Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Valdemars Slot - prægtig oplevelse

Går turen til Hovedstaden
Tag med på kulturoplevelser
Se alle ture

Valdemars Slot
Valdemars Slot - hjemmeside
Wikipedia - om Valdemars Slot


Besøg Valdemars Slot
Går turen til det det sydlige Fyn, så bør man absolut besøge Tåsinge, som er lidt af en eventyrø.
Troense er skønheden selv med sine mange bindingsværkshuse og på Landet Kirkegård hviler Elvira Madigan og Sixten Sparre, som dækker over en ulykkelig forelskelse.
På Tåsinges østside ligger Valdemars Slot med en vidunderlit udsigt over havet.


Mennesket har altid haft øje for de smukke udsigter i landskaberne.
Oldtidens høvdinge lagde deres gravhøje på de smukkeste steder.
Vikingekongerne lagde deres skibssætnnger ved havet og greverne byggede deres slotte på smukke steder.


Fra Wikipedia

Valdemars Slot på Tåsinge ved Svendborg blev bygget af Kong Christian 4. i årene fra 1639 til 1644 til sønnen Valdemar Christian.
En nærliggende, ældre borg fra middelalderen, Kærstrup, blev nedbrudt og indgik i nybyggeriet. I
1677 erhvervede søhelten Niels Juel Tåsinge og slottet for den indtægt, som sejren i Søslaget i Køge Bugt indbragte ham. Han restaurerede slottet, som stadig er i Juel-slægtens eje. Slottet var tidligere hovedsæde for stamhuset Thorseng/Taasinge.

Under Skånske Krig havde Niels Juel vundet flere store sejre i søslag, og hans erobringer og dertil hørende prisepenge skaffede ham en samlet indkomst i 1676-77 på 22.460 rigsdaler, et beløb som kongen således var ham skyldig.
For at nedbringe dette beløb blev indgået en aftale, hvorefter Niels Juel i stedet for beløbet fik overdraget "for hans megen tro og villige tjeneste i denne fejde allerunderdanigst bevis, at må til sin ejendom bekomme alt det rytterbøndergods, som på Tåsinge under provinsen Fyn og Nyborg amt beliggende er", det vil sige part i hovedgården Valdemar Slot samt spredt bøndergods med et samlet areal på 809 tønder 5 skæpper 3 album, hvilket ved en værdiansættelse på 40 rigsdaler pr. tønde gav en samlet værdi på 32.385 rigsdaler 30 skilling. Dette blev modregnet i de skyldige prisepenge, så Niels Juel skulle således kun betale 9.925 rigsdaler 30 skilling for erhvervelsen.

Selve slottet fik han ikke i første omgang, da dette tilhørte de københavnske købmænd Henrik Holst og Wensel Mathiasen, men han overtog det for et beløb på 258 rigsdaler til hver af dem ved skøde dateret 15. august 1678.
Slottet havde lidt stor skade under Karl Gustav-krigene[og Kirstine Munks datter Hedvig havde måtte pantsætte det, og godsets tilliggender var blevet splittede ad. Niels Juel havde imidlertid ansøgt om at måtte overtage godset og betale kronen værdiforskellen, og den 14. marts 1678 blev skødet udstedt, hvorved godset med dets omkring 100 spredt beliggende.
Wikipedia - om Valdemars Slot
Danske Herrregårde

 


Niels Juel
Malet af Jacob Coning
Hænger på Frederiksborg Slo