Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Nørrebro - slaget på Fælleden

Slaget på Nørrefælled
Retten til at streje og danne fagforening

Kulturens Venner - vi har gode guider.
Send en mailMangler du en guide til byvandring eller omvisning.
Spørg


Slaget på Nørrefælled i 1872
Arbejdernes kamp for retten til at strejke og danne fagforeninger. Vi genopliver arbejderkampens historie og deres boligforhold omkring 1860-1880.

I 1850 strømmede landbefolkningen til byerne for at blive industriarbejdere.
Deres bolig- og arbejdsforhold var ekstrem dårlige, og arbejderne kæmpede for deres rettigheder og bedre forhold.
Officielt var det forbudt at strejke og regeringen satte politi ind mod strejkende arbejdere. Arbejderbevægelsens mest berømte leder var bl.a. Louis Pio, der boede i Ravnsborggade på Nørrebro.
Avisen Socialisten bragte 2. maj sammen med Louis Pios berømte artikel "Maalet er fuldt"!, som var en indkaldelse til et massemøde søndag 5. maj på Nørre Fælled.
Politidirektør Crone forbød mødet og lod natten mellem 4. og 5. maj arbejderbevægelsens ledere, Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff, arrestere.
Alligevel samledes om eftermiddagen den 5. maj tusinder af arbejdere, kvinder og børn på Fælleden, hvor politiet havde opstillet en større styrke af betjente, soldater af fodfolket og en rytteriafdeling fra Gardehusarregimentet.
Vi genoplever Slaget på Fælleden og arbejderbevægelsens historie på vores tur rundt Nørrebro.
Det er Blågårdsgade, Ravnsborggade, Sankt Hans Gade og andre historiske gader.
Spændende byvandring i arbejderbevægelsens fodspor.


Møde på Fælleden 5. maj 1872


Louis Pio var en af
arbejderbevægelsens ledere


Ravnsborggade 25


her boede Louis Pio i 2. baggård