Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Samsø - Visit Samsø

Samsø
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser 
Samsø er vel noget af det mest centrale, man kan komme i Danmark, placeret i Kattegat næsten midt mellem Jylland og Sjælland, hvorfra der er hurtige færgeforbindelser.

Som med så mange andre øsamfund har Samsø oplevet en flugt af den yngre generation, når denne har villet videreuddanne sig, men set igennem andre briller har vi her at gøre med et øsamfund, der kan byde på helt specielle oplevelser, som f.eks den meget charmerende Nordby med sit berømte klokketårn og bindingsværkshuse rundt om gadekæret. Men Samsø rummer meget mere end det, og øen er derfor helt naturligt et meget populært feriemål i sommerperioden.

Samsø er berømt for sine fine kartofler, der begynder at dukke op i maj-juni. Øens milde klima og frugtbare jord dog kaster meget andet af sig, hvilket de mange boder med frugt og grønt ved vejkanten vidner om.

Historie
På Samsø fortæller gravhøje om en bondebefolkning, der levede på øen for mere end 5.000 år siden. I 700-tallet anlagdes Kanhavekanalen gennem Samsøs smalleste sted for at skærpe kontrollen med sejladsen i både Århus Bugt og Kattegat. Kanalen vidner om vikingernes færden på øen, og overalt dukker stensætninger, gravhøje og forsvarsanlæg op, der alle stammer fra vikingetiden.

Sognekirkerne på Samsø er relativt unge, fra omkring 1450-1530. Tranebjerg Kirke har et usædvanlig kraftigt tårn fra ca. 1500 med skydeskår og skoldehuller og en stor sengotisk kirkelade på kirkegården. Ørby Kirke blev opført 1904 som filialkirke under Tranebjerg og Langør 1925 under Nordby.

Vesborg Voldsted er velbevaret og består af to rektangulære borgbanker omgivet af en tør grav. På den nordlige banke er der opført et fyrtårn, mens det meste af den sydlige banke er eroderet bort af havet.

Der var på Samsø kun en hovedgård, nemlig Brattingsborg. Den udgjorde 1677-1921 grevskabet Samsø under familien Danneskiold-Samsøe.

Som noget specielt ejede bønderne på Samsø selv bygningerne med tilhørende haver til deres gårde, mens de fæstede jorden af godsejeren. Dette var sikkert medvirkende til, at landsbyerne blev udskiftet ret sent, ca. 1790, og udflytningen fra landsbyerne kom først for alvor i gang i midten af 1800-tallet. Især i Nordby var mange af bønderne samtidig skippere i 1600- og 1700-tallet, idet de ejede eller havde anparter i et skib. Disse små skibe drev en omfattende fragtfart med øl, korn og tømmer mellem havnene i Nordtyskland, Østdanmark, Vestsverige og Sydnorge.

Økomuseum Samsø hjælper med at kæde fortid og nutid sammen gennem udstillinger, en lang række besøgssteder, turforslag og guidede landsbyvandringer. Museumsgården i Tranebjerg fortæller om 1800-tallets rige skipperbønder. Museet har også et husmandssted, Fredensdal, som beretter om 1900-tallets nøjsomme husmænd. Fredensdal har en særlig oplevelse til børnene, som her kan komme helt tæt på stedets dyr.

Alle museets besøgssteder er aktive i de tre sommermåneder, hvor mange frivillige står parat til at fortælle om øens spændende historie. Økomuseets Velkomstcenter i Tranebjerg er et godt sted at begynde den historiske rundrejse.

Samsø Festival
Hver år i juli afholdes der fire dages musikfestival på Samsø, som kalder sig for "Danmarks hyggeligste festival". De musikalske indslag er både danske og udenlandske. Festivalen løber af stabelen på festivalpladsen ved Strandskovens Camping nord for Ballen Havn - altid i uge 29.
Læs mere om Samsø Festival.

Brattingsborg er som nævnt Samsøs eneste hovedgård. Den ligger nær Tranebjerg, og dens historie går helt tilbage til 1200-tallet. Herfra styrede Danneskiold-Samsøe-slægten sine besiddelser på øen fra 1677-1921. Selve hovedbygningen er dog ret ung og opført i 1871 i renæssancestil.


https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1088