Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Reformert Kirke

Reformert Kirke
Gothersgade 109
1123 København K
Kirkens hjemmeside
Kør ned af den travle Gothersgade (København) med Kongens Have og Garderkasernen på en side. 
På modsatte side af Gothersgade ligger en lidt tilbagetrukket kirkebygning med klokketårn.
Det er Reformert Kirke, hvis kirkebygning blev opført i et i 1689 på initiativ af dronning Charlotte Amalie til de tysk-nederlandske og franske reformerte menigheder i København.
Dronning Charlotte Amalie var selv kalvinist og opnåede religionsfrihed for sig selv, sit hof og senere alle trosfæller i hovedstaden.

Religion
Protestantismen var på daværende tidspunkt eneste lovlige religion, som kunne opføre kirkebygninger og udøve deres religion offentlig.
Andre nationaliteter måtte gerne opholde sig i Danmark og udøve deres religioner, det måtte bare ikke ske offentligt.
Andre nationaliteter praktiserede deres religioner på ambassaderne og det var indendørs.
På den russiske ambassade i Laksegade dyrkede man den russiske ortodokse tro og den katolske religion dyrkede man på den spanske ambassade.
Andre nationaliteter måtte ikke opføre offentlige, religiøse bygninger: kirker, templer eller moskeer.
Vi skal helt frem til Grundlovsændringen i 1849 før det blev tilladt at opføre religiøse bygninger og udøve deres religion.

Calvinisme
Streng tysk-hollandsk religion er en protestantisk trosretning, der hedder calvinisme og bygger på den reformerte kirkesamfunds teologi og som den er udformet af Jean Calvins opfattelse af kristendommen som grundlag.
Jean Calvins teologi bygger på "Bibelen som vidnesbyrdet om Guds åbenbaring i Kristus".
Altså en strengere fortolkning af biblen og udøvelse af det religiøse liv.
Ifølge Den Danske Ordborg betyder REFORMERT altså "tilhørende et af de protestantiske kirkesamfund som især bygger på reformatorerne Zwinglis og Calvins lære".

En calvinistisk dronning
Dronning Charlotte Amalie (af Hessen Kassel) blev som 17-årig i 1667 gift med kronprins Christian af Danmark.
Ægteskabet var det lidt problematisk, idet kronprinsen bekendte sig til den lutherske tro, men kronprinsessen var tilknyttet den Reformerte Kirke. 
Det blev ordnet således at hendes børn skulle døbes i den lutherske tro.
Charlotte Amalie var en fast og streng kvinde, der kæmpede for sin religion.
Det lykkedes hende at få opført en reformert kirke i København i 1688-89, og Charlotte Amalie stod for en væsentlig del af finansieringen.
Grundplanen var rektangulær med hovedindgang i tværaksen mod nord.
De tre andre sider er uden dekoration og kun afbrudt af høje, rundbuede vinduer med oval blænding under.
Bygningen var i hollandsk barok med de for tiden typiske pilastre. Kirken led under Københavns brand i 1728 men blev rekonstrueret i 1731.
Dronningen tog sig utrætteligt af sin kirke og sine menigheders ve og vel og inden hun døde efterlod meget udførlige bestemmelser om administrationen af kirken og dens fremtid.
Flere af disse dispositioner er stadig i kraft og i taknemmelighed nedlægger presbyterierne hvert år en buket under hendes sarkofag den 27. april, hendes fødselsdag.
Hun er begravet i Roskilde Domkirke.

Religionsfrihed
Således har København en smuk Reformert Kirke i Gothersgade, takket være Dronning Charlotte Amalie.
Frederik 7. indførte Grundloven i 1849 og dermed religionsfrihed.
I 1800-tallet kom andre landes  religiøse bygninger: Synagogen i 1835, Katolsk Domkirke i Bredgade, den russisk orthodokse kirke i 1889 og andre.