Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Vejle - Visit Vejle

Vejle

Vejle.dk - kommunens website
Visit Vejle - turistinformation
Wikipedia - om Vejle
Vejle Wiki - byens leksikon


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser
Mange bilister smutter hen over Vejle Fjordbroen og ser kun byen ligge dernede i det fjerne.
Ærferligt nok - for mange turister bør besøge byperlen Vejle og hermed en opfordring. Kom til Vejle en dag eller to, det vil du ikke fortryde. 

Landskabet omkring Vejle er en fryd for øjet. Langs Vejle Fjord finder man storslåede skovklædte bøgeskrænter og flotte udsigtspunkter. Kyststrækningen på nordsiden af fjorden er desuden et beskyttet levested for flere sjældne fuglearter. Tirsbæk byder på strand og herregårdslandskab, og i Nørreskoven kan man opleve dådyr og sikahjorte.
På sydsiden af fjorden ligger den meget kuperede og frodige Munkebergskov og en række strande, bl.a. ved den unikke Hvidbjerg Klit, som knejser 27 meter over havet.

Glem ikke et besøg i Legoland - for børn og barnlige sjæle, og naturligvis besøge Kongernes Jelling, hvor Danmarks dåbsattest Jellingestenen står.

Visit Vejle Turistbureau -
Banegårdspladsen 6 - Vejle
Tlf. 76 81 19 25

Top 10 seværdigheder
Vejlemuseerne
Kulturmuseet i Spinderihallerne  
Fjordenhus
Vejle Vindmølle
Skt. Nikolaj Kirke
Vejle Rådhus 
Kongernes Jelling  
Legoland
Bindeballe Købmandsgård
Kellers Minde
Bindeballe Station
Randbøldal og Frederikshåb Møllepark
Jelling Kirke
Skibet Kirke

Vejlemuseerne - er samlingspunkt for byens fortid og nutid.
Her samles kulturmuseet Spinderihallerne - Vejle Kunstmuseum - jernaldermiljøet Vingsted - Fjordenhus - Randbøldalmuseet.
Udstillinger og arrangementer.

Fjordenhus - er en ny ikonisk bygning ved Vejle's havnefront. Bygningen er tegnet af Olafur Eliasson, som er hans første bygningværk og vil nok blive byens vartegn.
Kirk Kapitals A/S råder over det øverste 3 etager og i stueetagen er kan opleves Olafur Eliassons kunstværker alle dage kl. 7-24. Det er endda også muligt at flyde gennem i kajak.

Den Smidtske Gård
Den gamle købmandsgård er bygget i 1799. Forhuset langs Søndergade er den ældste del. Her var både bolig med køkken, bryggers og rullestue, kornhus, pakhus, vognport og stalde til kundernes heste. Gården huser i dag Vejle Museums museumsbutik og særudstillinger om Vejles nye og ældre historie, samt butikker og cafeer.

Sct. Norberts Kirke og
Sct. Maria Hospice

Sct. Norberts Kirke er en katolsk kirke opført i 1924, som er opstået i tilknytning til Sct. Maria Hospital. Glasmosaikruderne ud mod Fjellegade er skabt af en af skolens tidligere lærere, kunstneren Nis Schmidt. Ved siden af kirken ligger den katolske skole.
Vejles gamle politistation, der i dag bla. indeholder klasselokaler for Sct. Norberts Skole, er tegnet af arkitekten Martin Nyrop og opført i 1919-1920. Den tidligere arrest er nu ombygget til cafe. I gården findes desuden en lille friluftsscene.

Dommergården - er ligesom politigården fra ca. 1920 og også bygget af Martin Nyrop.

Vejle Kunstmuseum
Kunstmuseet har en af landets mest spændende samlinger af dansk og europæisk grafisk kunst, herunder kobberstik af Albrecht Dürer og raderinger af Rembrandt.
I 2006 blev et nyt udstillingshus tegnet af Kim Utzon Arkitekter. Dele af samlingen befinder sig i Vejles første egentlige museumsbygning, opført i 1923.
Disse to bygninger indkapsler Kunstmuseets hidtidige domicil i biblioteksbygningen. Bygningerne bindes sammen af arkitekt Kim Utzons spændende foyerbygning med trekantede piller og glastag.
Vejle Kunstmuseum hjemmeside
Sommerdanmark.dk - læs mere 

Økolariet - er et videns- og oplevelsescenter med inspiration og viden om miljø, energi og natur, teknologi, innovation, arkitektur og byplanlægning. Den interaktive udstilling giver et indblik i sammenhængen mellem adfærd i natur, hus, have, by, arbejde og miljø. Det usædvanlige byggeri er tegnet af Exners Tegnestue og bygget i 2003.
Økolariet - hjemmeside

Gadekunst
Anders Sørensen Vedel - skulptur på Kirketorvet. Anders Vedel er født i Vejle og oversatte "Danmarks Krønike" af Saxo Grammaticus.
Vandkunsten, der oprindelig havde store mønter indfældet i vandhanernes greb, er tegnet af professor Martin Nyrop.
Bjørn Nørgaards 8,5 meter høje granitmonument med reliefmotiver fra den bibelske verden. Står på Banegårdspladsen

Sct. Nicolai Kirke - er bygget omkring 1250. I kirkens nordre mur ses 23 huller med indmurede hovedskaller. Historien fortæller, at det er kranier fra 23 polske røvere, som blev taget til fange og henrettet i 1600-tallet. Deres kranier blev derefter indmuret til skræk og advarsel.
I Hellig Kors kapel, kirkens nordre sideskib, er der skildret en familiebegravelse, og her står også kisten med "Dronning Gunhild" - et ualmindeligt velbevaret moselig. Ved fundet i 1853 antog man, at hun var en norsk enkedronning fra vikingetiden. Kulstof 14-prøver har imidlertid vist, at liget allerede er lagt i mosen i jernalderen for over 2.500 år siden.

Helgen Skt. Nikolaj - er opkaldt Skt. Nikolaus, der biskop i Myra (nuværende Tyrkiet) - tilbage til 400-tallet e. Kr. Han er skytshelgen i Rusland, Grækenland  og på Sicilien og tillige skytshelgen for flere ehvervsgrupper bl.a. fiskere og søfolk. Børn identificerer mest Skt. Nikilaus som julemanden.
Mere end 2.000 kirker er i verden er indviet til ham, heraf 400 kirker i England 
I Danmark findes 21 Skt. Nikolaj Kirker, som var helliget ham i katolsk tid.
Nikolaj Kirker i Danmark - på Wikipedia

 

På hjørnet af Kirkegade og Rådhustorvet ligger en smukt restaureret bygning - Residensgården - hvor Kong Kristian 2 har været indlogeret.

Den hvide Mølle på den gamle galgebakke er en såkaldt hollændermølle, som fungerede som kornmølle indtil 1960 og i dag står med hele inventaret intakt. I møllen kan man også se Vejle Museums udstilling om Vejleegnens møller.

Vejle Rådhus - blev opført i 1878-79 med C.V.F. Lehndorf som arkitekt. Den nuværende bygning er byens fjerde rådhus og ligger på den grund, hvor byens gamle sortebrødrekloster fra middelalderen oprindeligt lå. Rådhusklokken, der kan høres hver dag, er den samme klokke, som i sin tid har ringet til messe i det gamle kloster.

Vejle Ådal
Den smukke Vejle Ådal indbyder til både vandringer og cykelture. En populær rute går langs Hærvejen med adskillige steder, der i middelalderen blev besøgt af pilgrimme, som søgte bod for synder eller lindring for sygdomme. Stederne blev anset for hellige på grund af en historie om en helgen eller en kilde med undergørende virkning.

Egtvedpigen - er et af Danmarks bedst bevarede bronzealderfund. Den unge kvinde blev gravlagt i 1370 f.Kr. i Egtved i Vejle Ådal, og hendes tøj er en af verdens bedst bevarede kvindedragter fra den tid. I dag kan man besøge den rekonstruerede gravhøj og et lille museum, der beskriver fundet. Der er desuden udstillet en kopi af Egtvedpigens kiste, klædedragt, smykker og bæltespænde m.m. Originalerne er udstillet på Nationalmuseet i København. Det omliggende landskab er tilplantet, som det så ud i bronzealderen.
Nyt oplevelsesenter måske på vej

Historie
Det ældste Vejle, der betyder vadested, er fra omkring 1100. Byen er første gang nævnt i 1256. De ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt af kong Valdemar 3 i 1327. Vejles ældste eksisterende bygning er Sct. Nicolai kirke fra midten af 1200-tallet. Udgravninger i Klostergade tyder dog på, at Vejle har haft en ældre kirke på byens højeste punkt, før sortebrødrene omkring 1310 oprettede et kloster her.
I løbet af 1400-tallet voksede byen ud over den gamle grænse mod nord. I 1531 fik byen sortebrødrenes kloster overdraget til rådhus, siden er endnu to rådhuse opført på næsten samme plads. I 1500-tallet og et stykke ind i 1600-tallet oplevede Vejle ligesom mange andre danske købstæder velstandsstigning og vækst. Man handlede med købmændene i Flensborg, Lübeck mv. I 1584 reducerede pesten befolkningen med en tredjedel. 1600-tallets mange krige var ligeledes en hård tid for Vejle, og i 1654 undgik byen kun med nød og næppe at miste sine købstadsrettigheder til Fredericia.
Vejle var omkring 1800 endnu en ubetydelig købstad med landligt præg. De gode tider for landbruget gav byens købmænd øget handel fra et større opland. Og i 1796 blev Vejle amtsby for det nyoprettede Vejle Amt, hvilket stimulerede handelen yderligere.
I 1827 blev der bygget en ny havn øst for byen, som var en vigtig forudsætning for den fortsatte udvikling af erhvervslivet. Og i 1868 fik byen jernbaneforbindelse med omverdenen, da Vejle blev station på den jyske længdebane. Fra 1850 til omkring 1900 udviklede byen sig fra en handels- og håndværkerby til en udpræget industriby med storindustri inden for jern- og tekstilområdet.


Fjordenhus - i Vejle
Foto: Visit Vejle
Oplev andre østjyske byer
Horsens
Kolding
Fredericia
Silkeborg
Skanderborg

https://sommerdanmark.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&article_id=996