Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Nørresundby - Visit Nørresundby

Nørresundby

Wikipedia - om Nørresundby
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser 

Visit Nørresundby - Turistinformatio
Nørresundby ligger på Limfjordens nordlige bred, forbundet med Aalborg med jernbanebro, vejbro og motorvejstunnel. Den indgik i 1970 i Aalborg Kommune og betragtes nærmest som en forstad til Aalborg.

Byen ligger på den sydlige del Sundbyøen med Skansebakken (54 m) og Lindholm Høje. Byen var fra midten af 1800-tallet en driftig handelsby, og omkring 1900 tiltrak den flere store industrivirksomheder, bl.a. svineslagteri (i dag Danish Crown), to cementfabrikker (begge er ophørt) og en svovlsyre- og superfosfatfabrik (nu Kemira). Byen blev købstad i 1900 og hævdede sig fint industrielt.

Nørresundby er i dag primært et boligområde i Stor-Aalborg. Kun få ældre bygninger er bevaret, da store brande, senest i 1865, ødelagde bykernen, men frem til 2. Verdenskrig blev markante bygninger som Hotel Royal, rådhuset, Brogården og Den Hedegaardske Stiftelse opført. En omfattende byfornyelse er igangsat for at forbedre midtbyen som boligområde og bevare bykernens købstadskarakter og resterne af den middelalderlige gade- og pladsstruktur.

Lindholm Høje
Lige uden for byen vidner Lindholm høje, med sine brandgrave og stensætninger, om beboelse fra 500-tallet og op gennem vikingetiden. Fra begyndelsen af 1200-tallet hørte Nørresundby under Vitskøl Kloster.

Byhistorie
Den anseelige kirke nævnes første gang i 1219 og vidner om den betydning, byen havde som overfartssted mellem Vendsyssel og Aalborg. Med åbningen af en pontonbro i 1865 blev færgefarten indstillet, og i 1871 blev jernbanen mellem Hjørring og Nørresundby ført over en fast bro til Aalborg. Byen fik handelsprivilegier i 1856 og blev købstad i 1900.

Bryggergården - et borgerhus fra 1700 tallet, som er rammen omkring en byhistorisk billedsamling.

Kirken går tilbage til en romansk landsbykirke, men den er blevet ombygget flere gange. Prædikestolen er fra 1706.

Fra Skansebakken, hvor byparken ligger i dag, har man en fantastisk udsigt over Limfjorden. Skanserne er 52 meter høje og blev anlagt under Svenskekrigene i 1626.

Urtehaven har over 200 krydder- og lægeurter fra hele verden, og der ligger også en humlehave og en gammel bondehave.

Tæt ved Limfjordsbroen finder man Nørresundby Lystbådehavn
https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1058

https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1058