Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Christiansborg Slot - Slotsholmen

Slotsholmen
Christiansborg Slot

Repræsentationslokalerne
København K
Slotsholmen - i København er magtens centrum gennem 500 år. Først lå her Ansalons Borg, senere Københavns Slot og 3 x Christiansborg. 
Slotsholmen er også oplevelsernes ø, for her finder Du seværdigheder som er værd at opleve. 
På denne side kan du læse om oplevelserne.

Lidt historie - København blev grundlagt i 1167 af biskop Absalon. Han byggede "en borg ved havn", dvs. på Slotsholmen, der hvor Christiansborg Slot ligger i dag.
I 1300-tallet blev Absalons borg nedrevet og derefter kom  Københavns Slot, som eksisterede indtil 1730.
I 1600-tallet lod den enevældige franske solkonge opføre et pragtslot Versailles udenfor Paris.
Så måtte andre landes enevældige konger naturligvis også have nye slotte.

Den enevældige konge Christian 6. lod det gamle Københavns Slot nedrive (1730) og byggede et nyt slot på Slotsholmen.

Christiansborg 1: Kongen opkaldte slottet efter sig selv: Christiansborg Slot og det blev opført 1730-45.
Slottet brændte i 1794 og det fik en meget kort levetid (1745-1794).

Christiansborg 2: Man begyndte straks at opføre det næste  Christiansborg Slot, som stod færdig i 1825.
Slottet er opført i nyklassicisme, som var den herskende stilart omkring 1800-tallet.
Det andet Christiansborg Slot brændte desværre også, denne gang i 1884.
Det fik også en kort levetid 1825 - 1884.


Christiansborg 3: Endnu et slot det tredie af slagsen, det stod færdigt i 1928.
Christiansborg 3 er det nuværende slot og er sæde for Danmarks parlament: Folketinget.

Repræsentationslokalerne på Christiansborg er nogle af de  mest storladne oplevelser i Danmark. Intet mindre.
Her finder vi Bjørn Nørgaard flotte gobeliner over Danmarks historien.


Rytterstatue Frederik 7
Frederik 7. (konge 1848-1863) afsagde sin enevældige magt og gav Danmark sin grundlov i 1849.
Derfor blev kongen meget populær og blev kaldt for Frederik Folkekær.
Knap så populær var hans forbindelse med Grevinde Danner (Louise Rasmussen).
Rytterstatuen blev opstillet i 1865 og den er udført af vores store billedhugger Herman Bissen.

Børsen - blev bygget af Christian 4. i 1620'erne. Børsen er opført i nederlandsk renæssance fra 1619 til 1623. 
Børsen var oprindelig varebørs og fungerede som sådan helt op i 1820'erne.
Herefter rummede bygningen Københavns Fondsbørs frem til 1974 og heraf navnet.
I nutiden ejes bygningen af Dansk Erhverv.
Dragespiret er fra 1695 og er udformet som 4 dragehaler, der snor sig om hinanden. Spiret har 3 kroner på toppen, der symboliserer storriget Danmark, Norge og Sverige.
Bygningen var tidligere i 1900-tallet dømt til nedrivning, men den er nu fredet.

Christian 4.'s krigshavn
Den danske og svenske konge lå i en evig strid om magten i Norden. Gennem 700 år er udkæmpet cirka 30 krige (cirka 1400-1720).
Christian 4. måtte have en krigshavn, som kunne klargøre krigskibene. De fik proviant, kanoner og krudt ombord før de kunne gå på krigstogt.
I 1800-tallet var havnen overflødig og den blev tildækket i 1864. I nutiden hedder den Bibliotekshaven, som referer til bygningen med Det Kongelige Bibliotek, som ligger for enden af haven.
Bibliotekshaven har et pragtfuldt springvand og en skulptur af Søren Kierkegaard.

Christiansbogs ridebane
Ridebaneanlægget blev bygget sammen det første Christiansborg Slot (1730-1745) og består af en ridebane, en ridehal og rummelige staldanlæg.
Ridebaneanlægget blev heldigvis skånet ved brandene i 1794 og 1884.

Ridebaneanlægget krones af en rytterstatue af Christian 9. , som var Danmarks konge 1863-1906. Christian 9. var meget populær og kaldes for Europas svigerfar, da hans sønner og døtre blev konger og dronninger rundt om i Europas fyrstehuse.
Rytterstatuen er udført af billedhugger Anne Marie Carl Nielsen. Hun var gift med komponisten Carl Nielsen.
v
Christian 9. rytterstatue på Ridebanen
Skabt af billedhugger "Anne Marie Carl Nielsen"
eller hendes pigenavn: "Anne Marie Brodersen"
Teatermuseet i Hofteatret
I 1766 besluttede Christian 7. at lade opføre et hofteater. En overbygning over staldenen blev ombygget til Hofteater. Hofteatret blev heldigvis også skånet i slotsbandene 1794 og 1884.
Det var i Hofteatret af Struense og Caroline Mathilde blev arresteret 17. januar 1772. Han blev halshugget og hun blev sendt til Celle i Tyskland.
I 1842 blev teatret ombygget i biedemeierstilen, som det kan opleves idag.

De Kongelige Stalde - ligger i bygningerne rundt om ridebanen.
I storhedstiden i slutningen af 1700-tallet var der cirka 300 heste i staldene.
I nutiden rummer staldene cirka 20 heste som er til brug for fester og ceremonier i kongehuset. Når Garderhusar regimentet fra Slagelse er i hovedstaden indlogeres hestene i De Kongelige Stalde.
Staldene rummer også et museum og kareter.

Absalon på Højbro Plads
Han opførte sin borg på Slotsholmen.


Ruinerne under Christiansborg Slot
her ser vi rundeamentet til Absalons borg
og senere slotte


Flotte buegange på Christiansborgs Ridebane
Andre museer og slotte
Amalienborguseet - se kongelige boliger
Frederiksberg Slot - på Frederiksberg Bakke
Frederiksborg Slot - her opleves Danmarkshistorien
Hofteatret - historisk teater i hjertet af København
Kunstindustrimuseet - Danmarks Designmuseum
Rosenborg Slot - eventyrslottet
Rungstedlund - Karen Blixens Museum