Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Tønder - Visit Tønder

Tønder og Møgeltønder

Tønder.dk - kommunens hjemmeside
Visit Tønder-Rømø
Wikipedia - om Tønder


Turistguide til Tønder
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser


Tønder er en af Danmarks hyggeligste købstæder, her finder vi charmerende brostensbelagte gader med gavlhuse.
Kulturen i Tønder har gode vilkår, da byen byder på spændende Kunstmuseum og det historiske museum Kulturhistorie Tønder.
Tønder er også kendt som kniplingebyen, traditionen holdes i hævd med Kniplinge Festival og kniplingekurser. 
Vadehavet langs den sønderjyske kyst er blandt den mest pragtfulde natur i Danmark. Vadehavet fra Esbjerg til Holland er blevet til Nationalpark Vadehavet, for den enestående natur og dyreliv.
For familien er der rigelig af oplevelser til en uges ferie. 

Tønder Turistbureau
Storegade 2-4 - byder velkommen.
Tlf. 73 70 96 50.
Personlig betjening med råd og vejledning, booking af sommerhuse, udflugter og meget mere.

Top 10 seværdigheder Tønder
Tønder Kunstmuseum
Kulturhistorie Tønder Museum
Det Gamle Apotek butik
Slotsfeltladen
Bachmanns Vandmølle
Schackenborg Slot
Kristkirken i Tønder 
Møgeltønder Kirke
Ballum Kirke
Kirke fra 1150 og 1200
Løgumkloster Klosterkirke
Tidligere cistercienser kloster og kirke
Guldhornene Wikipedia
Guldhornsstenene  
Fundet i 1639 og 1774 -mindesten markerer fundstederne
Højer Sluse
Turist i Højer - byen bag digerne
Trøjborg Slotsruin
Voldsted og voldgrav omkring
Tønderhus Hotel - byens hotel

Tønder var i middelalderen en havneby, skibe sejlede op ad Tønder Å og lagde til. I de følgende århundreder byggede man diger og åen sandede til.
Møgeltønder er en af de mest romantiske landsbyer i Danmark, med sin brostensbelagte gade og stråtægte huse. Møgeltønder by og Schackenborg tiltrækker mange besøgende pga. den romantiske by og slottet, hvor Prins Joakim og Prinsesse Marie havde bolig.

Bymiljø
Tønder er et feriemål, som skyldes det velbevarede bymiljø med mange smukke gavlhuse. Alle de krogede gader i bykernen har bevaret deres særpræg af stille idyl med dejlige huse med karnapper. Tønders charme beror i høj grad på denne kulturarv og den hensynsfuldhed.
Det var Tønderkniplingerne og de store kvægmarkeder i middelalderen, som lagde grunden til byens rigdom.
Den traditionsrige Tønder Festival byder på folkemusik hver sommer i august.

Drøhses Hus - i Storegade, hvor der især vises kniplingskunst.

Tønder Kunstmuseum - er et Danmarks betydeligste kunstmuseer. Museets adresse er på Wegners Plads, som er navngivet efter Danmarks store møbelkunstner Hans J.Wegner, som er født og opvokset i Tønder.
Tønder Kunstmuseum har til huse i den nyeste del af et bygningskompleks med store og lyse udstillingssale.
Det røde vandtårn er en del af museet, her udstilles 36 Wegnerstole. 
Sommerdanmark.dk - læs mere
Wikipedia - læs mere

Kristkirkender er en munkestenskirke fra 1592, er en af landets rigest udsmykkede købstadskirker.
Dens smukke inventar blev skænket af byens rige stude- og kniplingshandlere fra slutningen af 1600-tallet frem til slutningen af 1700-tallet.
Pietismens digter, H.A. Brorson, virkede som præst her fra 1729 til 1737. Foran kirken står en statue af ham skabt af Gunnar Hammerich.

Møgeltønder - ligger kun få kilometer ligger fra Tønder. 
Møgeltønder er mest kendt for Schackenborg Slot, hvor Prins Joachim og Prinsesse Marie boede indtil for nogle år siden.
Slotsgaden med de små, skæve huse og landets største landsbykirke.

Møgeltønder Kirke - blev bygget i tre etaper. Inventaret og den ornamentale udsmykning stammer tilbage fra Middelalderen og Renæssancen. Gravkapel fra 1763 med svungen gavl for adelsfamilien Schack. Kirkens orgel fra 1679 er landets ældst fungerende kirkeorgel.
Wikipedia - læs mere

Historie
Tønder er en af Danmarks ældste byer, den blev købstad i 1243.
Byens historie er tæt knyttet til Tønderhus Slot, som begyndte som en middelalderlig borg i 1100-tallet.
Mindre skibe kom sejlende op ad Vidåen, de lagde til og handlede. Efterhånden opstår en bebyggelse og byen er grundlagt.
I 1600-tallet var området udskibningssted for stude og heste. Sådan er de fleste købstæder opstået i 1100 - 1300-tallet. 
Byen har været hærget af krige, stormflod, brande og pest flere gange, men byen har altid og kommet på fode igen.

Tønder Kniplinger
Og i 1700-tallet blev byen verdenskendt for sine kniplinger og cirka 2.000 kvinder var beskæftiget med at lave kniplinger, og de mange rige kniplingshandlere byggede de smukke patricierhuse, som med deres flotte portaler pryder byens gader i dag.
Wikipedia: Knipling er et håndarbejde, hvor et halvtransparent og mønstret stof fremstilles ved at kniple, dvs. krydse og sno tråde henover et kniplebræt.
Derved fremkommer en lang strimmel, som kan anvendes til besætninger på beklædning og som boligtekstil.
Knipling er meget populært i Danmark.
I Tønder i Sønderjylland afholdes hvert tredje år en stor knipling-festival, som tiltrækker besøgende fra hele verden.

Kniplinger menes at være opstået i Norditalien i 1500-tallet. Derfra har det spredt sig til nordvesteuropa og fik især stor udbredelse i Belgien. I 1700-tallet udviklede kniplingen sig til en regulær hjemmeindustri i området omkring Tønder. Omkring 1770 var der således omkring 12.000 kvinder, der ernærede sig som kniplersker i dette område. Omkring 1850 begyndte de håndlavede kniplinger at blive udkonkurreret af maskinfremstillede kniplinger, og sidst i 1800-tallet var hjemmeindustien helt uddød.
Først i 1970'erne fik håndarbejdet en ny popularitet, men denne gang som en hobby. Hobbyen bliver stadig mere populær, og der er nu mere end 4.000 medlemmer af foreningen Knipling i Danmark.
Wikipedia - læs videre her

Stormflod og diger
De store diger beskytter mod de stormfloder, som lagde landet øde i gamle dage og kostede tusinder af mennesker og dyr livet.
På én nat i 1634 druknede 6.200 mennesker og over 50.000 husdyr i området mellem Ribe og Tønder. Havet tog 1.300 bøndergårde, 28 møller og 19 kirker. ./.

Tysk-dansk
Efter krigen i 1864 blev Tønder indlemmet i det tyske rige og atter genforenet med Danmark i 1920, men bærer den dag i dag præg af nærheden til grænsen. Man har bl.a. tysk skole, børnehaver, bibliotek samt en tysk præst tilknyttet Kristkirken.
Ved kommunalreformen 2007 blev Tønder sammenlagt med 6 andre kommuner, inklusiv Skærbæk og Rømø. Dermed er Tønder arealmæssigt Danmaks femtestørste kommune.
./.

Natur
Tøndermarsken er landets største græs- og engområde, der er dannet gennem århundreder.
Vadehavet er det lavvandede kystområde, der strækker sig fra Fanø, Rømø og den tyske ø Sild i vest til marskbyerne Højer, Ribe og Esbjerg i øst.
Naturreservatet Vadehavet oversvømmes to gange dagligt af højvande. Forskellen mellem høj- og lavvande er omkring to meter. Vadehavet er et af verdens allervigtigste fugleområder.
Mellem 10-15 millioner fugle besøger området ved de store fugletræk i foråret og efteråret, hvor man bl.a. kan opleve fænomenet "Sort sol", når store stæreflokke flyver så tæt, at himlen går i sort.
Læs mere om Vadehavet

Sort sol er når millioner af fugle trækker hen over Vadehavet.
Se billeder på hjemmesiden Sortsafari.dk

Andre spændende byer
Aabenraa 
Haderslev og Vojens
Rømø i Vadehavet
Sønderborg og Dybbøl
Gråsten

heart