Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Østerbro byvandring

Østerbro byvandring
Oplev Østerbro
Østerbro - er en af storbyens mest vidunderlige bykvarterer, her finder vi flere grønne områder, mange torve og pladser og mange restauranter og cafeer.
Østerbro blev anlagt som det sidste af brokvartererne og fik store, moderne ejendomme med store lejligheder. 
Byvandring på Østerbro er spændende.

Der er 3 ture
Indre Østerbro
- omkring Fælledparken, Brumleby og Gunnar Nu Hansens Plads
Klassiske Østerbro: Trianglen - Østerbrogade - Sortedamssøen - Kartoffelrækkerne - Holmens Kirkegård 
Holmens Kirkegård: Maritime gravsteder og kulturpersonligheder.
Nordre Frihavnsgade: Gå på opdagelse her.
Nordhavn: Den gamle Frihavn er nu forvandlet til moderne by og flot arkitektur.  
Den glemte krig: Slaget ved Østervold - idag Østre Anlæg - de svenske tropper angreb København.
Byvandring med Morten Lander Andersen - se teaser på You Tube

Lidt historie
I 1700-tallet var Østerbro endnu i landlige omgivelser og velhavende københavnere byggede sommervillaer her ude på landet.
Københavns volde blev nedrevet og Vesterbro og Nørrebro blev bebygget med små og usle arbejderboliger.
Østerbro blev først bebygget i årene 1880-1920 og store  ejendomme og 4-5 værelses lejligheder. 

Nogle få af 1700-tallets villaer eksisterer endnu.
Populære gadenavne er Blegdamsvej, Ryesgade, Ndr. Fihavnsgade m.fl. 
Fælledparken var oprindelig græsningsarealer for kvæg og blev brugt til henrettelser. Fælledparken som vi kender den i dag blev anlagt 1908-1914.
1. maj som arbejdernes internationale kampdag blev indstiftet i 1889 og er siden 1908 blev afholdt i Fælledparken.
Trianglen var mødested for flere gader og her kørte hestedroscher til Dyrehavsbakken.

H.C. Andersen kom ofte på landsstedet "Rolighed" på Østerbro og Søren Kirkegaard boede en periode på Østerbrogade.
Østerbro er trendy og lejlighedspriserne er høje.
Cafelivet trives ligesom i andre bydele.


Brumlebyen - blev opført 1853-72 som første sociale boligbyggeri udenfor voldene.
Der er 221 boliger af forskellige størrelser og tildeling af boliger administreres af KAB.  

I Brumlebyen ligger Danmarks ældste brugsforening etableret i 1868 og hvis formål var at skaffe de mindrebemidlede arbejderfamilier i Brumleby billigere og bedre varer, som blev solgt fra butikken. Brumleby Brugs lukkede i 1984.  
I november 2014 donerede A.P. Møllers Fond til almene formål - i alt 4.9 mio kr. til restaurering af butikken.
Nationalmuseet har foretaget restaureringen og butikken er nu ført tilbage tiden omkring 1870.


Blegdamsvej - minder om de københavnske blegemænd, som blegede borgernes tøj.
Søerne var oprindelig mose, men blev dæmmet op i 1600-tallet og fungerede som en del af Københavns forsvar. I dag er Søerne et populært rekreativt område.

Kartoffelrækkerne - består af 480 boliger bygget af Arbejdernes Byggeforening 1873-1889. 
Boligerne var midlertidige og skulle senere erstattes af nye.
Husene står endnu og de administreres af KAB = Københavns Almene Boligselskab.

I Webersgade 17 - boede Michael Strunge indtil han på tragisk vis begik selvmord i 1984.
En mindeplade på muren minder os den populære forfatter.

Holmens Kirkegård - ligger på Østerbro og er en af stenbroens grønne åndehuller, hvor der hersker fred og ro.
Det var den første kirkegård udenfor voldene i 1666, da mange pest epidemier tog mange døde med sig. 
Kirkegården var oprindelig beregnet for orlogsflådens fattige familier, som boede i Nyboder.

Tag med på en kulturvandring og hør om 25 kulturpersonligheder og deres samtid. Turen varer ca. 1½ time.
Holmens Kirkegård - omvisning


Nyboder - Christian 4. fik anlagt Nyboder var til søens folk og deres familier. Lejlighederne var små og trange. Oprindelig var Nyboder fire gange så stor som idag. I senere århundreder brændte flere huse og mange huse fik en etage mere på.  
Byvandring på Nyboder, se og hør om kirken, Hovedvagten og flere gode historier.


Klassisk Østerbro tur
Turen begynder på Trianglen og hør om Østerbros oprindelse, om Fælledparken, Brumleby, sporvogne, gadenavnes betydning m.v.
Videre ad Østerbrogade - hør om Ryesgade, ABC gaden, Sortedamssøen og Kartoffelrækkerne.
Vi går ind på Holmens Kirkegård og får en lille rundtur.
Mange sjove og spændende historier undervejs på denne tur.

Indre Østerbro tur - mødested på Gunnar Nu Hansens Plads. Vi går rundt i kvarteret og du hører om Brumleby, Fælledparken, Nationalstadion Parken, henrettelsen af Struensee og meget mere.
Det er sjovt at opleve Brumleby.  

Kartoffelrækkerne - fra 1860'erne
Nu populære og dyre bolige
r


Trianglen - med den fredede bygning Bien 
 
Læs mere her
Wikipedia
Store Danske Encyklopædi
Visit Copenhagen
AOK - guide til Østerbro
Tripadvisor - aktiviteter
Fælledparken - Store Danske
Trianglen - Wikipedia
Trianglen - AOK