Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Svendborg - Visit Svendborg

Går turen til Hovedstaden
Tag med på kulturoplevelser
Se alle ture

Svendborg

Svendborgsights


Svendborg er en af vore smukkest beliggende byer - med det blå hav og den grønne natur.
Den var købstad allerede i 1200-tallet og den blev da omtalt som Swineburg.
Byens vigtige erhverv var handel, håndværk og søfart.
Forfatteren Johannes Jørgensen blev født i Svendborg i 1866, rejste til Italien og konverterede til den katolske religion. IHan boede i Italien det meste af sit liv og skrev han sin populære bog om Franz af Assisi. På sine ældre dage kom han tilbage til Danmark og blev æresborger i Svendborg.
Også skibsreder A.P. Møller er født i byen.
Populær uddannelsesby med bl.a. sygeplejeskole og søfartsskole.
HK har kursuscenter i Christiansminde, og SiD på Svendborgskolen.
I sejlskibstiden var Svendborg hjembase for mange sejlskibe og i nutiden har især af lystsejlere overtaget havnen.
Der afgår færger til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø.


Mididdelalderens gadenet findes stadig med torve, gader og gårdmiljøer. Centrum er de de sidste år forskønnet med stenbelægning, springvand og blomsterkummer.
Middelalderbyen åbner sig mod havnen med cafeer og restauranter.
Hovedgaderne er bl.a. Møllergade og Gerritsgade, og lige udenfor bykernen ligger skoven Caroline Amalie Lund med sommerteatret Rottefælden.
Svendborg har Zoologisk Museum, Legetøjsmuseum og mindestuer for forfatteren Johannes Jørgensen.


Svendborg skulpturguide: Med mere end 100 skulpturer: Venus med æblet (af Kai Nielsen - ved Svømmehallen).
Gå på skulpturjagt, det er spændende.

Svendborg Museum - er et kulturhistorisk lokalmuseum, der både dækker arkæologien og nyere tids historie.
Grubemøllevej 13 

Anne Hvides Gård - er den ældste private bygning i Svendborg. Huset blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Gården blev bygget som et stort byhus i bindingsværk i to etager.
I dag rummer Anne Hvides Gård byhistoriske udstillinger - fra oldtid til nutid.
Bør absolut besøges.

Danmarks Forsorgsmuseum - ligger i Danmarks eneste fredede fattiggård med offentlig adgang, den gamle Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt fra 1872.
Fattiggården blev til til arbejdsanstalt i 1933 og i 1961 skiftede den endnu engang funktion til forsorgshjem.
Stedet blev lukket i 1974 og en gruppe reddede borgere Vebæltegård fra nedrivning.
Svendborg Museum flyttede ind og det ligger her endnu.
I dag er fattiggården museum med dansk forsorgshistorie som speciale.

Hvidekilde Gods - ligger omgivet af skove og småsøer. Omtales første gang i 1376 og blev ombygget flere gange de følgende århundreder. I 1742  der adledes i 1731. Det ombygges blev godset det i 1742 til tidens stil: barok med 2 sidefløje og midtrisalit til den nuværende smukke bygning.
Haven er ligeledes i barok og anlagt omkring 1770. Ligger smukt ved Hvidkilde Sø og vandmøllen Røde Mølle.
Hvidkilde Gods ejes og drives i nutiden dag af Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Ophold er mulig i Røde Mølle med 10 værelser.


Kirker: Byen er rig på kirker, hele syv er her med
Skt. Nikolaj Kirke - er byens hovedkirke. Opført i 1200-tallet i romansk stil og restaureret i 1892, med alter af Joakim Skovgaard.
Sankt Jørgens Kirke - blev oprindelig anlagt uden for middelalderbyen til de spedalske syge.
Den bevarede kirke er et langhus fra ca. 1275 med senere udvidelser. 


Flere hyggelige steder at besøge
Langeland
Tåsinge
Ærø