Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Birkerød - Visit Birkerød

Birkerød
Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune hjemmeside
Visit Nordsjælland - turistinformation
Wikipedia - om Birkerød
Ture og oplevelser
København og Nordsjælland
Seværdigher
Attraktioner
Oplevelser
Visit Birkerød

Birkerød er sammen med andre nordsjællandske byer hvis navne ender på -rød, dvs.er skovrydninger i middelalderen for at skaffe bønderne mere jord.
Der kom jernbane fra København til Allerød, Birkerød og Hillerød i 1864, og omegnens befolkninger flyttede ind til byerne. Der opstod småindustrier, bl.a. teglværker, da undergrunden rummer meget ler.
Birkerød er en som en stor landsby med flere parker og søer i centrum.
Byen har mange kulturtilbud og sportsfaciliteter, og er derfor en populær kommune at bæstte sig i.

Rudersdal Kommune
Birkerød ligger centralt i forhold til trafikken i Nordsjælland. Der er S-tog til København og både Hillerød-motorvejen og Helsingør-motorvejen går gennem kommunen, og yderligere den gamle kongevej til Hillerød.
Med industrialiseringen i 1900-tallet begyndte Birkerøds udvikling som forstad til København, og udviklingen tog fart efter Anden Verdenskrig.
Bistrup og Kajerød er småbyer med beboelse og Høsterkøb bærer tydelige præg fra landsbytiden.
I Høsterkøb ligger Benediktinerklosteret Vor Frue, som flyttede hertil fra København i 1942.
Magleås Kursuscenter er siden 1976 er ejet af Den katolske Kirke i Danmark.
Kildeskattedirektoratet og ATP-Huset ligger grønne omgivelser syd for Birkerød.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Birkerød en del af Rudersdal kommune.

Kulturkommune - Birkerød emmer af kulturtilbud til borgerne.
Kulturcenter Mariehøj - her mødes byens aftenskoler, foreninger og seniorklubber til aktiviteter.
Kulturcenter Manzius - med forskellige institutioner bl.a.  koncertstedet Manzius Live - pop og klassisk, Restaurant Manzius ??, Musikskolen, værksteder for grafik, væve og keramik.

Birkerød centrum begynder ved S-togsstationen og gadenettet strækker sig mod nord. Den anseelige Birkerød Kirke, omgivet af gamle landsbyhuse og med en stor præstegårdshave, danner sammen med Hovedgaden, Torvet og rådhuset (fra 1980) det egentlige bycentrum. Der er en fin balance mellem gamle og nye huse, der ses bl.a. flere stråtækte huse.
Mantziusgaarden åbnede i 1994 og er nu Nordsjællands kendteste kulturcenter. Mantziusgården har fået tilført en koncert- og teatersal.
Øst for jernbanen ligger Birkerød Bibliotek med sin karakteristiske arkitektur. Birkerød Sportscenter er nyt med bl.a. en indbydende og moderne svømmehal.

Grøn kommune
Birkerød er en grøn kommune, da der er parkområder og søer i centrum. Der er bl.a. Furesø Golfklub, Birkerød Sø, Byagerparken og flere grønne åndehuller.
Birkerød udgør den østligste del af "Naturparken Farum-Slangerup", som blev dannet i 1968 for at værne om og udbrede kendskabet til den sjældne og værdifulde natur. Der er indrettet en hjemmeside Foreningen Naturparkens Venner - som informerer om naturen og de kulturhistoriske steder.

Rudeskov - begynder lige nord for Holte og strækker sig op til Sjælsø. Rude Skov er er en åben og lys skov med flere enge, moser og opdyrkede marker, her træffes hjortevildt.

Ravnsnæs er en lille bebyggelse med 700 indbyggere. Bebyggelsen ligger lige syd for Sjælsø. Der er en utrolig smuk udsigt Sjælsø fra fra Åsebakken på på Høsterkøbvej.
Bebyggelsen blev udstykket i midten af 1930'erne.

Sjælsø ligger som en grøn lunge mellem byerne Birkerød, Allerød og Hørsholm.
Sjælsø er ejet af Gentofte Kommune, der bruger søen til indvinding af drikkevand.
Afløbet fra Sjæl Sø sker via Usserød Å til Øresund.

"Sjælsø Rundt" er Danmarks ældste motionsløb som afholdes den anden søndag i juni hvert år. Sjælsø Rundt fandt sted første gang i 1970.
Rudersdal Kommune - om Sjælsø
Sjælsø Rundt - hjemmeside


Gallerier - kunsthåndværk
Nordsjælland er et mekka for art lovers. Maleri, skulptur, smykker og meget mere.
Læg gerne vejen forbi de flotte gallerier og dygtige kunsthåndværkere
Gallerier i Nordsjælland  

Birkerød Station
Foto: Wikipedia
Birkerød www oplevelser
Oplev Rudersdal og Birkerød
Birkerød Idrætshal og svømmehal
Hovedbiblioteket i Birkerød 
Birkerød Skatepark -
Birkerød Bio - kom ind i mørket til en god film
Birkerød Station - på Wikipedia
Rudersdal Avis - nyheder om Birkerød Birkerød kirke består af et romansk kampestensskib med gotiske forlængelser og tilbygninger, bl.a. tårn og dobbeltkapel. Kirken er kendt for sine gotiske kalkmalerier fra 1300 tallet; syndefald og ærkeengel, blodig straf og Skt. Peter med himmerigets nøgler er blandt motiverne.
Den sengotiske fløjaltertavle har en udskåret korsfæstelsesscene i midterskabet. Kirkens righoldige inventar rummer de lænker, som sognepræst Henrik Gerner bar i svensk fangenskab 1659-60 efter et mislykket forsøg på at generobre Kronborg.
Birkerød Kirke hjemmeside

Historie
Den oprindelige bebyggelse i kommunen bestod af en række enkeltgårde og af otte små landsbyer; de fem har endelsen -rød, hvilket skyldes, at de i middelalderen opstod ved rydninger i skoven. Alle byer, der ender på -rød, er udflytterlandsbyer, som blev grundlagt i 1200- og 1300-tallet, hvor man ryddede skoven (rød er moderne dansk for ryth, der betyder rydning) og flyttede til de nye områder.
Birkerød Kommune forblev uændret efter Kommunalreformen i 1970; den består af sognene Birkerød og Bistrup. Bistrup er et nyt sogn; det blev udskilt i 1963 og fik kort efter en ny kirke, mens Birkerød Kirke stammer fra romansk tid. Sognet omfattede tidligere også Hørsholm, der først i 1790 blev et selvstændigt præstekald med Hørsholm Slotskirke som kirke; Høsterkøb Kirke er en annekskirke og opført 1907-08.
Biskopperne i Roskilde ejede i 1370 størstedelen af området under hovedgården Hjortsholm, men dette kom ved Reformationen under kronen til Hørsholm godsdistrikt, hvortil Birkerød Sogn også hørte jurisdiktionelt som en del af Hørsholm Birk.
I 1761 blev bøndernes hoveri ophævet mod en fast pengeydelse, og de fik tilbudt skøder som arvefæstere, hvilket i forbindelse med den korte afstand til det voksende marked for land- og skovbrugsvarer i København gav en vis velstand.
Udskiftningen begyndte få år efter overgangen til selveje (i Birkerød 1770), men den blev ofte meget mangelfuldt udført og måtte senere laves om. I 1786 blev skovene delt mellem bønderne og skovvæsenet.
Ebberødgård var under kronen og blev i 1661 givet til ærkebiskop Hans Svane, hvis enke i 1708 solgte den til kronen. I 1759 blev den solgt til private ejere, som i 1890 videresolgte den til Åndssvageforsorgen.

Udenfor Birkerød

Furesø Golfklub - smukt beliggende nord for Furesøen
Comwell Hotel - naturskønt og tæt på København
Bistrup - udgør den sydlige bydel i Birkerød

Søer - Birkerød er omgivet af mange søer - f.eks.
Furesøen - Sjælsø - Birkerød Sø - Carinasøen m.fl.
Furesøen (Wikipedia): Danmarks dybeste sø - den er en del af Mølleåsystemet
Furesøen (Naturstyrlsen): Om sejlads, natur m.v.
Sjælsø - (Wikipedia): Pragtfuld natur hele vejen rundt 
Birkerød Sø: Mindre sø i Birkerød centrum
Høvelte Garderkaserne - med Den Kongelige Livgarde ligger i kommunen.

Læs mere om Nordsjælland
Hillerød  
Frederiksborg Slot  
Fredensborg  
Helsingør  
Kronborg Slot
Gilleleje 

Frederiksværk 
Nordkysten