Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Nørrebro

Byvandring på Nørrebro

 
Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail

 
Alsidig Nørrebro byvandring
Oplev Nørrebrogade som arbejderbydel efter 1850 til nutidens etniske Nørrebro. Hør om trendy Jægersborggade - her boede Dagny Overbye - Danmarks støste seriemorder, Nørrebrogade, Jagtvej 69, Assistens Kirkegården, hypnosemordene på Nørrebrogade, Blågårds Plads og meget mere.
Grupper: Vi arrangerer også byvandringer for grupper på Nørrebro.
Næste Nørrebro byvandringer 
Torsdag 23. august kl. 11.00 - klik for tilmelding
Mandag 24. september kl. 17.00
Pris 100 kr. for omvisning - varer 2 timer inkl. hyggekvarter.
Guiden medbringer kaffe, kage m.v. som vi nyder på Assistens Kirkegården.
Andre ture på Nørrebro
Assistens Kirkegården - ligger på Nørrebro og "er Danmarks mest interlektuelle kirkegård" skrev Martin Andersen Nexø. Læs mere om Assistens Kirkegården 
Næste omvisninger
tirsdag 4. sept. kl. 18.00  og
tirsdag 9. okt. kl. 17.00.
Jødiske begravelsesplads i Møllegade er tilgængelig for interesserede nogle få dage om ugen og mange kikker indenfor. Mænd skal bære kalot og den ældste grav er fra 1694 og i dag er her 5.500 grave. Omvisnger kan bestilles. 
Kriminaltur - i Jægersborggade boede Danmarks største seriemorder og på Nørrebrogade foregik hypnosemordene i 1951. Hør om kriminalsager på denne tur.  
Cykeltur i brokvartererne giver en god oversigt over historie og seværdigheder. Begynd på Østerbro og slut på Vesterbro eller omvendt. 
Nørrebro byvandring
Mødested hjørnet af Jagtvej og Jægersborggade.
Omtale: Jægersborggade har mange trendy og sjove butikker - grødbutik, gallerier, Michelin Restaurant, vinylplader og meget. Her boede Dagmar Overbye, Nørrebroparken og Søllerødgade skete der en bombesprængning i 1992.
Videre ad Nørrebrogade, Jagtvej 69, Assistens Kirkegården, Barbermaleren, hypnosemordene (rodmord i 1969),  Blågårds Plads og meget mere.
På Blågårds Plads lå engang et slot med blåglasseret tegl, senere Blågårds Seminarium, jernstøberi og i nutiden ser vi Kaj Nielsens 18 arbejder skulpturer.
Mange sjove og spændende historier undervejs på denne tur.

Lidt historie: Københavs volde nedrives omkring 1850, og udvidelsen af København begynder.
Carlsberg bryggerierne grundlægges i 1847 på Valby Bakke og der bygges arbejderboliger på Vesterbro, Valby og på Nørrebro. Husene lå tæt, korridor lejligheder var små og toilet i gården.
Ofte lå der små fabrikker, bl.a. jernstøberier i gården og dermed meget forurening.
Sådan var situationen indtil ca. 1950. I nyere tid sker er en etnisk indvandring på Nørrebro - her bor mere end 50 forskellige nationaliteter.
Efter 1970 begynder nedrivning af utilsvarende ejendomme på bl.a. i den sorte firkant. Sammenklgning af baggårde i 1980'erne og efter årtusindskiftet er det trendy at bo og leve på Nørrebro
.
 


Jægersborggade er en mondæn gade nu


Blågårds Plads

 

  Foto: Kulturens Venner - copyright

 

 
 
Assistens Kirkegården

Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail

Alsidig omvisning på Assistens
Assistens Kirkegården er af Danmarks vigtigste gravpladser, her hviler mange kulturpersonligheder.
På en vandring rundt på kirkegården hører du om kirkegården, om kultur-personligheder og ser deres grave. Du vil blive ganske forundret og overrasket.
Se kommende ture her
          
                                   Assistens Kirkegård
                          Alléen gennem kirkegården
Andre ture på Nørrebro
Byvandring - hør om bydelen fra fra 1850 som arbejderbydel og frem til nutidens etniske Nørrebro. Også kriminalgåder som Danmarks største seriemorder i Jægersborggade, hypnosemordene, Jagtvej 69 og meget mere til. Læs mere 

Næste Nørrebro byvandringer
Forår 2019

Jødiske begravelsesplads i Møllegade er tilgængelig for interesserede nogle få dage om ugen og mange kikker indenfor. Mænd skal bære kalot og den ældste grav er fra 1694 og i dag er her 5.500 grave. Omvisnger kan bestilles. 
Kriminaltur - i Jægersborggade boede Danmarks største seriemorder og på Nørrebrogade foregik hypnosemordene i 1951. Hør om kriminalsager på denne tur.  
Cykeltur i brokvartererne giver en god oversigt over historie og seværdigheder. Begynd på Østerbro og slut på Vesterbro eller omvendt. 
Ydre  Nørrebro: Byvandring omkring Den Røde Plads, Nørrebro Station, etniske Nørrebro, industrikvarterer og meget mere til.  
Oplev andre kirkegårde
Bispebjerg Kirkegård - København NV
Frederiksberg Kirkegård - på Pileallé
Holmens Kirkegård - på Østerbro
Vestre Kirkegård - i Valby
Nørrebro byvandring
Fra Runddelen på Nørrebrogade g år en lang, gul mur til Kapelvej. Langs muren leves et dagligt liv af handlende, kebab restauranter og bydelens befolkning. De gule busser kører forbi i næsten en uafbrudt strøm.
Bag den gule mur hersker gravfreden stadig efter næsten 250 år, selvom bydelens befolkning bruger kirkegården til motion, hundeluftning og solbadning.
På Assistens Kirkegård ligger kendte og ukendte personer. Et spørgsmål er altid: "er det muligt at blive begravet her". Jo - det er muligt, dog flest urnebagravelser.

Lidt historie
København blev grundlagt i 1167 og byen udviklede sig de følgende århundreder.
Der var 6 kirker inde i middelalderbyen og de døde blev begravet under kirkegulvet og der var en frygtelig stank inde i kirkerne. De døde blev også stedt til hvile udenfor kirken, men kirkegårdene blev hurtigt overfyldte. Der kom pestepidemier og mange døde, det gjorde ikke situationen bedre.
Der skulle ske noget og man valgte at anlægge en hjælpekirkegård - dvs. en "assisterende kirkegård" på markerne (fælleden) udenfor byen, det område som senere blev til Nørrebro.
Det blev til Assistens Kirkegårde, som blev anlagt i 1761.
I begyndelsen var Assistens Kirkegården et sted hvor fattiglemmer blev begravet. Det ændrede sig i 1795 da en kendt person i samtiden, krigskancellisekretær Johan Samuel Augustin, blev stedt til hvile her.

Fortsættes efter billeder
 Billeder fra Assistens Kirkegården


         Hjemløse gravsted fra 2013


Regnbuegravstedet fra 2007

Onvisning på Assistens Kirkegården
Videre ind i 1800-tallet blev Assistens  til kirkegård for de rige og kendte mennesker. De kendte mennesker havde penge og de fik kendte billedhuggere til at skabe de gravmonumenter, som vi kan opleve i nutiden.
Således kan vi her møde en række kulturpersonligheder som bl.a. H.C. Andersen, Friedrich Kuhlau, H.C. Ørsted, Peter Faber og nyere afdøde som Dan Turell, Hans Scherfig, Heerup og mange andre.

Assistens Kirkegården har hovedindgang er på Kapelvej. Det tidligere kapel er nu kulturcenter, hvor der afholdes  arrangementer.
Kirkegården er inddelt i afsnit fra A-Z for overskuelighedens skyld. Afsnit A er museumsafsnittet, hvor bl.a. Søren Kirkegård arkitekten Casper Harsdorff, billedhuggeren H.V. Bissen og andre kendte fra 1800-tallet ligger begravet. Der ligger mange kendte mennesker begravet rundt på kirkegården.
Tag med på en kirkegårds rundvisning med Kulturens Venner, som regelmæssigt har ture på Assistens Kirekegården. Se kontakt information øverst på siden.

Fremtiden
Generelt er København velforsynet med parker og andre grønne åndehuller for byens befolkning. Bare ikke på Nørrebro.
Assistens Kirkegården er eneste større grønne åndehul for borgerne på Nørrebro. Derfor har byens fædre (politikerne på Rådhuset) bestemt, at den må bruges som en park. Det er tilladt at lufte hund, kondi-løbe og tage solbad på kirkegårdens plæner.
Den langsigtede plan er, at kirkegården bliver en grøn park op mod Jagtvej og almindelig kirkegård op mod Kapelvej. Mange grave sløjfes og andre flyttes.
Besøgende på kirkegården har ikke kunnet undgå at bemærke, at store entreprenørmaskiner arbejde inde på kirkegårdens område ved Runddelen.
Det nye Metro Cityring får en station på Runddelen, og derfor nødvendig at tage en bid af kirkegården til nedgang til stationen. Det giver støj og larm om natten for beboere nær ved byggepladsen.
Privat gruppeomvisning: Kulturens Venner har gode og underholdende guider til omvisning på Assistens Kirkegården.
Kan bestilles. Se kontakt information øverst på siden.


Hans Scherfigs gravsten. Han ville helst ikke have noget mindested, men sagde spøgefuldt:
I kan jo tage skildpadden hjemme i haven. Det skete så.


Søren Kierkegaards gravmæle på Assistens Kirkegård. Han blev stedt til hvile i sine forældres gravsted. Han blev aldrig gift og har ingen børn.  Søren Kierkegaard er en af de mest populære gravsteder på Assistens. 


H.C. Andersens gravsted er et
populært gravsted på Assistens.

Natasja Saad døde i en alt for ung alder - kun 33 år. Hun var sangerinde og rapper. Hun boede på Jamaica, hvor hun optrådte og skrev sine sange. Hun var ofte i Danmark og optrådte her.
Læs mere på Wikipedia

Natasja er meget populær på Christiania, hvor hun optrådte flere gange. Fristaden har opkaldt
efter gade efter Natasja.

Ny Russisk Ortodoks Kirkegård

 
 
Links
Wikipedia - om Assistens Kirkegård
Assistens Kirkegård - hjemmeside

 
   Foto: Kulturens Venner - copyright
 

Nørrebro temature

 
 
Mangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mail

Arbejderdemonstration 1871
Bestil en guide
Byvandringer på Nørrebro for større eller mindre grupper.
Spørg Kulturens Venner - vi har gode guider.
Læs mere om grupper

Mail: oplevkultur@gmail.com
Tlf. 23 74 05 17
Nørrebro temature
Nørrebrogade og Vesterbro opstod som arbejderbydele efter 1850, da en gryende industrialisering begyndte. Hver en kvadratmeter jord skulle bruges til beboelse og derfor byggede man tæt og lejlighederne var små.
Ofte lå der 3-5 baggårdsejendomme med korridorlejligheder. En korridor eller gang ned gennem etagen og lejligheder på hver side. Hver lejlighed mellvar måske på 32 kvadratmeter. Ofte boede der 100 mennesker i hver ejendom.
Der var ca. 7 meter mellem husene og her skulle der være plads til lokummer, affald og legende børn. Snavset usundt og rotter.
Ofte lå der små industri i baggårde, så det gav også forurening. Små jernstøberier, værksteder m.v.
Der var usunde arbejderboliger frem til efter Anden Verdenskrig. I 1970' og 1980'erne begyndte en renovering af ejendomme. Lejligheder blev lagt sammen og lejligheder fik bad og toilet.
Baggårde er sammenlagte med plads til lys og luft samt cykler, affaldsøer, borde og bænke til hygge og meget mere til.
Nutiden er Nørrebro blevet etnisk med mere end 50 nationaliteter. Forretningslivet er et utal af kebab buikker og restauranter, butikker med juveller, arabiske klædedragter og meget mere.
Det er nu trendy at bo på Nørrebro. Store lejligheder, grønne baggårde og cafelivet trives.
Tag med på en Nørrebro byvandring - se nedenfor
Klassisk Nørrebro byvandring 
Mødested hjørnet af Jagtvej og Jægersborggade.
Jægersborggade har mange trendy og sjove butikker - grødbutik, gallerier, Michelin Restaurant, vinylplader og meget. Her boede Dagmar Overbye, Nørrebroparken og Søllerødgade skete der en bombesprængning i 1992.
Videre ad Nørrebrogade, Jagtvej 69, Assistens Kirkegården, Barbermaleren, hypnosemordene (rodmord i 1969),  Blågårds Plads og meget mere.
På Blågårds Plads lå engang et slot med blåglasseret tegl, senere Blågårds Seminarium, jernstøberi og i nutiden ser vi Kaj Nielsens 18 arbejder skulpturer.
Mange sjove og spændende historier undervejs på denne tur.

Næste ture:
Torsdag 23. august kl. 11.00 - klik for tilmelding
Mandag 24. september kl. 17.00
Pris 100 kr. for omvisning - varer 2 timer inkl. hyggekvarter.
Guiden medbringer kaffe, kage m.v. som vi nyder på Assistens Kirkegården.
Assistens Kirkegården
Assistens Kirkegården - ligger på Nørrebro og er en af de få grønne åndehuller på stenbroen. Storbyen manglede begravelsesplads og derfor kom Assistens Kirkegården til i 1761. Her hviler flere hundrede kulturpersonligheder. Tag med på en kulturvandring og hør om 25 kulturpersonligheder og deres samtid.
Læs mere om Assistens Kirkegården 
Næste omvisninger
tirsdag 4. sept. kl. 18.00  og
tirsdag 9. okt. kl. 17.00.

Pris 100 kr. for 2 timers tur inkl. hyggekvarter og guiden medbringer eftermAiddagskaffen og kage.
Arbejdermuseet
Arbejdermuseet i Rømersgade er indrettet i Folkets Hus fra 1896. I det tidligere Folkets Hus blev afholdt mange faglige møder, fester og andre sammenkomster.
I 1982 var der ikke rigtig brug for huset mere, det havde overlevet sig selv. Derfor blev huset lukket som Folkets Hus og omdannet til Arbejdermuseum. Her er udstillinger om arbejderdamilier fra 1890'erne, 1930'erne og 1950'erne.
Kulturens Venner afholder regelmæssig omvisninger i Folkets Hus, kan evt. kombineres med byvandring på Nørrebro.
Læs mere om Arbejdermuseet omvisning
Arbejdermuseets hjemmeside
Kriminaltur
I nutiden virker Nørrrebro fredelig og livet leves som det altid har gjort.
Men der har været alvorlige kriminalsager som er efterforsket og løst, der er f.eks. Dagny Overbye - Danmarks støste seriemorder, so boede i Jægersborggade og hypnosemordene på Nørrebrogade. 
Tag med en pensioneret politimand på rundtur på Nørrebro.
Der er mange gode kriminalhistorier.

Kom med på byvandring og oplev Nørrebro fra en ny vinkel, når en pensioneret politibetjent tager dig med ud i byrummet og lader gaderne være kulisser til fortællinger fra fortiden. Byvandringen er en blanding af kriminalsager, politiets historie, bydelens historie og betjentens egne erindringer – alt sammen med udgangspunkt i Nørrebro.

Byvandringen starter og slutter foran Politimuseet, og vejret bliver selvfølgelig fremragende. Efterfølgende er man velkommen til at besøge museet. Entré er inkluderet i prisen.

 
Den jødiske begravelsesplads i Møllegade

Begravelsespladsen i Møllegade på Nørrebro er ikke længere i brug. Den sidste begravelse fandt sted i 1967 og gravene bevares.
Jødiske grave sløjfes aldrig og de døde får lov at hvile i fred til evig tid. 
Begravelsespldsen er Danmarks ældste og den har gennemgået en renovering og istandsættelse, der gør det muligt at åbne for offentlig adgang. Bestil gerne en guidet omvisning.

Cykeltur i brokvartererne 
København er en god cykelby og nemt at komme rundt.
En cykeltur i brokvartererne giver mulighed for at se og opleve flere seværdigheder.
Cykeltur gennem Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Turen giver indblik i Københavns udvikling efter 1850, hvor voldene blev nedrevet og brokvartererne opstod.
Turen begynder på Rådhuspladsen, videre ad Vesterbrogade, Istedgade, og Frederiksberg Alle. Videre tur på Nørrebro: Jagtvej, Runddelen, Blågårds Plads, Søerne, Kartoffelrækkerne, Østerbrogade og turen slutter på Trianglen. Stop undervejs.
Guiden fortæller undervejs og der er tid til en kaffepause.
 
Ydre Nørrebro

 

 

  Foto: Kulturens Venner - copyright