Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kongelige København

Kongelige København
og Roskilde
Sagnkongerne
Danmark er et kongerige i mere end 1500 år.
I århundrederne efter Kristi fødsel var Danmark delt op i mange små kongeriger; sagnprinsen Hamlet levede omkring 500 år efter Kristi fødsel. Ifølge legenderne boede han i kongeriget Mors, men Sheakspeare lader historien foregå på Kronborg.
"Sagnkongerne" levede fra 500- til 900-tallet - om de virkelig har eksisteret vides ikke.
Gorm den Gamle (konge 958-965) ved vi, at han har eksisteret og at hans søn Harald Blåtand samlede flere små kongeriger til et land Danmark og kristned Danerne.
Dronning Margrethe 2 er den 55. regent i kongerækken og det er da ganske flot gjort.
Se kongerækken her

Historiske vidnesbyrd
Jellinghøjene og de 2 runesten (Jellingstenene) er en hilsen fra Gorm den Gamle (cirka 936-958) og hans søn Harald Blåtand (cirka 958-987).
Harald Blåtand samlede Danmark til et rige og kristnede Danerne.
Vikingeborgene er en hilsen fra vikingetiden cirka 700 til 1050.
Fra cirka 1050 og til 1449 kæmper adelige sønner om kongemagten i Danmark.
De slår hinanden ihjel og den vindende part sætter sig på magten.
Fjenneslev Kirke er bygget af stormanden Asser Rig og han havde 2 sønner: Absalon og Esbern Snarre.
Sorø Klosterkirke er bygget af biskop Absalon og her hviler flere af vikingekongerne.

Christian 4.'s kroningskrone
Kongelig begravelseskirke
Roskilde Domkirke blev påbegyndt i 1170'erne af biskop Absalon og her hviler 21 konger og 19 dronninger. Det er en prægtig oplevelse at opleve de flotte kapeller og kongegrave i Roskilde Domkirke.
Danmark har 2 kongeslægter: Oldenborgslægten og Glücksborg slægten.
Oldenborg slægten begynder med Christian 1. i 1449 og slutter med Frederik 7. i 1863.
Rosenborg Slot - er museum for Oldenborgslægten.
Rosenborg Slot - er museum for Oldenborgslægten.
I 1863 kommer Glücksborg slægten på tronen og de hersker stadig.
Amalienborg Museum er museum for Glücksborgslægten.
Dronning Margrethe 2. er den 55. regent i Danmark.
 
Oplev  
Amalienborg Museum - er museum for Glücksborgslægten.
Roskilde Domkirke - er gravplads for konger og dronninger.
Frederiksberg Slot - opført 1699-1703 af Frederik 4.
Frederiksborg Slot - opført af Christian 4. Det ligger i Hillerød.

Enevælde
I midten af 1600-tallet sker der store omvæltninger i Europas kongehuse. De franske konger sætter sig enevældigt magten, de bygger fine slotte og lever et luksuriøst liv.
Kongemagter i andre lande kopierer den franske model og indfører enevælde i deres lande.
Enevælden i Danmark begynder i 1660 og varer i næsten et 200 år. Danske konger bygger fine slotte (Christiansborg og Frederiksberg Slot).
I 1794 gør befolkningen oprør i Frankrig og den franske revolution begynder. Solkongen Ludvig 16. og Marie Antoinette får deres hoveder kappet af og den franske revolution begynder og breder sig til resten af Europa: Krige og oprør.
Monarkierne afskaffes og republikker indføres. I stedet for konger får man så præsidenter, regeringer og premierministre (Statsministre).
Det er bl.a. Frankrig, Tyskland, Portugal, Italien og andre lande. 
I nyere tid sendte grækerne kong Konstantin og Dronning Anne Marie ud af landet og gjorde landet til republik med præsident.
I Danmark ophørte Enevælden på fredelig vis i 1849, da Frederik 7. indførte demokrati. På Christiansborg indførtes Folketing og Landsting. 

 
Danske kongerække
klik på links og læs mere 
Gorm den Gamle
 
Harald 1. Blåtand   
Sven 1. Tveskæg   
Harald 2.   
Knud 1. den Store   
Hardeknud   
Magnus den Gode     
Sven 2. Estridsen   
Harald 3. Hen   
Knud 2. den Hellige   
Oluf 1. Hunger   
Erik 1. Ejegod   
Niels   
Erik 2. Emune   
Erik 3. Lam   
Sven 3. Grathe   
Knud 3.   
Valdemar 1. den Store   
Knud 4.   
Valdemar 2. Sejr   
Erik 4. Plovpenning   
Abel   
Christoffer 1.   
Erik 5. Klipping   
Erik 6. Menved   
Christoffer 2.   
Valdemar 3.   
Valdemar 4. Atterdag 
Oluf 2.   
Margrete 1.   
Erik 7. af Pommern   
Christoffer 3. af Bayern   
Christian 1.   
Hans   
Christian 2.   
Frederik 1.   
Christian 3.   
Frederik 2.   
Christian 4.   
Frederik 3.   
Christian 5.   
Frederik 4.   
Christian 6.   
Frederik 5.   
Christian 7. 
Frederik 6.  
Christian 8.  
Frederik 7.   
Christian 9.   
Frederik 8.   
Christian 10.   
Frederik 9.   
Margrethe 2.