Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Frederiksberg byvandringer

Frederiksberg Byvandring
Frederiksberg Have
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Ældre Kirkegård
Frederiksberg Slot
Frederiksberg by - er næsten som en landsby i storbyen.
Mens København er en asfaltjungle med store ejendomme så langt øjet rækker, er Frederiksberg mere en villaby.
Frederiksberg har flere veje end gader.
De fleste af byens borgere for i villaer.

Frederiksberg er absolut en seværdig by, her er meget at se og opleve.
Allégade er den ældste gade på Frederiksberg, hvor det hele begyndte i 1652.
Siden kom Frederiksberg Slot og have i 1699-1703 og i 1800-tallets midte blev Frederiksberg til en rigtig by.
Frederiksbergmuseerne - er en hjemmeside for 5 museer og 2 parker. 
Det historiske Frederiksberg
Digitale byvandringer på Frederiksberg


Lidt historie
Der lå engang 2 mindre landsbyer: Nyby og Solbjerg.
I 1652 beordrede Frederik 3. bønder fra Store Magleby til at bostætte sig i Allégade, som derved er den ældste gade på Frederiksberg.  

Frederiksberg er en nyere by fra cirka midten af 1800-tallet.
Begyndelsen skete i 1600-tallet da Frederik 3. lod hollandske bønder fra Store Magleby flyttede til Allegade, hvor de anlagde en Ny-Hollænder landsby.
Både de kongelige bygninger og landsbyen nedbrændte under Svenskekrigene 1658-60.
Landsbyen blev genopbygget, men den nedbrændte igen i 1695.

I årene 1699-1703 lod Frederik 4. anlægge Frederiksberg Slot og tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken. Det nye slot blev kongefamiliens sommerbolig.
De følgende 150 år voksede en by op omkring slottet og velhavende københavnske familier lod opføre sommerboliger.
Ind i 1800-tallet kom der forlystelser og familiehaver. Ved Alhambravej lå forlystelsesstedet Alhambra, som blev anlagt i 1857 af Georg Carstensen. Han var også grundlægger af Tivoli.

Frederiksberg ca. 1850-1950
Fra 1850 flytter landbefolkningen til København og Frederiksberg, og der sker en industrialisering i samfundet.
Samtidig sker en industrialisering med gasværker, bryggerier, vindmølledrift, dampmaskiner og andre emner, som relaterer sig til tiden 1850-1950.
Der opstår industrier langs jernbanen og langs Vesterbrogade og Rahbecks Allé. 

Frederiksberg Rådhus


Frederiksberg Have en sommerdag
Slottet i baggrunden

 
Frederiksberg Have blev anlagt sammen med slottet i begyndelsen af 1700-tallet. Haven var kun for kongefamilien, men blev offentlig i 1852. Det vi ser idag er primært en romantisk landskabshave med flere søer og kanaler. I midten af haven ligger det kinesiske lysthus.
Frederiksberg Have er meget besøgt både sommer og vinter.
Slots og Kulturstyrelsen - læs mere her

Frederiksberg Kirke er opført den protestantiske menighed i Ny-Hollænderbyen 1732-34. Det er en ottekantet kirke med pyramidetag og spir. Kirken havde oprindelig tegltag, men blev udskiftet med skifer i 1876.
Guldaldermaleren C.W. Eckersberg har malet altertavlen, der efter hollandsk-reformert tradition er anbragt under prædikestolen. 
Kirken er lukket i 2 år 2016-2017-2018, da den skal føres tilbage til sin oprindelige udformning fra 1732.
Hjemmeside for Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirke


 
Frederiksberg Ældre Kirkegård - blev anlagt sammen med kirken. Oprindelig er kirkegården anlagt uden stier, så man måtte skræve over gravene. Kirkegården fik ordnede forhold i midten af 1800-tallet.
Kirkegården rummer grave for betydelige kulturpersonligheder bl.a. Adam Oehlenschläger, familien Colin, Kamma og Knud Lyne Rahbek, Anders Sandøe Ørsted og mange flere. Se de kendtes grave og hør deres historie.
Læs mere


Kendte borgere på Frederiksberg
Mange kendte mennesker har gennem tiderne boet og levet på Frederiksberg. Mange af disse bedste borgere ligger begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård.
København har i 1800-tallet gennemlevet 2 store åndsepoker: Guldalderen ca. 1820-1850 og epoken ca. 1870-1910. 
Kendte Frederiksbergborgere er bl.a.
Holger Drachmann (1846-1908) sås meget spadserende på Frederiksberg.
Han ligger begravet på Skagen.

Følgende var kendte skikkelser på Frederiksberg
og ligger begravet på kirkegården
Adam Oehlenschläger (1779-1850) var et kendt ansigt i gadelivet.
Knud Lyhne og Kamma Rahbeck er kendt i byens kulturliv. 
Jonas Colin (Kgl. Teaters direktør da H.C. Andersens ønskede ansættelse som 14-årig. 
Price familien og
Zoologisk Haves grundlægger og mange flere.
Gravsted.dk - se alle kendte Frederiksberg borgere her

 

Petersens Familiehave -
en sommerdag
  Frederiksberg Slot
Frederiksberg Slot blev opført af Frederik 4. som et prægtigt barokslot i årene 1699-1703. Det blev brugt som kongelig sommerslot frem 1857, hvor enkedronningen til Frederik 6., da hun døde.
Slottet blev renoveret fra A til Z og i 1865 flyttede Hærens Officersskole ind på slottet og de bor her stadig. Omvisning med en intern guide - oplev barok kirken, Pandekagekøkkenet, flagbastionen, kongens elskovs badekar og de flotte sale.
Se kommende omvisninger    

 
 
 
 
 
 
 
Læs mere om Frederiksberg
Petersens Familiehave
Krøyers Familiehave
Restaurant Bjælkehuset
Frederiksberg museer
Wikipedia - om Frederiksberg

Oplev Frederiksberg
Dit Frederiksberg
Københavner-oplevelser - om Frederiksberg
 
 Velkommen til Frederiksberg