Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Midtsjællands oplevelser

Midtsjælland
Det skal du opleve

Midtsjælland er kendt for sine smukke landskaber med søer, moser, enge, skove og marker.
Her er mange mindre veje som indbyder til cykelture for hele familien.
Midtsjælland - her skete historien i middelalderen. Området rummer byer og seværdigheder, som er værd at opleve.

Fjenneslev Kirke
Midtvejs mellem Ringsted og Sorø ligger 2 historiske mindesmærker, nemlig Fjenneslev og Bjernede kirker.
I middelalderen regerede de navnkundige Hvideslægt som var Danmarks stærkeste adelsslægt i middelalderen.
Skjald Hvide er slægtens mest kendte medlem. Han byggede Hvideslægtens gård ved Fjenneslev Kirke. Skjalm Hvide havde 3 sønner Asser Rig og Absalon.
Kirken har to tårne.
Skjalm Hvide evnede at samle en flåde til hævnangreb på venderne. Asser Rig var ved at opføre Fjenneslev Kirke men blev kaldt i krig. Da han drog afsted sagde han til fru Inge, at føder du mig en søn sætter du tårn på kirken. Føder du mig en datter sætter du spir på kirken. Hun fødte imidlertid 2 sønner og satte to tårne på kirken.
Ovenstående er kun et sagn. Esbern og Absalon var ikke tvillinger, Esbern var et par år ældre. Tårnene er efter kirkens færdiggørelse, tårnene er nok opført af deres sønner til minde om deres forældre.
Hans hustru Inge var svanger med deres første barn.


Hviideslægten
Den navnkundige Hviideslægt havde deres slægtsgård ved Fjenneslev Kirke, selve kirken er kendt for sine tvillingetårne.
Hviideslægten byggede og ejede mange kirker på Sjælland, så begrebet Stormandslægt er nok ikke helt forkert.

Sorø - ligger utrolig smukt omgivet af flere søer, grønne skover og marker.
I disse frodige omgivelser lagde Absalon sin kirke i 1100-tallet og senere kom Sorø Akademi til i 1500-tallet. Ikke så stort - men smukt bycentrum.

Ringsted - har en vigtig plads i Danmarkshistorien, byens gadenavne afspejler byens historie gennem 800 år.
I Ringsted lå Sjællands Tingsted indtil Enevældens indførelse i 1660. På Tingstedet mødtes kongen med adlen og de udstak Danmark politik og økonomi de kommende år.
Skt. Bendt Kirke ligger her som en af vore kulturhistoriske kirker. 
Valdemar den Store (konge 1137-1182) byggede Skt. Bendts Kirke, den første teglstenskirke i Danmark.
Han blev sat i pleje hos Hvideslægten i Fjenneslev. Kongen ligger begravet i Skt. Bentds Kirke.

Oplev
? Middelalderfestival i Ringsted - afholdes ultimo juni hvert år
? Statue Valdemar den Store - på torvet

Skt. Bendts Kirke, den eneste bevarede del af Ringsted Kloster, er en af Danmarks ældste og fornemmeste romanske teglstensbygninger, opført fra 1160'erne som afløser for en frådstenskirke fra ca. 1080. Den treskibede kirke har tværskib med fire apsisprydede kapeller samt kor med apsis; midterskibets ribbehvælvinger er opført 1241-68, det svære tårn over korsskæringen i 1500-tallet. Senere ombyggedes kirken, men førtes tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en gennemgribende restaurering 1900-09 ved H.B. Storck.
Kirken er helgenkirke for Knud Lavard, hvis jordiske rester flyttedes hertil i 1170, da også hans barnebarn Knud 6. blev kronet i kirken. De næste ca. 150 år var kirken kongehusets gravkirke, og bl.a. Valdemar 1. den Store, Valdemar 2. Sejr og dronning Dagmar samt Erik 4. Plovpenning blev bisat her. De unggotiske kalkmalerier fra ca. 1300 viser bl.a. mordet på Erik Plovpenning i 1250.
Inventaret omfatter reliefsmykkede gotiske korstole, en fornem altertavle fra 1699 og en række gravminder, f.eks. epitafium for Oluf Mouritzen Krognos, gravsten for samme og hustruen Anne Hardenberg samt messinggravpladen for Erik 6. Menved og dronning Ingeborg fra ca. 1325. Dagmarkorset er fundet i en af kirkens grave.
Wikipedia - mere om Ringsted