Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsen Skulpturmuseum
Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213  København K

Tlf. 21 68 75 68
Hjemmeside 
Aktuelle udstillinger
Aktuelle udstllinger
En gåtur hen over Slotsholmen - forbi Thorvaldsens Museum og Christiansborg Slot - det er en af de smukkeste oplevelser i København.
Thorvaldsens Museum er opført som en af Danmarks første museumsbygninger i 1848.
Det var en periode hvor man blev sig bevidst til sin forhistorie og udgravninger i 1800-tallet.
Snart efter åbnede Nationalmuseet og andre samtidige museer.

Thorvaldsens Museum blev opført under Nyklassicismen, som var den herskende stilart fra cirka 1770 til 1840.
Der er hentet inspiration antikken og de græske templer, som ses tydelig på en tur gennem museet.
Her ses søjler, friser, pilastre og udsmykninger af lofter.

Thorvaldsens Museum er opført til at vise den store kunstners værker fra græsk og romersk mytologi. Man bevæger sig gennem smukt dekorerede sale og her vises de græske guder og helte.
Bertel Thorvaldsen nåede desværre ikke at se sit museum færdig. Han 
døde i 1845 og han ligger begravet i den indre museumsgård.

Forhistorien
I staldene på Christiansborg Ridebane stod, i enevældens storhedstid, opstaldet 270 heste i enevædelsens storhedstid - cirka 1770 til 1800 og Thorvaldsens Museum var vognstald.
Bygningen som nu rummer Thorvaldsens Museum, var vognstald kareter og andre køretøjer indtil midten af 1800-tallet.
Bertel Thorvaldsen arbejdede i Rom det meste af sit liv og da han efterhånden var en ældre herre, fik indflydelsesrige personer overtalt den store kunstner Thorvaldsen, at han og hans værker blev overflytttet til København.
Hvis Thorvaldsen kom til at ende sine dage i Rom, så ville han indgå i historien som en romersk billedhugger.
Skibet Rotha fik opgaven med at fragte alle kunstværkerne til København - de ankom i 1838.


Jørgen Sonnes frise
Selve bygningen er udsmykket med Jørgens Frise, da Bertel Thorvaldsen  ankom til København i 1838. 
Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen (1770 - 1845) er af islandsk afstemning, hans fader var islandsk billedskærer og dansk moder.
Han begyndte på Kunstakademiet som 11-årig og snart regnede det med priser, sølvmedaljer og guldmedaljer til eleven Bertel Thorvaldsen. 
I 1793 fik han den store guldmedalje og og i 1797 det store rejselegat og samme år f
orlod han Danmark på skuden Thetis på vej mod Rom.
Han forblev i Rom i 40 år hvor han skabte han sig en stor karriere.

Han rejste en del rundt i Europa, hvor han fik bestillinger og modtog hædersbevisninger.
Bertel Thorvaldsen gæstede København flere gange og særlig da han i 1819 modtog bestillinger på de 12 apostle og Jesusfiguren til Københavns Domkirke.

Wikipedia - om Thorvaldsens Museum
Store Danske Enclyklopædi - læs mere  
Thorvaldsens værker

Bertel Thorvaldsen kom som 26-årig til Rom og her begyndte hans karriere. 
Han tilegner sig hurtig kunsten at hugge i marmor og interesserer sig for den græsk-romerske guideverden, 
Bertel Thorvaldsens værker blev hurtigt populære rundt om i Europa . særlig for i   
 
Læs mere om Thorvaldsens Museun
Kunsten.nu
Wikipedia - på dansk
Store Danske Encyklopædi
 - om Thorvaldsens Museum
Domkirken.dk - om Bertel Thorvaldsen i Domkirken
You Tube - lille video blev inspireret til et besøg på Louisiana
Copenhagen Card - køb et oplevelseskort og få gratis adgang til flere museer
Visit Copenhagen - om Thorvaldsens Museum
Børn i byen - Louisiana har et børnehus med mange aktiviteter 

Kulturarv.dk - om fredede bygninger - også Thorvldsens Museum
Andre kunstmuseer
Arken - ved Ishøj Strand. Fast samling og internationale udstillinger.
Ordrupgaard - dansk og fransk kunst i 1800-tallet.
Ny Carlsberg Glyptotek - dansk og fransk kunst - impressionister - romersk kunst - etruskisk kunst
Hirsprungske Samling - 1800-tallets danske kunst - særlig Skagensmalerne.