Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Varde - Visit Varde

Varde
Blåvand
Henne Strand

Varde.dk - kommunens website
Visit Varde - turistinformation
Wikipedia - om Varde


Varde er vokset op omkring det sted, hvor den vestjyske længdevej krydser Varde Å. Vikingerne sikrede åløbet med borge, hvis voldsteder stadig findes.
Varde Kommune har 50.176 indbyggere, heraf bor 13.800 sjæle i Varde by.
Kommunens fælles vision er "Vi i naturen" som handler om det gode liv for kommunens borgere og den storslåede natur, som findes i Varde Kommune.

Vardes Turistinformation er selvbetjening med brochurer, informationer og begivenheder. 
Otto Frellos Plads 1 - Varde. Telefon 75 27 18 00.
Masser af oplevelser - velkommen.

Historie
Varde var en stor handelsplads i gamle dage. Der var en livlig trafik på åen, og Fanø-borgerne kom med strandskaller til kalkovnene og fik jydepotter og lyngtørv med tilbage.
Varde har i historisk tid lidt under mange invasioner, bl.a. under Trediveårskrigen, hvor den tyske feltherre Wallensteins tropper angreb Varde i 1627.
Kristoffer af Bayern gav Varde købstadsprivilegier i 1442. Mange store ildebrande har gennem tiderne lagt byen eller dele af den i ruiner, og derfor er der relativt få gamle bygninger: Skt. Jacobi Kirke og Sillasens Hus på Torvet, Den Kampmannske Gård i Storegade og Toldboden. Den sidste brand blev påsat i 1821 af skomageren Morten Jonassen, og den brand lagde ikke mindre end 66 gårde og huse i aske. Brandstifteren blev henrettet på Galgebakken nord for byen.

Varde Miniby - verdens eneste håndværksmæssigt korrekt opførte miniatureby er ved at blive bygget i Varde. Arnbjerganlægget danner en smuk ramme om en stadig voksende turistattraktion - en miniatureudgave af det gamle Varde, som stort set er forsvundet, bl.a. pga. vardensernes uheldige omgang med åben ild i begyndelsen af 1800-tallet.

I størrelsesforholdet 1:10 genskabes Varde, som byen så ud omkring år 1860. På et 3.500 kvadratmeter stort areal har man genskabt Vardes terrænforhold. 120.000 små toppede brosten er indgået i det vejnet, som er blevet anlagt. Indtil videre rummer miniaturebyen modeller af en kirke og omkring 275 beboelseshuse, købmandsgårde, værtshuse mv. og viser Varde bys udseende og udstrækning i midten af forrige århundrede.

Kirker
De fleste vestjyske kirker er et besøg værd. Hovedparten er opført før reformationen af granitkvadre, men til mange kirker, der ligger nær kysten eller ved et vandløb, er der også brugt tufsten.
Kirker ved Vesterhavet ligger ofte placeret i landskabet uden nærliggende bebyggelse.

 

Sct. Jacobi Kirke - på Torvet er opført i 1100-tallet og har en sjælden malmdøbefont fra 1437, en altertavle fra 1616 og en rigt udsmykket prædikestol fra ca. 1640. Orgelet er med 34 stemmer og bygget af Marcussen i 1954.

Blåvand
Blåvand - ligger ved Blåvandshuk og er Danmarks vestligste punkt.
Turiststedet er en af Vesterhavets populære feriebyer og Blåvandshuk fyr hører under varde kommune.
Turistmagasin - for Varde kommune kan ses online - klik på linket

Seværdigheder i Blåvand
Blåvand Zoo - som er for hele familien. Her er både tropiske dyr og danske husdyr, her kan du kysse en ged eller klappe en kalv.

Blåvand Fyr - blev oprettet år 1900 og fyrtårnets højde er 39 meter. Fyret blev
Blåvands Huk er Danmarks vestligste punkt og dermed er fyret Danmarks vestligst beliggende bygning.

Kallesmærsk Hede - er et naturområde som strækker sig langs kysten mellem Blåvand og Vejers.
Det er et militært øvelsesområde sammen med Oksbøl øvelsesområde.
Tilladt at bruge Kallesmærsksvej og gå langs stranden, når der ikke er øvelser i terrænet.

Husbjerg Klit - ligger en mindelund, hvor 6 frihedskæmpere blev dræbt at den tyske besættelsesmagt.

Tirpitz-stillingen - lidt udenfor Blåvand mod Ho har man i flere år kunnet besøge Tirpitz Museet. Bunkeren blev aldrig bygget færdig, efter at den  blev påbegyndt i 1944.
Bunkeren sandede til efter krigen, men den blev først meget senere tømt for sand med spand og skovl, så den kunne bruges som museum.
I 2015 begyndte man på et helt nyt museum der ligger lige bag den gamle bunker. Bjarke Ingels Group har tegnet det nye museum.
./.

Henne Strand
Henne Strand - her oplever du brede sandstrande og en unik natur med store forskelligheder.

Varde www
Jyske Vestkysten - nyheder om Varde
Varde Handel - en perle i Vestjylland
Visit Westdanmark - turistinformation
Pro Varde Erhvervsudvikling - stragien lyder "Sammen skaber vi vækst".
Stragien blev født i 2017 og så bygger ProVarde ovenpå for at styrke
erhvervslivet og turismen i kommunen.


Oplev andre skønne byer
Esbjerg
Ribe
Tønder
Ringkøbing
Herning
Holstebro

heart 
https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=1110