Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Thisted

Thisted
 - Vorupør
Thisted - kommunens website
Visit Thy og Thisted - turistinformation

Wikipedia - om Thisted
 

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser 
Thisted er hovedbyen i Thy, smukt beliggende ved Limfjorden. Byen ligger på en morænebakke ned mod Thisted Bredning.
Bymidten er præget af det gamle gadenet med små torve og krogede gader med gammel bebyggelse. Her ligger Thisted Kirke, Thisted Museum, J.P. Jacobsens barndomshjem med lokalhistorisk arkiv, rådhuset og sygehuset foruden strøggaderne Storegade og Vestergade. Den lille park Christiansgave rummer et friluftsteater. Flere områder, der støder op til strøggaderne, er blevet byfornyet til boligkvarterer.

Thisted Kirke er en sengotisk langhusbygning med sideskib og vesttårn, bygget af tegl med genbrugte kvadre fra en romansk forgænger. Den romanske døbefont står siden 1977 på det originale trinpodium. Et familiegravsted for borgmester Enevold Bjerregaard (d. 1731) blev i 1698 indrettet i et fag af sideskibet. På den tidligere kirkegård findes der flere romanske gravsten.

Thisted Museum (Museet for Thy og Vester Hanherred) har mindestuer for forfatteren J.P. Jacobsen og store samlinger fra Thy og Hanherred. Forskellige aspekter af Thisteds historie som købstad beskrives i en stor nyopstilling.

Ved Christiansgave Plantage er rejst en mindesøjle for J.P. Jacobsen. Der findes desuden en mindesten for J.P. Jacobsen, hvor det originale gipsrelief kan ses på Thisted Museum. Stenen står ikke langt fra skolemanden Christen Kolds mindesten.


Vorupør Museum er indrettet i et tidligere bådeværft, der har bygget kuttere til kystens fiskere. Museet fortæller om den historiske baggrund for Vorupør samt om kystbefolkningens specielle levevilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse.
 


Thy
Thisted og Thy byder på en bred vifte af aktiviteter for hele familien. I Thy er man aldrig langt fra Vesterhavet, som har mange bade- og børnevenlige strande. I området findes også flere svømmehaller og badelande, som er værd at besøge. Området er som skabt til cykelferie, og der er masser af afmærkede cykelstier. Der er også muligheder for at opleve de smukke naturområder fra hesteryg eller spille golf på en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner. Der er gode muligheder for windsurfing, f.eks. i bugten ved Klitmøller, der er kendt som et af Europas bedste surfsteder (også kaldet Hawaii II). Besøg også Thisted Bryghus, hvor der er rundvisning i sommerperioden.

Limfjordslandet er et skatkammer af gode fortællinger, der kan gøre en klogere på gamle dage, naturen, kirkerne, klostrene, forfattere og digtere, snapsen og andre kvalitetsråvarer. På de mange fortællearrangementer, der er i Limfjordslandet i sommerperioden, viser en kyndig og vidende fortæller rundt.
To af Limfjordens ni små færger sejler i Thy-området, hvor de forbinder Thy og Mors ved Feggesund i nord og ved Næssund i vest.
På en smuk tur på Limfjorden med den gamle træskonnert "Lovise Moland" kan man være med til at styre det gamle træskib og lære at sætte sejl. Eller oplev en pirattur på Limfjorden med vaskeægte sørøvere, eventyrlige historier og sørøverskattejagt, hvor børnene er i højsædet. Man kan også tage på sælsafari til Livø, hvor man kan se sælerne boltre sig i vandet.

Der er højt til loftet i Thy.
https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=652