Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Svendborg by - Visit Svendborg

 

 
Svendborg

Svendborg.dk - kommunens website
Visit Svendborg - turistinformation
Wikipedia - om SvendborgSeværdigheder - oplevelser - attraktioner.
Svendborg er en af Danmarks smukkeste beliggende byer - omgivet af det blå Svendborgsund og grønne landskaber.
Byen ligger malerisk på store skråninger ned mod havnen, hvorfra der sejler færger til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø.
En ferie på øerne er også en stor oplevelse.

Tåsinge - er en anden kulturperle: Tåsinge med pragtfulde Troense og Valdemars Slot.
Svendborg er en af Danmarks 98 kommuner.
I kommunen bor cirka  har ca. 58.354 indbyggere, heraf 27.210 i Svendborg by.

Søfart: Svendborg og Marstal er vigtige byer for dansk søfartshistorie. I sejlskibstiden var begge byer hjemsted for et stort antal sejlskibe.
I Svendborg begyndte Dampskibselskabet Svendborg i 1904, der senere blev til Mærsk Line.
Svendborg har en Søfartsskole og Marstal en Navigationsskole.
Fra Dampskibsselskab til Danmrks største rederi.

Parkering i Svendborg
Der er flere offentlige og private parkeringspladser i byens centrum.
Flere betalingsfri zoner med begrænset parkering.
Se kommunens parkerinsgkort 

Top 10 seværdigheder
Naturen er den største seværdighed med sine mange naturtyper.
Naturama
Johannes Jørgensen mindestuer
Museum for Lystsejlads 

Bymiljø
Svendborg har bevaret sin gamle bykerne med smalle krogede gader, torve og gårdmiljøer - med præg af byens historie, der går tilbage til den tidlige middelalder
Hovedgaderne er Møllergade og Gerritsgade med butikker, cafeer og restauranter.
Jernbanestationen ligger centralt og der er ikke langt til havnen og centrum.

Svendborg Bycenter - er et indkøbscenter etableret i 1996 i centrum på en grund der tidligere lå et Kvickly Varehus. Det indeholder 14 butikker.  
Tinghusgade 29. Hjemmeside

Svendborg Museum
Museum etableret i 1908 - museum for lokal og kulturhistorie.
Fælles administration for: Danmarks Forsorgsmuseum, Sehesteds Oldsagssamling på Broholm, Anne Hvides Gård, Egeskov Mølle, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg  Søfartsarkiv samt en maritim flåde på 7 fartøjer.
Bymuseets hjemmeside

Danmarks Forsorgshjem

Museum for historien om forsorgen i Danmark. De forskellige udstillinger viser, hvordan samfundet har behandlet sine allersvageste, både børn og voksne. Udstillingerne fortæller om menneskene på livets skyggeside, og om hvad velfærdsstaten og private har gjort for at hjælpe dem.
Museets hjemmeside


Anne Hvides Gård - er den ældste private bygning i Svendborg. Den blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Gården blev bygget som et stort byhus med tilhørende udlænger, alt sammen bindingsværk i to etager.
I dag rummer Anne Hvides Gård den permanente udstilling ”Kram, knogler og klenodier”. En anderledes byhistorisk udstilling, der viser alt, hvad øjet kan begære af fund og kostbarheder fra den sydfynske historie - fra oldtid til nutid.

Caroline Amalielund - er et grønt område  med skov og søer, og med græssende får på det fredede område ”Ørkild Voldsted”.
I Caroline Amalielund ligger plejecentret af sammen navn, det blev opført så tidlig som 1912. Et skønt med en stor have og stier rundt i området.
Caroline Amalielund er opkaldt efter den afholdte Dronning Caroline Amalie (1706-1881), hun var gift med Christian 8.
Parret forblev barnløs og derfor brugte hun sin tid og penge på forældrelæse børn - i en brydningstid omkring 1850. 

Rottefælden, egentlig Svendborg Sommerteater, ligger også i Carolinelund.
Her er opført sommerrevy i Svendborg hvert år siden 1883 hvilket gør den til en af Danmarks ældste.
Revyen opføres i en bygning som deles med Baggård Teatret.
Caroline Amalielund bliver lokal også omtalt som Rottefælde Skoven.
Svendborg Historie - læs mere

Johannes Jørgensen (1866-1956) - er en kendt og skattet forfatter.
Han rejste til Sydeuropa hvor han konverterede til katolicismen og er kendt for en biografi om Frans af Assisi.
Hans hus holder Johannes Jørgensens Hus, hvor han boede i sine sidste år,  åbent for alle.
Der findes "Johannes Jørgensen Selskabet" i Svendborg.
Svendborg Historie - om Johannes Jørgensen

Naturama - er navnet på Svendborgs Zoologiske Museum.
Det oprindelige "Svendborg Zoologiske Museum" åbnede så tidlig som 1935.
En ny udstillingsbygning blev indviet i 2005 og herved blev udstillingsarealet blev udvidet fra 700 m2 til 4.200 m2.
Naturama - hjemmeside

Danmarks Museum for lystsejlere
Et nyt og "levende" museum blev etableret i 2016, da "Danmarks Museum for Lystsejlads" fejrede sit 20 års jubilæum i 2016.
På en lille ø i havnen, Frederiksø, åbnede man et nyt museum  med åbning af et nyt museum på Frederiksø i Svendborg.
I udstillingen vises omkring 40 fartøjer og på plancher og skærme fortæller vi mere end 150 års historie med lystsejlads og sejlsport i Danmark.
Der er arbejdende værksteder og en lille cafe.
Danmarks Museum for lystsejlere - museum


Svendborg Golfklub - ligger smukt nær centrum.
Tordensgårdevej - Svendborg.
Golfklubbens hjemmeside

 

Udenfor Svendborg

Tåsinge: En kort køretur over broen og her ligger en smuk ø med bugter, vige, marker, skove, stråtægte huse, små gårde, små hoteller, bed & breakfast og oplevelser.

Valdemars Slot - på Tåsinge: Oprindelig en middelalderlig borg, bygget om i renæssancen og nu åben for publikum.
Kom med på en rundtur i de flotte rum, gemakker og sale.
Stor have med koncerter om sommeren.
Slottets hjemmeside

Troense:
Skipperbyen Troense på Tåsinge er den rene idyl. Til den ene side har De Svendborg Sund, til den anden side hyggelige stræder med små bindingsværkshuse - og midt i det hele og med den mest pragtfulde udsigt over sundet.
Hotel Troense - er en flot oplevelse. Nyd frokosten fra terrassen.

 
Broholm Slot:

Øhavsstien - er 220 kilometer oplevelser for vandrere.
Fra Fåborg gennem Svanninge Bakker og forbi gennem de sydfynske herregårde. På stier langs markerne og langs havet til Svendborg og til Ærø, hvis du orker det.
Naturturisme - læs mere

Skarupøre Vingaard

Landet Kirke - på Tåsinge. Her kan opleves gravsten for Elvira Madigan og Sxten Sparre.Svendborg Skulpturguide - Mange skulpturer pynter i byen, bl.a. Kai Nielsens Venus med æblet – ud for svømmehallen – borgernes gave til byens 700 års jubilæum, og Leda uden svane – ud for biblioteket.

Svendborg og Omegns Museum - er et kulturhistorisk lokalmuseum, der både dækker arkæologien og nyere tids historie i Svendborg, Gudme, Egebjerg og Ryslinge kommuner. Museet har 5 afdelinger samt 2 skibe i søen.
Blandt de 6 afdelinger er Viebæltegård, den gamle fattiggård og arbejdsanstalt i Svendborg. Én af udstillingerne på Viebæltegård er den internationalt anerkendte børnehjemsudstilling: "Du skal ikke tænke på din far og mor".
Hvidkilde Gods - omgivet af skove og småsøer. Omtales første gang i 1376, da Johan Wittekop sad her som kongens lensmand, og kom senere i Rønnow-slægtens eje. 1725 blev den overtaget af en københavnsk borger, Johan Lehn, der adledes i 1731. Det ombygges i 1742 til tidens stil: barok med 2 sidefløje og midtrisalit til den nuværende kønne barokbygning. Haven er ligeledes i barok og anlagt omkring 1770. Ligger smukt ved Hvidkilde Sø og vandmøllen Røde Mølle. Hvidkilde Gods ejes og drives i dag af Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Siden sommeren 1996 har Hotel Svendborg lejet en væsentlig del af Hovedbygningen.

Svendborg - er rig på kirker, hele syv er kan byen bryste sig af
Skt. Nikolaj - som den mest interessante. Opført i 13. årh. i romansk stil og restaureret i 1892, med alter af Joakim Skovgaard og glasmosaik af Kræsten Iversen. Usædvanlig smukt og levende indre med røde munkestensmure.
Sankt Jørgens Kirke - og Hospital blev oprindelig anlagt uden for middelalderbyen til de spedalske. Den nuværende teglstenskirke, et langhus fra ca. 1250-1300 med senere vestforlængelse, tårn og hvælvinger, har erstattet en lille romansk trækirke. Anlæggets boligfløje blev i 1500-tallet omdannet til stiftelse for gamle og syge; bygningerne, der nyopførtes i 1738, blev i 1999 overtaget af kirken.
Vor Frue Kirke - ligger højt på en bakke nord for Torvet. Kirken var oprindelig fra 1200-tallet, men blev i senmiddelalderen udvidet med bl.a. langhuskor og to korsarme med blændingsgavle. Kirkens nuværende skikkelse skyldes en hårdhændet restaurering i 1884 ved Ove Petersen.

Natur
Svendborg er en dejlig by, som forståeligt nok ”opfandt” cykelturismen. Der er mildt og kønt her ved sundet med de skovklædte bredder, og man kan gå og køre vidunderlige ture i alle retninger, især efter de store broer til Langeland og Tåsinge er blevet åbnet. Desuden færgeforbindelse til Ærøskøbing flere gange dagligt.

Svendborgssund - er 10 km lang. Spadsereturen langs kysten fra Svendborg, der ligger malerisk på skråningerne ned mod vandet, til Christiansmindes grønne skove, hører til Fyns allerdejligste. Udsynet over sundet med de mange sejlere er fuldt af liv og ynde, og kysten på Tåsinge er fredet og dermed skånet for bebyggelse.

Oplev andre byer på Fyn
Fåborg
Nyborg
Kerteminde
Middelfart
Assens