Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Rundkirker på Bornholm - Visit Bornholm

Rundkirker på Bornholm

I Danmark har vi syv rundkirker, heraf ligger de fire på Bornholm. Alle Bornholms rundkirker er bygget inden for ca. hundrede 100 år, fra 1150 og frem. De fire kirker - Østerlars, Nyker, Nylars og Olsker - har hver deres egen spændende historie.

En rundkirkes kirkeskib er rundt, fordi kirken skulle tjene til forsvar i tilfælde af krig og ufred. Der er imidlertid også en vis, omend svag, forbindelse til Tempelherrerne og Gravkirken i Jerusalem.

Den sydlige Østersø var i middelalderen plaget af sørøverangreb. Det var bl.a. imod disse, at man byggede rundkirkerne med de kraftige mure og skydeskår. Den karakteristiske profil med det kegleformede tag er et nyere tiltag, i gamle dage havde rundkirkerne fladt tag, så der var plads til at gå vægtergang på toppen.

Hvad der kunne tale for en forbindelse til Tempelridderne er, at rundkirkerne er bygget under korstogsperioden, ligesom der findes mange antydninger af tempelriddernes tilstedeværelse i hver af kirkerne. Uanset hvad, er historien om den hellige gral spændende læsning.

Ny Kirke eller Nyker er den mindste af rundkirkerne og sandsynligvis også den yngste. Den er kun opført i to stokværk og er den mindst egnede til forsvar. Kirken menes opført i starten af 1200-tallet. Den kraftige søjle i midten af bygningen er rigt udsmykket med kalkmalerier fra flere perioder. Kirken fik først sit kegletag i 1600-tallet, og i 1960 gennemgik inventaret en stor renovering. I den katolske tid var den viet til Allehelgen.
Wikipedia om Ny Kirke

Hjemmeside for Ny Kirke

Nylars - Bornholms sydlige rundkirke
Nylars Rundkirke er den bedst byggede og dermed også den bedst bevarede.
Kirken menes at være opført i 1160, og de smukke kalkmalerier omkring midtersøjlen fortæller om Adam og Evas skabelse, fald og forvisning fra Paradis. I kirken findes to af Bornholms i alt ca. 40 runesten. Kirken er indviet til Sct. Nicolaus af Myra - de søfarendes skytshelgen.
Wikipedia om Nylars Kirke
Hjemmeside for Nylars

Ols Kirke eller Olsker er den slankeste og har tydeligt fæstningspræg, bl.a. fordi den ligger på en 112 m høj bakketop. Med sine 26 meter er det den højeste og mest elegante af de fire rundkirker. Kirken er bygget ca. 1150, men er ombygget og forstærket adskillige gange, senest i midten af 1900-tallet, hvor bla. altertavlen blev udskiftet. Kirken har ni skyttegab. Den øverste del af muren har klart været en del af det brystværn, der omgav kirkens oprindeligt flade tag.
Wikipedia om Ols Kirke
Ols Kirke hjemmeside


Østerlars er den største, den ældste, den mest fæstningsagtige og den mest kendte. Kirken, der ligger to km syd for Gudhjem på landevejen mod Svaneke, er af rå, kløvede kampesten. Dens cirkelrunde skib er 17 m i diameter og er i tre stokværk med kor og apsis. Østerlars er indviet til Skt. Laurentius. Den besøges årligt af 120.000 og er dermed blandt øens største seværdigheder.
Wikipedia om Østerlars Rundkirke
Østerlars kirkes hjemmeside


Østerlars Rundkirke
Foto: Per Trangbæk - wikipedia
Andre byer og oplevelser på Bornholm
Allinge-Sandvig
Bornholm fra A-Z
Gudhjem
Hasle
Nexø
Rønne
Svaneke