Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Bakkehusmuseet

Bakkehuset
Bakkehusmuseet
Rahbeks Alle 23
1801 København C

Museets hjemmeside
Kamma og Knud Lyhne Rahbek
Bakkehuset (Bakkehusmuseet) på Frederiksberg er et af storbyens museer, som ligger gemt væk fra storbyens larm og støj.
Ud af Vesterbrogade og til venstre op ad Rahbeks Alle, så finder du Bakkehuset gemt bag store træer og i en smuk have.
Bakkehuset var i fra 1802 til 1830 hjem for Kamma og Knud Lyhne Rahbek, og huset blev et samlingssted for guldalderens forfattere og andre af sam-tidens kulturpersonligheder. 
Her kom bl.a. Jens Baggesen, Brødrene Ørsted, Oehlenschäger, Johan Ludvig og Kamma Heiberg og mange andre af samtidens kulturpersonligheder
Billeder kommer snart
Bakkehuset
Bakkehuset var populært sted at besøge for Københavns bedre borgerskab i begyndelsen af 1800-tallet.
Roskilde Landevej gik indtil 1780 gennem Valby og ad Rahbecks Alle ind til København.
I 1780 blev landevejen omlagt forbi Frederiksberg Slot.

Derfor lå Bakkehuset dengang i smukke omgivelser med træer og marker - på landevejen til København.

København lå stadig indenfor sine middelalderlige volde og der lå kun spredt bebyggelse uden for befæstningen. Det bedre borgerskab havde fået smag for at bygge sommervillaer på landet dvs. på Østerbro og Frederiksberg.
Der var nemlig en ulidelig stank af affald i gaderne inde i København, særlig om sommeren.

Samtidens rige borgere og kulturpersonligheder mødtes i palæerne i Bredgade og andre steder. Om sommeren ville man ud af byen til sommervillaer.


Knud Lyhne Rahbek var en af tidens store kulturpersonligheder i København - i begyndelsen af 1800-tallet. Han fik opmærksomhed fordi han lod opføre en sommervilla på markerne udenfor København. Der gik hestedrosche fra København her ud på landet, som det var dengang.

Industrialismen begyndte i tiden omkring 1840-50. 
I 1847 blev Carlsberg-bryggerne anlagt, hvilket medførte at landbefolkningen flyttede til København for at få arbejde. Efter 1850 blev der anlagt side gader og de høje beboelses ejendomme bredte sig på Vesterbro.
Derved blev Bakkehuset lukket inde mellem husrækkerne.

Gadenavne i området afspejler tidens navne. Her finder vi bl.a. Bakkegårds Alle, Rahbeks Alle, Halls Alle og Kammasvej.
Vi træder nogle få trin ned til den lille have og den velholdte ejendom, som er museum og ejet af Frederiksberg Kommune.

Indenfor finder vi lyse og velholdte rum som afspejler, at her engang var mødested for guldalderens berømte forfattere, kunstnere, komponister og videnskabsmænd.
Det var bl.a. P.A. Heiberg, Adam Oehlenschläger, Grundtvig, H.C. Andersen, H.C. Ørsted, Anders Sandøe, Jens Baggesen og flere til.
Bakkehusmuseet står med originale møbler og udsmykninger som første del af 1800-tallet, som giver et autentisk billede af tiden og kulturen.

Navnet referer beliggenheden på Valby Bakke. Huset har rødder tilbage i 1600-tallet, den har fungeret som landevejskro og var i mange år en fritliggende, firlænget gård.
Knud Lyne Rahbek får nogle bygninger nedrevet og andre ombygget til deres standard. Bakkehuset åbnede som museum i 1925 under navnet De Rahbekske Mindestuer.

På Rahbek'kernes tid var det en fritliggende gård på landet, og der hørte 7 tønder land til ejendommen. En del af jorden blev brugt til køkkenhave, og en del indrettet til en romantisk have. D
er var en lille dam og svungne stier mellem træer og eksotiske planter. Kamma Rahbek var meget botanisk interesseret, og var selv med til at passe haven.
Noget nyt i samtiden var græsplæner.
Ægteparret Rahbek kunne gå ture i haven sammen med deres gæster.
Nu er haven kun minimal med få træer og planter.

Knud Lyne Rahbek (1760-1830) var en stor litterat omkring i de første årtier ind i 1800-tallet. Han var universitetsprofessor og han skrev bl.a. Dansk Digtnings Historie i seks bind (1800-1828), folkeviser og andre skrifter.
Knud Lyne Rahbek var medlem af direktionen på Det Kongelige Teater hvor han krævede "skønhed, dyd og ægte varme af skuespillerne og han afviste opera og ballet.
Han var med til at danne den offentlige mening i sin samtid.

Karen Margretha 'Kamma' Rakbek (1875-1929) blev som 23-årig gift med den 15 år ældre Knud Lyhne Rahbek, der var en stor kulturpersonlighed i samtiden.
Kamma Rahbek var søster til Adam Oehlenschlägers hustru, Christiane (1782-1841).

Frederiksberg Ældre Kirkegård
Knud Lyhne og Kamma Rahbek ligger begravet ved muren mod Frederiksberg Alle. 
Gravsted.dk - om Kamma Rahbek
Wikipedia - Knud Lyne Rahbek
Store Danske - Knyd Lyne Rahbek
Store Danske - Kamma Rahbek
 
Andre museer og slotte
Amalienborguseet - se kongelige boliger
Frederiksberg Slot - på Frederiksberg Bakke
Frederiksborg Slot - her opleves Danmarkshistorien
Hofteatret - historisk teater i hjertet af København
Kunstindustrimuseet - Danmarks Designmuseum
Rosenborg Slot - eventyrslottet
Rungstedlund - Karen Blixens Museum