Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Næstved - Visit Næstved

Næstved
Karrebæksminde

Næstved - kommunens website
Visit Næstved - turistinformation
Wikipedia - om Næstved

Din næste ferie kunne måske være til Næstved, som byder på Sjællands flotteste natur og historiske oplevelser.
Her mødes fortid og nutid på smukkeste vis.
Herlufsholm og hele herregårdslandet med de pragtfulde herregårde og godser: Gavnø Slot, Gisselfelt, Holsteinsborg og Sparresholm, kirker  og meget mere.
Handelen i Næstved er også værd at nævne. Næstved Storcenter byder på Føtex og utallige specialbutikker.
Næstved Storkommune rummer 83.883 indbyggere, heraf bor 43.406 sjæle i Næstved.

Velkommen til Næstved. Læg gerne vejen forbi:
Turistinformationen - Banegårdspladsen -
Næstved. Tlf. 55 72 11 22

Sydkyst Danmark - er turistsamarbejdet mellem Næstved, Vordingborg og Møn.
Når navnet Sydkyst nævnes, så tænker vi nok på charterferie ved Middelhavet.  
Men vi behøver ikke rejse så langt for at få gode oplevelser.
Danmarks sydkyst natur byder på utallige fjorde, bugter, vige, øer, halvøer, strande, sommerhuse og meget mere.
Danmarkshistorien begynder i Vordingborg med det store borganlæg og Gåsetårnet. Danske konger ville forsvare mod sydlige naboer og de byggede stort.
Lej et sommerhus og oplev SydkystDanmark på den næste ferie.
Hent inspiration her 

Byvandring i Næstved
Axeltorv - det må være middealderbyens centrum. I tidligere århundreder tog omegnens bønder til byen for at sælge deres varer til byens borgere. Det skete på Axeltorv.
Flere danske byer bruger navnet Axeltorv om deres torve (handelspladser).  Hvorfor netop det navn ?
Jo - navnet stammer fra akselerne på bøndernes vogne, der kom til handelspladsen.
Helsingør har også et Axseltorv.

Fredede huse i Næstved - der er mange historiske, fredede huse i centrum og omegnen.
Apostelhuset (Riddergade 5A)  -  Købmandsgården (Brogade 2)  -  Den gamle Rytterkaserne (Grønnegade 10) - Her holdt Garderhusrerne til inden de flyttede i 2002.
Dom & Arresthuset  -  Dom & Arresthuset (Hjultorvet 2) - Helligåndshuset Ringstedgade 4A.
Også flere af omegnens præstegårde og herregårde er fredede, det er bl.a. Gavnø Slot.
Wikipedia - om fredede huse i Næstved
Byens ældste, bevarede rådhus stammer fra ca. 1500. Det tidligere rådhus fra 1855-56 er opført i nygotisk stil af Gottlieb Bindesbøll. Begge bygninger er også fredet.

Sankt Mortens Kirke - står som en gotisk munkestensbygning med høje slanke vinduer, men rummer i både kor og skib murværk fra ca. 1200. Tårnet er sengotisk, mens to våbenhuse i tidlig nygotik er føjet til ved en restaurering 1857-59.
Inventaret omfatter en malmstøbt døbefont fra 1515 og flere værker af Næstveds berømte billedskærere Abel Schrøder d.æ. og d.y. Sidstnævnte, der omkring 1664 leverede den pragtfulde altertavle i bruskbarok, var i 42 år også kirkens organist.
Skt. Mortens Kirke - hjemmeside
Wikipedia - om Skt. Mortens Kirke

Sankt Peders Kirke er en højgotisk, treskibet langhusbygning fra første halvdel af 1400-tallet med et imponerende, polygonalt korparti fra omkring 1375. Kirkens murværk rummer rester af mindst en tidligere kirke på stedet. Ved en gennemgribende restaurering 1883-85 fremkom et kalkmaleri af Valdemar Atterdag og dronning Helvig, sikkert malet straks efter kongens død 1375. Inventaret omfatter bl.a. en fornem krucifiksfigur fra ca. 1250 og en malmstøbt døbefont fra 1502. Kirken er ualmindelig rig på gravminder fra især 1500-1600-tallet.
Skt- Peders Kirke - hjemmeside
Wikipedia - om Skt. Mortens Kirke

Herlufsholm - her lå engang et benediktinerkloster, med ved et mageskifte i 1560 overtog adelsmanden Herluf Trolle og Birgitte Gøye klosteret. De oprettede nu kostskolen Herlufsholm og i 1565 testamentede de godset til skolen.
Herlufsholm er en en privatskole, der modtager både dagelever og kostelever.
Herlufsholm ligger ved Susåen og omgivet af marker og skove. Man er velkommen til at benytte parken og skolens øvrige områder.
Herlufsholm - hjemmeside
Wikipedia - om Herlufsholm

Industrier i Næstved

Magle Mølle - papirfbrik - blev anlagt i 1875. De følgende år fabrikken var det Næstved største industri. En nyfabrik åbnede i 1935 og den lukkede i 1991.
Jernbanen kom til Næstved i 1870 og det betød stor vækst i industri og som person transport.
Næstveds industrihistorie kan læses her


Gavnø - prægtigt rokoko slot, med klosterkirke. Hovedbygning fra 1400-tallet, men ombygget flere gange i 1600- og 1700-tallet. Slottet fik sit nuværende udseende i 1755-58. Det har været i Reedtz-Thoots familieeje siden 1600-tallet. nuværende gør et stort arbejde for at vedligeholder og værner om slottet.
Et af Danmarks smukkeste rokoko-slotte og en vigtig del af Danmarks kulturarv. Slottet ejer ca. 1000 billeder og er Danmarks største malerisamling.
Gavnø Slotspark er blomsterpark og attraktioner.  
Gavnø Slot - hjemmeside
Wikipedia - om Gavnø

Andre godser og herregårde
Gisselfeldt
Bregentved
Holsteinsborg

Næstved web oplevelser
Mærk Næstved - oplevelser og kalender
Sydsjællands Tidende - nyheder om Næstved
Dit Næstved - se hvad der sker i din by

Historie
Byen hed i 1145 Næstweth, i betydningen en by beliggende på et næs og -tved - en "rydning i skoven".
Næstvedegnen vidner om livlig aktivitet i oldtiden. Fra stenalderen findes adskillige gravhøje og stormandsgrave, de fleste beliggende i Saltsø Skov. Mange gravhøje er sløjfet pga. landbrugets udvikling i 1900-tallet. Fra yngre bronzealder er der gjort enestående fund af seks små figurer, det såkaldte Grevensvængefund. Fra romersk jernalder er fundet rigt udstyrede grave.
I vikingetiden lå ved Susåens udløb en landsby ved navn Store Næstved. Susåen gav læ for skibe og sejlads ind i landet. 800-tallet er den tid, hvor der opstod bydannelser i Danmark. Næstvedegnens landsbykirker blev opført i romansk tid, dvs. perioden ca. 1050 til 1150. Kirkerne blev opført af granitkvadre og kampesten. Kirkerne blev i den sene middelalder ombygget med bl.a. hvælv.
Fiskeri og handel var de vigtigste indkomster i middelalderen. I Hanseater-tiden var der en livlig handel med de nordtyske handelsbyer. Fra Næstved gik handelsveje, de såkaldte hærveje, mod Ringsted og København. Her er 'hær' i betydningen en skare af mennesker (handelsfolk).
I 1100-tallet blev der oprettet mange klostre i Danmark, disse var sikret indtægter fra bl.a. afladspenge. For indtægterne opkøbtes huse i byerne og gårde på landet. Således kom den katolske kirke i Danmark til at beherske det økonomiske liv i byerne.
I Næstved lå flere klostre, heraf blev Skovkloster det mest dominerende. Klosteret ophørte ved Reformationen i 1536, da alle klostre overgik til kronen.
De sydsjællandske landskaber er præget af godser, hvoraf flere stammer fra middelalderens voldsteder. Herlufsholm har rødder tilbage til 1135, da det blev grundlagt som et benediktinerkloster. Gavnø kendes fra 1231, grundlagt som et dominikanerkloster.
Svenskekrigene 1658-60 gik hårdt ud over Næstved, der kom i økonomisk krise i slutningen af 1600-tallet og hele 1700-tallet. I 1800-tallets begyndelse flyttede mange landboere til byerne. I midten af århundredet skete en vis industrialisering. Maglemølle Papirfabrik og Kählers Keramikfabrik var to af de vigtigste virksomheder.
Jernbanen blev i 1860?erne udlagt fra Roskilde via Køge til Næstved, der senere blev forlænget til Rødby og Gedser. I 1892 kom der jernbaneforbindelse fra Næstved til Slagelse, denne blev nedlagt i 1971. I 1924 kom jernbanen Næstved til Ringsted, den har som den eneste af De Midtsjællandske Jernbaner overlevet til nutiden.