1970 var Maribo administrativt centrum for Maribo Amt med kulturelle institutioner og uddannelsessteder.

Oplev andre byer på Lolland, Falster og Sydsjælland
Nakskov
Nykøbing Falster
Stege
Næstved
Vordingborg

 
Mangler der gode informationer eller forkerte oplysninger.
Send gerne en mail