Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Rinsgsted - Visit Ringsted

Ringsted

Ringsted.dk - kommunens website
Visit Ringsted - turistinformation
Wikipedia - om Ringsted
Wiki Ringsted - på initiativ Ringsted Museum
Dit Ringsted - se hvad der sker i byen
Ringsted Byportal - hvad der sker i byen


Turistguide Ringsted
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Ringsted har en stor historisk fortid og en levende nutid. Skjalm Hvide (Absalon) slægten har deres oprindelse fra Ringsted og her lå Sjællands tingsted indtil Enevældens indførelse i 1660.
Derfor har Ringsted en central plads i Danmarks samfundsmæssige udvikling.
Skt. Bendt Kirke ligger her som en af vore kulturhistoriske kirker. Gadenavne i centrum af afspejler middeladerens historie.
Omdannelsen af Torvet skal være med til at binde byen sammen og skabe et attraktiv bymidte.

Velkommen til Ringsted.
Kik gerne ind hos
Ringsted Turistbureau
Nørretorv 45 - Ringsted
Telefon 57 67 11 01


Bymidten omfatter den middelalderlige købstad, hvis gadenavne afspejler historien for 800 år siden. Det er bl.a. Skt. Knudsgade, Skt. Hans Gade Valdemarsgade og andre gadenavne. Sankt Bendts Kirke ligger Torvet og gågaderne omkring her hvor der udspinder sig et livligt handelsliv.

Top 10 seværdigheder Ringsted
Middelalderfestival i Ringsted - afholdes 25. - 28. juni 2020
Det er 850-året for Skt. Bendts indvielse. Der bliver stor fest i Ringsted.

Haraldsted Sø -
Gyrstinge Sø -Statue Valdemar den Store - på torvet
Valdemar den Store (konge 1137-1182) byggede Skt. Bendts Kirke, den første teglstenskirke i Danmark.
Han blev sat i pleje hos Hvideslægten i Fjenneslev. Kongen ligger begravet i Skt. Bentds Kirke.
Statuen af Valdemar den Store blev skænket af Carlsberg fondet og afsløret i 1937. Billedhugger Johannes Bjerg. 

Ringsted Wiki - læs den spændende historie her

Tingstedet i Ringsted
Gennem middelalderen og frem til Enevældens indførelse i 1660, blev Danmark styret fra tingstederne i Lund, Ringsted, Viborg og Itzehoe. Nogle gange om året mødtes konge og adel for at snakke om Danmark og træffe deres fælles beslutninger om finanser, krig & fred, og meget andet.
Ringsted Tingsted - dvs. Tingstedstene lå på Torvet, hvor de ligger endnu. Ingen ved hvor længe de har ligget der.
Senere flyttede tingmøderne ind i Skt. Bendts kirkens nordre korsarm.
Så kom Enevælden i 1660 og Landstinget fik efterhånden funktion som en domstol.
I 1805 flyttede Landstinget til Østre Landsret i Bredgade, hvor det endnu eksisterer.
Læs mere her 


Skt. Bendts Kirke, den eneste bevarede del af Ringsted Kloster, er en af Danmarks ældste og fornemmeste romanske teglstensbygninger, opført fra 1160'erne som afløser for en frådstenskirke fra ca. 1080. Den treskibede kirke har tværskib med fire apsisprydede kapeller samt kor med apsis; midterskibets ribbehvælvinger er opført 1241-68, det svære tårn over korsskæringen i 1500-tallet. Senere ombyggedes kirken, men førtes tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en gennemgribende restaurering 1900-09 ved H.B. Storck.
Kirken er helgenkirke for Knud Lavard, hvis jordiske rester flyttedes hertil i 1170, da også hans barnebarn Knud 6. blev kronet i kirken. De næste ca. 150 år var kirken kongehusets gravkirke, og bl.a. Valdemar 1. den Store, Valdemar 2. Sejr og dronning Dagmar samt Erik 4. Plovpenning blev bisat her. De unggotiske kalkmalerier fra ca. 1300 viser bl.a. mordet på Erik Plovpenning i 1250.
Inventaret omfatter reliefsmykkede gotiske korstole, en fornem altertavle fra 1699 og en række gravminder, f.eks. epitafium for Oluf Mouritzen Krognos, gravsten for samme og hustruen Anne Hardenberg samt messinggravpladen for Erik 6. Menved og dronning Ingeborg fra ca. 1325. Dagmarkorset er fundet i en af kirkens grave.
Ringsted Kirkes hjemmeside
Ringsted Kirke - Wikipedia


DSB stationen - ligger få hundrede meter fra centrum. Længdebanen åbnede i 1856 og stationen er fra 1924.
Alle tog (pånær lyntog) - stopper i Ringsted og der er jernbane videre til Næstved og Vordingborg.
Den nye højhastighedstog København-Køge-Tinsted åbner i 2019, så hvorfor ikke tage en kulturdag til Ringsted.

Ringsted Rådhus - ligger på adressen Skt. Bendtsgade 2, dvs. på hjørnet Torvet og Skt. Bendtsgade.
Rådhuset stod færdig i 1937 og er tegnet af professor Steen Eiler Rasmussen, som også tegnede møbler til rådhuset.
Rådhuset er fredet.
Ringsted Kommune ejer det såkaldte Inkatapeter, en serie gamle, trykte billedtapeter på papir.
Wiki Ringsted web - læs hele historien omInka tapeterne her 


Ringsted Kongrescenter - centrum for teater og musik.
Her afholdes koncerter, konferencer, foredrag, restaurant og meget mere.
Scandic Ringsted - ligger dør om dør med Ringsted Kongrescenter. 
Nørretorv 55. Ringsted - Googlemap
Hjemmeside
Vestmuseum.dk er et samarbejde mellem museer i Vestsjælland og Odsherred. Ringsted er med i dette samarbejde.

Ringsted museum  er i 2013 kommet under fælles administration kombineret bymuseum og egnsmuseum, hvor man kan få et indblik i landbolivet i gamle dage.


Ringsted Radiomuseum viser effekter fra filmhistorien samt forskelligt av-udstyr.
Ringsted Radiomuseum - hjemmeside

Ringsted Festival
Festivalen løb af stablen første gang i 2005. Det er en festival for hele familien med cremen af dansk pop og rock, en række super jam-bands samt en masse børne-underholdning. Der er kontinuerlig musik fra to store scener, masser af barer, Tyrolertelt med livebands, legeland for børnene og en masse boder med salg af mad, slik, is og andre sjove ting.
Ringsted Festival - hjemmeside

Haraldsted Sø - ligger nord for Ringsted. En rekrativ sø med mange muliggeder. Her bader voksne og børn med stor lyst det meste af sommeren. Søen har haft Blå Flag gennem 22 år.
Sportsaktiviteter er bl.a. Ringsted ro- og kajakklub og CSportsfiskerforeningen.
 
Haraldsted Skov - her fandt et af Danmarks historiens mest kendte mord sted den 7. januar 1131, da Knud Lavard blev myrdet.
Det var på den tid, da adelige sønner kæmpede om magten i Danmark. Knud Lavard blev myrdet af sin fætter Magnus og det var samtidig begyndelse på en borgerkrig, som varede i 25 år.
Krigen sluttede først da Valdemar den Store blev enekonge. Forud for  fandt Blodgildet sted i Roskilde, det er historien om Svend, Knud og Valdemar.
Wikipedia - om Knud Lavard
Wikipedia - om Blodgildet i Roskilde


Knud Lavards Kapel:  I Haraldsted Skov ligger ruinerne af Knud Lavards Kapel. Kapellet bygget omkring 1150. Knud var kongesøn og født i 1096 og som voksen fik han tilnavnet Lavard, som menes ”brødgiver” – en, der har mange folk i sit brød.
Billeder fra Knud Lavards KapelRingsted Kloster blev ifølge Roskildekrøniken stiftet af biskop Svend Nordmand. Muligvis blev det først efter en donation af Erik 2. Emune i 1135 omdannet til et regulært benediktinerkloster. Med helgenkåringen af Knud Lavard i 1170 og den efterfølgende brug af klosterkirken, Skt. Bendts Kirke, som kongelig gravkirke udvikledes stiftelsen til et rigt kloster. Klosterbygningerne kendes kun sporadisk, men de synes at have dannet et firefløjet anlæg sammen med kirken af store dimensioner og formentlig med yderligere bygninger mod syd. Hovedanlægget stod - i ombygget stand - indtil en storbrand i 1806.

Flere seværdigheder
Skjoldnæsholm: Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er et museum for sporvogne og busser, der ligger ved herregården Skjoldenæsholm på Midtsjælland mellem Ringsted og Hvalsø.
Museet blev indviet 26. maj 1978 og er efterfølgende blevet udbygget, så det i dag er et af de fem førende af sin art i verden.
Wikipedia - læs videre her

Sneslev Kirke: Kirken ligger lidt isoleret i udkanten af Sneslev by ca. 8 km. sydøst for Ringsted. Kirken, der ligger højt og ensomt, består af romansk skib, gotisk langhuskor, tårn og våbenhus samt sakristi fra renæssancetiden.
Korbuekrusifiks fra ca. 1290. Unggotisk font i gotlandsk kalksten med stavværksarkader og korbuekrusifiks med bjergkrystaller indlagt fra ca. 1300. Gulvflisen i tårnrum fra ca. 1200. Højrenæssance altertavle fra 1613 skåret af Englebert Chastensen, prædikestol fra samme tid.Benløse Kirke -
Sigersted Kirke -
Klostermarkskirken -
Ringsted Vindmølle:

Historie
Ringsted by var i kraft af sin placering på et højtliggende sted midt på Sjælland øens sakrale og politiske centrum i århundrederne før og efter kristendommens indførelse i Danmark.
I førkristen tid var Ringsted formodentlig hjemsted for en fællessjællandsk kult samt måske kongesæde, ifølge den norrøne digtning. I 1000-tallet kristnedes kultstedet, og her opførte Roskildes biskop Svend Nordmand ca. 1080 en stenkirke. I 1100-tallet gjorde kong Valdemar 1. den Store kirken i Ringsted til et af kongerigets politiske centre som led i konsolideringen af sin slægtslinjes kongeværdighed.

Ringsted web - oplevelser og gode links
Wiki Ringsted - på initiativ Ringsted Museum
Tripadvisor - things to do and see in Ringsted
Dit Ringsted - se hvad der sker i byen
Sjællandske Medier - Midt og Sydsjælland
Ale Danske Ølentusiaster - Ringsted afdeling
Ringsted Bibliotek & Borgerservice
Ringsted Byportal - hvad der sker her

Andre byer du bør opleve
Næstved
Præstø
Helsingør
Skælskør
Holbæk