Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Vordingborg - Visit Vordingborg

Vordingborg
Vordingborg.dk - kommunens website
Visit Vordingborg - ferie i Sydkyst Danmark
Wikipedia - om Vordingborg

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Vordingborg er vokset op omkring kongeborgen og Gåsetårnet, der har været vidne til mange historiske begivenheder fra middelalderen. Her samlede Valdemar den Store sine ledingflåder for at drage i krig (leding) mod venderne.
Derfor er byens historiske hjerte borgruinen og Gåsetårnet, samt det nye oplevelsescenter Danmarks Borgcenter. Her opleves Dammarkshistorien på første klasse, tættere kan man næsten ikke komme.

Naturen er, som overalt i Danmark, tilstede lige udenfor byen. Her finder vi skove, strande og den naturskønne  Knudskov Odde stikker ud i Storebælt. På halvøen trives mange arter vilde fugle og rastepladser for træfugle forår og efterår. 

Vordingborg er hjemsted for store højteknologise virksomheder, som fremstilles komponenter til høreapparater, og slanger og rør i termoplastiske materialer, det er produkter som kunder verden over efterspørger.    
Vordingborg er hovedby i kommunen af samme navn - med 46.087 indbyggere - heraf bor 12.038 i Vordingborg by.
Til kommunen hører også Møn, Kalvehave og omkring liggende øer.

Husk at gøre ophold her, når turen går til Sydsjælland. 
Velkommen til Vordingborg. Kommer du forbi turistbureauet, så kik indenfor.
Visit Sydsjælland-Møn - Algade 97 
Vordingborg - tlf. 55 37 52 43

Vor Frue Kirke - står efter en række om- og tilbygninger med et tresidet afsluttet kor fra 1300-tallets slutning, et lidt yngre tredelt skib og flere sengotiske tilføjelser.
Kalkmalerierne, udført af Helligtrekongersmesteren ca. 1470, omfatter bl.a. et bomærke, spøgefuldt omskabt til hatten på en fordrukken mand, angivet som "Jeppe Murer".
Altertavlen fra ca. 1640 er et pragtværk af Abel Schrøder d.y.
Vor Frue Kirke hjemmeside
Wikipedia - om Vor Frue Kirke

Vordingborg Slot og Gåsetårnet
Som omtalt opførte Valdemar den Store en borg i 1160'erne. Vordingborg Slot indgik i et netværk af borge langs Storebælt for at bekæmpe de vendiske sørøvere. Der var borge på Sprogø, i Korsør og Kalundborg. Her kunne man iagttage skibstrafikken gennem sundet.
Borgen var først omgivet af en jordvold, nogle få årtier senere blev denne erstattet af en ringmur i munkesten. Den oprindelige borg var begrænset i størrelse.
I 1360 lod Valdemar Atterdag borgen ombygge. Han lod opføre en kvadratisk borgbygning omgivet af en 750 meter lang ringmur. Ringmuren bestod af 4 større forsvarstårne og 12 mindre tårne. Af de større forsvarstårne er kun bevaret Gåsetårnet.

Gåsetårnet, der er Danmarks bedst bevarede middelaldertårn.
Valdemar Atterdag opsatte en guldgås i spot mod Hansestædernes krigserklæring. Hanseaterne førte en stærk handelspolitik i 1300-tallet og hindrede på mange måder kongen i at udføre sin handelspolitik.
Wikipedia - om Gåsetårnet
Guldgåsen pudses fra en helikoptor

Danmarks Borgcenter - er et historisk museum i Vordingborg, som indsamler og formidler viden om Danmarks ca. 2000 borge og voldsteder. Centret ligger midt i landets største rigsborgruin, Vordingborg Slot.
Museet fokuserer på middelalderens borge, konger og magt.
Museets udstillinger sætter fokus på de konger, som stod bag opførelsen af borgene i Vordingborg.

I middelalderen var borgene nøglen til magten. Konger, stormænd og kirken opførte borge overalt i Europa for at forsvare sig selv og deres interesser.
Og for at vise deres magt til omverdenen. Borgene var nemlig ikke kun forsvarsværker; de var også kongens fremskudte poster, der skulle sende et klart signal enhver mulig fjende; Her regerer jeg!
Vordingborg var kongens største borg; en hjørnesten i forsvaret af Danmark og af kongens magt.
På borgen i Vordingborg har konger som Valdemar den Store, Valdemar Sejr og Valdemar Atterdag regeret.

Statue af Kong Valdemar Sejr - han står skuer ud over vandet og har Jyske Lov i sin hånd.
Her står bl.a. "Ingen Lov maa vedtages som strider mod menigmands retfærdighed. Lovgivere og dommere der krænker denne Lov skal staa til regnskab herfor og fratages deres høje embeder".

Valdemar Sejr var konge af Danmark fra 1202 til sin død i 1241. Han blev kronet i Lunds Domkirke.
Tilnavnet Sejr fik han fordi, at han var en af de helt store erobrere i Danmarkshistorien. Han erobrede Holsten, Lübeck, Hamburg, Pommern og Estland. Særlig den sidste erobring fik stor betydning, da det ifølge sagnet var her, Dannebrog faldt ned fra himlen.
Tilnavnet Sejr - fik han dog først i 1500-tallet.
1241 samlede kong Valdemar Sejr Danmarks riges herremænd på slottet i Vordingborg. Sammen med kongen udformede de "Jyske Lov", hvorfra vi har den berømte sætning "Med lov skal land bygges".
Han døde kort tid senere i Vordingborg og ligger begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted.
Læs selv videre på Wikipedia


Historisk Botanisk Have - ligger nær ved Gåsetårnet og byens historiske centrum.
I 1921 ønskede Vordingborg Turistforening sig en historisk botanisk have og man fik assistance fra bl.a. kommunegartner G.N.Brandt i Gentofte. Haven er en samling af de gamle Almueplanter, der har været i Kulturens, Skønhedens og Lægekunstens tjeneste i Generationer.
Se billeder her


Knudskov Odde - er den 15 km. lange odde, som fra Sjælland strækker sig mod nordvest ud i Smålandsfarvandet.
På halvøen ligger bondestenalderens grave som perler på en snor. Disse grave afspejler, at for mere end 5.000 år siden var området intensivt beboet.
Ved parkeringspladsen i østsiden af Knudsskov Odde, ligger to lettilgængelige og velbevarede gravanlæg: En stor og yderst velbevaret jættestue samt en langdysse med et enkelt stenbygget gravkammer. Fra parkeringspladsen udgår et afmærket stisystem ind gennem Knudsskov og videre ud på Knudshoved Odde. .
Fortidsminder.dk har mere

Storestrømsbroen- snor sig forbi Vordingborg og videre over Masnedø og til Falster.
Undervejs ligger Masnedø Fort, som var en del af Danmarks forsvar under Første Verdenskrig. Konstruktionen begyndte i 1912 og stod først færdig i 1918. Stop gerne op og oplev Masnedø Fort.
Masnedø Marinacenter ligger lige over Storestrømsbroen på venstre side.
Fortidsmindeguide - om Masnedø Fort 


Andre seværdigheder omkring Vordingborg - Næstved
EOS brønden - har indtil 2011 stået foran Banegården i Vordingborg. Skulpturen er skabt til indvielsen af banegården i 1937.  Da pladsen blev omlagt blev skulpturen taget ned og den står nu i ?
Kludekogeren - en 100 år gammel fra Gl. Maglemølle Papirfabrik, senere brugt som bøje i sejlløbet ved Karrebæksminde Fjord. Alleen 36 i Karrebæksminde


Industri i Vordingborg
PPC Danmark og Corning Cablecon fremstiller konnektorer der sørger for at vi kan bruge Internet og se Tv.
GN Resound fremstiller høreapparater til mere end 80 lande verden over.
Læs mere her


Vordingborg web seværdigheder
Danmarkshistorien - om Vordingborg
Danhostel Vordingborg - for hele familien 
Vordingborg Erhverv - samarbejde skaber vækst
TV ØST - Nyheder om Vordingborg
Sjællandske Medier - nyheder omVordingborg
Vandhuset - svømmebassin i Vordingborg
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv
TV2 ØST - Vejret i Vordingborg
Vordingborg IF - her spilles fodbold
Bycentrum Vordingborg - handelstansforening
Sydsjællands Golfklub - Næstved + Vordingborg

Oplev andre sjællandske byer
Næstved
Nykøbing Falster
Maribo
Stege
Roskilde