Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Slagelse - Visit Slagelse

Slagelse

Slagelse.dk - kommunens hjemmeside
Visit Vestsjælland - turistinformation
Wikipedia - om Slagelse


Turistguide til Slagelse
Seværdigheer - attraktioner - oplevelser


Midtsjællands byer ligger som perler på en snor - når man kører ad motorvejen.
Alle byer er seværdige og absolut værd at opleve og holde ferie her.
Områdets hoteller, vandrehjem og campingpladser byder velkommen.

Drej gerne af ved Slagelse, som er Sjællands fjerde største by og er en af Danmarks ældste byer, som ligger midt i idyllisk natur ved Sjællands vestkyst.
Byen blev grundlagt for 900 år siden. Middelalderens huse er væk og kirkerne består srtadig.
Der findes parkering flere steder og oplev så middelalderbyen med sine snoede gader, kirker, butikker, hyggelige gårde og cafeer, hvoraf mange har udendøres servering. 
Middelalderkirkerne Sankt Mikkel og Sankt Peder ligger i centrum og det tidligere Slagelse Kloster rummer idag 33 lejligheder.
H.C. Andersen gik i latinskole i Slagelse og af berømte personer som byen har fostret er bl.a. Hilmar Baunsgaard, Ole Ritter, Kirsten Siggaard m.v.

Slagelse har et godt foreningsliv med idræt, fodbold, musik m.v. Musikhuset rummer teatersal,  her kommer turnerede teater og Slagelse Jazzklub afholder månedlige koncerter.  
Slagelse har udviklet sig efter 1950. Pladser og gader er omlagt, der er indrettet gågader, og mange huse er renoverede.
Jernbanestationen ligger midt i byen og busterminalen ligger ved stationen. Så det er nemt at komme rundt i Slagelse og ud i omegnen.
Slagelse Kommune har desværre, som andre kommuner, nedlagt Turistinformationen. Der kan hentes brochurer på rådhuset, DSB Station m.v.
Visit Vestsjælland - turistsamarbejde for Vestsjælland og Odsherred.
Slagelse kommune tæller 79.073 indbyggere, heraf bor 33.500 sjæle i Slagelse by. Korsør og Skælskør hører også ind under kommunen.
Wikipedia - læs om Slagelse her

Top 10 seværdigheder i Slagelse
Sankt Mikkels Kirke -
Sankt Mortens Kirke -

H.C. Andersen - Hat og stok - skulptur i Rosengade
Når man kommer ned af trappen fra Sct.Michels kirke, står den ca. 1 m høje skulptur.
Hat og sokkel er hugget ud af granit og stokken er i bronce. Man kan meget let overse denne lille skulptur , trods alt boede H.C. Andersen nogle år i Slagelse og gik i latin skole her.
Der er ingen synlige beviser på hans ophold i byen, bortset fra en mindeplade på en ejendom i Bredegade. Huset hvor han boede og gik i skole er desværre exproprieret

Slagelse Museum - Bredgade 11
Alt af det gamle Slagelse - og en stor del af Slagelse by og om H.C. Andersens ophold i byen.
Museum Vestsjælland - dækker de historiske museer i Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø, Slagelse og Holbæk. 

Sankt Peders Kirkeder er bygget i 1100-t., har romansk kor og skib af kampesten samt fra gotisk tid korforlængelse, korsarme, våbenhus og sakristi af tegl. Tårnet er opført af Hans Spirhugger i 1664, efter at et tidligere var blæst ned; spiret er fra 1871. Den tredelte altertavle er malet af August Jerndorff i 1882; en fint skåret Dionysosfigur fra omkring 1300 stammer fra en sidealtertavle. Blandt kirkens præster var den legendariske Hellig Anders.

Skt. Mikkels Kirke - er en gotisk munkestenskirke fra 1300-tallet.
Kirken er meget lille af en bykirke at være, nemlig 34 meter i længden og 34 meter bredden. Kirken prydes af 8 meter høje vinduer, der giver et smukt og lyst kirkerum. To hvælvinger i søndre sideskib er ved en kalkmalet indskrift dateret 1333. 
Kirken blev hårdt restaureret 1873-76, men står indvendig præget af en istandsættelse 1961; den rummer talrige gravminder.


Arena Cirkusland - her kan du opleve pirater, klovne, fest, farver og klappe dyr f.eks. ponyer, zebraer m.v.
En hel dags familiehygge og nærvær.Slagelse Teater og Musikhus - Sdr. Stationsvej 1-5
Koncerter med danske og udenlandske navne. Foredrag og debatter.
Slagelse Teater er ny istandsat og har 612 pladser. 


En tidl. kirkeblade ligger i Rosengade, opført 1490. I perioden 1616 til 1819 havde Latinskolen til huse her. En marmortavle fortæller, at de kendte digtere Jens Baggesen ((1764-1826) og B.S. Ingemann (1789-1862) har været elever på skolen. 
H.C. Andersen har været elev på skolen, dog en andel del i Bredgade, som senere er nedbrændt.
Efter hans bortvisning fra Det Kongelige Teater i København manglede han almindelige færdigheder i skrivning og regning. Hans venner så hans særlige evner som digter, og sendte ham på skolebænken i Slagelse. Han synes ikke om Slagelse, og skriver et sted, at “Slagelse rimer på plagelse”. Efter 2 år i Slagelse var han tilbage i hovedstaden, hvor han følte sig hjemme.

Helligåndshus - i Bredgade er et tidligere Helligåndskloster, et langt bygningskompleks i mørke sten. Bygningen er nu renoveret og fremtræder med lyse og venlige lokaler. Freskerne i kirken af Niels Larsen Stevns er ofte gengivet i bøger om dansk kunst.
Helligåndshuset blev opført i 1300-t. og er forgænger for den nuværende stiftelse Slagelse Hospital og Kloster.

Cirkus Arena - cirkusland: Alt det du elsker fra cirkus, samlet i én park.
Årslevvej 6. Slagelse. Ca. 10 kilometer nord for Slagelse.

Panzermuseumeast: Danmarks største samling af militære køretøjer fra den østlige side af koldkrigsperioden. Oplev tanks, lastbiler, jeeps, uniformer og meget mere.
Fladholtvej 18. Slagelse. 10 km. sydøst for Slagelse

Trelleborg
Få kilometer vest for Slagelse ligger en borg fra vikingetiden, som er et af de vigtigste historiske minder fra den tid. Trelleborg er opført i årene 980-981. Trelleborg består af en cirkelrund hovedborg (138 meter i diameter) beskyttet af en vold og voldgrav.  Der er 4 porte mod henholdsvis øst, vest, nord og syd.
Borgens indre var opdelt i 4 dele. I hver fjerdedel stod 4 huse omkring en lukket gård. Husene var opført i egetræ og målte 29,5 meter i længden. Indenfor i husene var der en stor hal med ildsted og og sovebænke langs væggene, desuden 2 gavlrum.
Mod øst lå en forborg, hvor man har fundet fundamenter til yderligere 16 huse.
Trelleborg ligger højt i landskabet og mod øst ligger Tude å og Vårby Å, som virkede beskyttende ved fjendtligt angreb.
Udenfor borganlægget har man opført en rekonstruktion af et beboelseshus, som man mener de har set ud.
Wikipedia om Trelleborg
 
Antvorskov Klosterruin - lige udenfor Slagelse lå engang et jotanitterkloster, som var ordenens største kloster i Norden. Ved Reformationen blev bygningerne først en gejstlig stiftelse og senere jagtslot for de danske konger. I 1814 blev bygningerne revet ned.

Antvorskov Kloster blev grundlagt som johanniterkloster i 1164. 1580 blev klostret og dets jordegods omdannet til et kongeligt len. Antvorskov Slot og hele egnen led meget under den svenske besættelse 1658-60. I 1717 blev Antvorskov Gods omdannet til rytterdistrikt, der omfattede størstedelen af kommunen. I 1774 blev ryttergodset opdelt i ni private hovedgårde, bl.a. Store Frederikslund, Valbygård og Nordruplund, hvilket stadigvæk præger kommunens kulturlandskab. Antvorskov Hovedgård blev ca. 1800 opdelt i fem store gårde, og hovedparcellen blev senere yderligere udstykket. Nordruplund blev i 1825 købt af Sorø Akademi. På stedet lå der allerede i middelalderen en hovedgård.

Jernbanen Slagelse-Værslev - blev anlagt i 1898 med stationer i Slagelse og Havrebjerg; siden 1971 har banen kun haft persontrafik mellem Slagelse og Høng.

Birkegårdens Haver - haver, dyr og legepark. Danmarks største private haveanlæg. Oplev 5 forskellige haver: den dansk/engelske have, den japanske have, Klosterhaven, Præriehaven og Permahaven.  Se farverne, mærk duften af blomster og krydderurter, og hør lyden af vand der risler.
Tågerupvej 4. Tågerup. 4291 Ruds Vedby 

Slagelse by historie
Byen er grundlagt på randen af det højland, der mod vest sænker sig på sletten ud mod Storebælt, deraf navnet.
Egnen omkring har været beboet i stenalder og bronzealder. Der kendes ca. 200 gravhøje, hvoraf halvdelen er fredet.  En større gruppe kan ses ved Øster Stillinge  ved Vårby Bakke.
Egentlig bebyggelse startede i 800-tallet, egentlig bygrundlæggelse skete lige efter 1000-tallet. I Stenstuegade i Slagelse by er udgravet kulturlag fra 1000-tallet.
At byen var vigtig i middelalderen, ses at under kong Knud 2. den Stores regeringstid (1018-35) blev der slået mønt i byen.
I 1288 fik Slagelse sine købstadsprivilegier, en periode hvor mange byer fik lignende rettigheder.
I 1376 lagde rigsrådet Danehoffet (en slags regering), de bestemt ved den lejlighed, at Margrethe 1.’ søn Oluf af Norge blev kåret til kong af Danmark.
Slagelse ligger hvor flere landeveje krydser hinanden. Landevejen til Korsør passerede gennem Slagelse, derfor var et ophold i byen naturligt, og det medførte megen handel og drift af herberger.
En chausse - en brolagt landevej fra Roskilde til Korsør blev indviet i 1791.
Slagelse voksede betydeligt i 1800-tallet med grundlæggelse af jernstøberier og andre industrivirksomheder, der forarbejdede landbrugsvarer og  fabrikation af maskiner.
Jernbanen København-Korsør blev åbnet 1856 og har givet befolkningstilvækst af borgere, som arbejder i København.
Slagelse har været garnisonsby siden begyndelsen af 1700-tallet, dog ikke i perioden 1866-1913. Ved et forsvarsforlig i 2001 bestemte regeringen, at Garderhusarregimentet fra Næstved skulle overflyttes til Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Oplev andre byer på Sjælland
Roskilde
Køge
Hillerød
Helsingør
Hundested
Trelleborg ligger få kilometer
udenfor Slagelse 

Foto: Kulturens Venner